Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
IMG_2161

PRISTUPNICA MARIJANA ŠTIVIĆ USPJEŠNO JE OBRANILA ZAVRŠNI RAD

Pristupnica Marijana Štivić uspješno je obranila završni rad na temu: “Primjena marketing u javnom zdravstvu”. Čestitke kolegici!

Pročitajte više

IMG_2135

PRISTUPNICA MARIJANA ĆURIĆ USPJEŠNO JE OBRANILA ZAVRŠNI RAD

Pristupnica Marijana Ćurić uspješno je obranila završni rad na temu: “Primjena e-marketinga u bankarskom sektoru”. Čestitke kolegici!

Pročitajte više

IMG_20180108_131541_HDR

PRISTUPNICA IVANA MUJKIĆ USPJEŠNO JE OBRANILA ZAVRŠNI RAD

Pristupnica Ivana Mujkić uspješno je obranila završni rad na temu: “Marketinški aspekti mračnog turizma na primjeru grada Vukovara”. Čestitke kolegici!

Pročitajte više

IMG_2170

PRISTUPNIK DRAGUTIN HRŠAK USPJEŠNO JE OBRANIO ZAVRŠNI RAD

Pristupnik Dragutin Hršak uspješno je obranio završni rad na temu: “Komunikacijski značaj web sjedišta Carine”. Čestitke kolegi!

Pročitajte više

IMG_2181

PRISTUPNICA BARBARA FRANIĆ USPJEŠNO JE OBRANILA ZAVRŠNI RAD

Pristupnica Barbara Franić uspješno je obranila završni rad na temu: “Marketinški pristup razvoju kulturnog turizma u gradu Zaprešiću”. Čestitke kolegici!

Pročitajte više