Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
viber image

PRISTUPNIK KRISTIAN ŠUSTAR USPJEŠNO JE OBRANIO ZAVRŠNI RAD

Pristupnik Kristian Šustar uspješno je obranio završni rad na temu: “Uloga marketinga u razvoju novog turističkog proizvoda”. Čestitke kolegi!

Pročitajte više

viber image

PRISTUPNICA IVANA ŽUMBAR DOBROTA USPJEŠNO JE OBRANILA ZAVRŠNI RAD

Pristupnica Ivana Žumbar Dobrota uspješno je obranila završni rad na temu: “Percepcija privatnih marki prehrambenih proizvoda kod visokoobrazovane populacije s područja grada Zagreba”. Čestitke kolegici!

Pročitajte više

viber image

PRISTUPNIK ZLATKO CVRKOVIĆ USPJEŠNO JE OBRANIO ZAVRŠNI RAD

Pristupnik Zlatko Cvrković uspješno je obranio završni rad na temu: “Responzivni web dizajn i mobilne aplikacije kao nužnost internetskog marketinga”. Čestitke kolegi!

Pročitajte više

viber image

PRISTUPNICA ANTONIA USKOK USPJEŠNO JE OBRANILA ZAVRŠNI RAD

Pristupnica Antonia Uskok uspješno je obranila završni rad na temu: “Internetsko oglašavanje u okruženju WEB-a 2.0”. Čestitke kolegici!

Pročitajte više

viber image1

PRISTUPNIK TOMISLAV PRPIĆ USPJEŠNO JE OBRANIO ZAVRŠNI RAD

Pristupnik Tomislav Prpić uspješno je obranio završni rad na temu: “Model implementacije upravljanja odnosima s potrošačima u Petrokemiji”. Čestitke kolegi!

Pročitajte više