Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Novosti » Termini obrane završnih radova na PSS Marketing posebnih područja

Termini obrane završnih radova na PSS Marketing posebnih područja

mpp-obrana-1

Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Osijeku sukladno čl. 11., 12., i 13. Pravilnika o prijavi i obrani završnog rada i polaganja završnog ispita na poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Osijeku na svojoj sjednici održanoj 16.09.2014. godine donijelo je sljedeću

O D L U K U
o imenovanju Povjerenstva za obranu završnog rada
na poslijediplomskom specijalističkom studiju

I
Imenuje se povjerenstvo u sastavu:
1. prof.dr.sc. Mane Medić , predsjednik
2. prof.dr.sc. Drago Ružić , član
3. doc.dr.sc. Davorin Turkalj , član
4. prof.dr.sc. Zdravko Tolušić , zamjenik člana
5. Ivan Kelić, univ.spec.oec. , zapisničar
za obranu završnog rada pod naslovom „DJECA KAO POTROŠAČI“ pristupnice Marije Šmit na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Marketing posebnih područja“.

II
Određuje se obrana završnog rada iz točke I. za 26.09.2014. u 11 sati.

III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

_____________________________________________

Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Osijeku sukladno čl. 11., 12., i 13. Pravilnika o prijavi i obrani završnog rada i polaganja završnog ispita na poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Osijeku na svojoj sjednici održanoj 16.09.2014. godine donijelo je sljedeću

O D L U K U
o imenovanju Povjerenstva za obranu završnog rada
na poslijediplomskom specijalističkom studiju

I
Imenuje se povjerenstvo u sastavu:
1. prof.dr.sc. Branimir Dukić , predsjednik
2. prof.dr.sc. Drago Ružić , član
3. prof.dr.sc. Josip Mesarić , član
4. doc.dr.sc. Antun Biloš , zamjenik člana
5. Jelena Franjković, mag.oec. , zapisničar
za obranu završnog rada pod naslovom „STANJE I PERSPEKTIVA ELEKTRONIČKE TRGOVINE U REPUBLICI HRVATSKOJ“ pristupnika Danijela Svitlica na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Marketing posebnih područja“.

II
Određuje se obrana završnog rada iz točke I. za 30.09.2014. u 10 sati.

III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

_____________________________________________

Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Osijeku sukladno čl. 11., 12., i 13. Pravilnika o prijavi i obrani završnog rada i polaganja završnog ispita na poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Osijeku na svojoj sjednici održanoj 16.09.2014. godine donijelo je sljedeću

O D L U K U
o imenovanju Povjerenstva za obranu završnog rada
na poslijediplomskom specijalističkom studiju

I
Imenuje se povjerenstvo u sastavu:
1. prof.dr.sc. Drago Ružić , predsjednik
2. prof.dr.sc. Branimir Dukić , član
3. prof.dr.sc. Mane Medić , član
4. doc.dr.sc. Davorin Turkalj , zamjenik člana
5. Ana Pap, mag.oec. , zapisničar
za obranu završnog rada pod naslovom „MODEL UPRAVLJANJA ODNOSIMA S COOLINARKINIM POTROŠAČIMA U FUNKCIJI BOLJE REALIZACIJE PREHRAMBENIH PROIZVODA PODRAVKE D.D.“ pristupnice Marije Besten na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Marketing posebnih područja“.

II
Određuje se obrana završnog rada iz točke I. za 25.09.2014. u 10 sati.

III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

_____________________________________________

Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Osijeku sukladno čl. 11., 12., i 13. Pravilnika o prijavi i obrani završnog rada i polaganja završnog ispita na poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Osijeku na svojoj sjednici održanoj 16.09.2014. godine donijelo je sljedeću

O D L U K U
o imenovanju Povjerenstva za obranu završnog rada
na poslijediplomskom specijalističkom studiju

I
Imenuje se povjerenstvo u sastavu:
1. prof.dr.sc. Drago Ružić , predsjednik
2. doc.dr.sc. Antun Biloš , član
3. doc.dr.sc. Davorin Turkalj , član
4. doc.dr.sc. Mladen Pancić , zamjenik člana
5. Ivan Kelić, univ.spec.oec. , zapisničar
za obranu završnog rada pod naslovom „PRIMJENA INTERNETSKOG MARKETINGA U KREIRANJU, PROFILIRANJU I EVALUACIJI WEB-SJEDIŠTA.“ pristupnika Hrvoja Krpana na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Marketing posebnih područja“.

II
Određuje se obrana završnog rada iz točke I. za 29.09.2014. u 10 sati.

III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.