Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Program » Kolegiji » Obvezni kolegiji

Obvezni kolegiji

Popis obveznih predmeta s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova:       

I. SEMESTAR
OBVEZNI KOLEGIJI

  Kolegij Nastavnik

Ukupno sati

Predavanja

Seminari

Bodovi

1. PROCES MAKETINGA

Prof.dr.sc. Bruno Grbac

Izv.prof.dr.sc. Davorin Turkalj

25

15

10

6

2. MARKETINŠKA ISTRAŽIVANJA

Prof.dr.sc. Tihomir Vranešević

Izv.prof.dr.sc. Helena Štimac 

25

15

10

6

3. E–MARKETING Prof.dr.sc. Drago Ružić 
Doc.dr.sc. Antun Biloš

25

15

10

6

4. MARKETINŠKE STRATEGIJE Prof.dr.sc. Bruno Grbac
Doc.dr.sc. Helena Štimac

25

15

10

6

 

 

Svaki polaznik poslijediplomskog studija dužan je upisati, aktivno sudjelovati u nastavi (ukupno 200 sati)i položiti sve tražene sastavnice za polaganje ispita svih obveznih i izbornih kolegija, te napisati dva seminarska rada i završni rad. Polaznici se prigodom upisa u I. semestar predupisuju za izborne kolegije, s tim da ih konačno upisuju početkom II. semestra. Da bi se nastava iz konkretnog kolegija mogla izvoditi, nužno je potrebno da se prigodom njihovog predupisa prijavi najmanje pet polaznika. U protivnom, polaznicima se organizira konzultativna nastava u trajanju od pet sati.