Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Studenti » Peta generacija

Peta generacija

Peta generacija studenata upisana je u jesen 2011. godine,
u školskoj godini 2011./12.

Raspored predavanja potražite na zasebnim stranicama.
Molimo kolege studente da se prijave u zatvorenu google grupu kako bi mogli participirati u radu

5. generacija studenata

 • Barić Martina
 • Belković Robert
 • Bionda Iva
 • Degen Silvija
 • Dib Kristina
 • Gale Vjekoslav
 • Grgić Krešimir
 • Gverić Ana Maria
 • Herceg Mirko
 • Jambrek Sanina
 • Jozić Dalibor
 • Juric Ivan
 • Jurišić Ana
 • Jurišić Nikola
 • Jurlina Nina
 • Kleut Mihaela
 • Lacković Ivana
 • Maloča Ivan
 • Martan Božica
 • Miletić Matea
 • Nekić Ljiljana
 • Obraz Robert
 • Omazić Ante
 • Patafta-Podgorelec Vlatka
 • Pavičić Nikolina
 • Peti Dragica
 • Petroci Dekan Aleksandra
 • Pokupec Ivan
 • Predrag Opačić
 • Rešetar Zlatko
 • Slatković Tin
 • Starešinić Zrinka
 • Šinković Bečić Marija
 • Špehar Ivana
 • Tomašić Karmen
 • Tošić Lidija
 • Udarević, Ana
 • Uzelac Nataša
 • Vukadinović Damir
 • Zajec Zvonimir
 • Zorica Ahlin Ana