Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Program » Kolegiji » Obvezni kolegiji » E-marketing

E-marketing

(6 ECTS bodova)

 1. Elektronički marketing
  Pojmovno određenje. Tehnike e–marketinga. E-marketing informacijski sustav. E-marketinška–istraživanja)
 2. Poslovno izvještavanje i izvještavanje o tržištima <
  E –business intelligence. Web mining.
 3. Identificiranje tržišnih segmenata i odabiranje ciljnih tržišta
 4. Ponašanje potrošača i kreiranje potrošačkih vrijednosti na Internetu
  Proizvodi u e-okruženju. Obilježja i prednosti e-proizvoda. Nove strategije mix-a
  proizvoda za e-tržište.
 5. E–komunikacija
  E-AIDA model. Sastavnice Internet oglašavanja. Modeli i sredstva oglašavanja na
  Internetu. Nositelji oglašavanja na web-u. Televizija i radio na Internetu. Nove vrste
  oglašavanja. Odnosi s javnošću na Internetu. Mjerenje učinkovitosti interaktivnih medija.
  Modeli plaćanja oglašavanja na web-u.
 6. E–distribucija
  Funkcije distribucijskog kanala. Poslovni modeli e- kanala.
 7. Poslovni modeli na Internetu
 8. Plaćanje u elektroničkoj trgovini
  Kreditna kartica. Elektronički novčanik. Elektronička gotovina. Pametna kartica.
 9. Uslužni modeli na Internetu
  E–bankarstvo. E–learning.
 10. Slučajevi primjene e-marketinga

Cilj kolegija je upoznavanje s osobitostima virtualnog elektroničkog tržišta uslužnog sektora (cyber tržišta,) te tehnologijom i tehnikama aplikacije marketinga na tom tržištu.

Temeljna literatura:

 1. Ružić, D.: E-Marketing, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek 2003.

Dopunska literatura:

 1. Strauss, Judy, Frost, R.: E-marketing, Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 2001.
 2. Kleindl, B.A.: E-marketing – Capitalizing on Tehnology, South-Western College Publishing, Cincinnati, Ohio, 2001.

Oblik provedbe nastave:
Nastava se izvodi u obliku predavanja, te interaktivnim metodama koje uključuju pojedinačne i timske zadaće, kao i prezentacije polaznika.

Vrednovanje znanja:
Ispit se polaže pomoću izrade pojedinačnih i timskih zadaća i završnog usmenog ispita.

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:
Kontinuiranim ocjenjivanjem od strane studenata.