Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Studenti » Prva generacija

Prva generacija

Prva generacija studenata Poslijediplomskog studija Marketing posebnih područja upisana je u proljeće školske godine 2008./09.

Raspored predavanja te nastavne materijale potražite na zasebnim stranicama, kao i obrazac za predprijavu teme završnog rada.

1. generacija studenata

 • Barić Vesna
 • Bilić Marija
 • Cvenić Davor
 • Čičak Igor
 • Drenski Ivana
 • Dumančić Nina
 • Grudiček Martina
 • Holjevac Marija
 • Jelić Tomislav
 • Jukić Krešimir
 • Loher Lora
 • Majstorović Mara
 • Marković Mirna
 • Matić Gabrijela
 • Matanović Goran
 • Matić Gabrijela
 • Nemetz Lea
 • Pavić Ivana
 • Pavošević Jadranka
 • Pejić Mladen
 • Pleša Ninoslav
 • Skenderović Vedrana
 • Škoko Ines
 • Šostar Marko
 • Tomaz Ružica
 • Venžera Tomislav
 • Vučevac Sanja
 • Vukorepa Marina