Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Program » Kolegiji » Obrana završnog rada

Obrana završnog rada

OBRANA ZAVRŠNOG RADA:

Uvažene kolegice i kolege,

U nastavku ćete pronaći potrebne stavke i dokumentaciju koju je potrebno prikupiti kako bi Vaš rad mogao ići u postupak obrane na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Marketing posebnih područja. Sjednica Fakultetskog vijeća održava se jednom mjesečno, te 8 dana nakon završetka sjednice možete braniti rad. Termine obrane definira predsjednik povjerenstva.

Stavke koje morate prikupiti i poslati na mail: profesoru Ružiću, zamjeniku voditelja profesoru Turkalju, te provjeriti sa studentskom referadom:

  1. PRIJE ZAVRŠETKA PISANJA RADA: Indeks sa svim upisanim ocjenama, seminarima i prijavnicama koje do sada niste predali, također potrebno je provjeriti jesu sve uplate definirane prema ugovoru plaćanja. Indeks i prijavnice šaljete voditeljici studentske referade Slobodanki Stjepanović.
  2. NAKON ODOBRENJA RADA OD MENTORA: Prijavu rada: primjer prijava teme završnog rada. (NAVEDENU PRIJAVU JE VAŽNO POTPISATI I POSLATI POŠTOM NA EFOS (n/r Andrea Pavičić)
  3. Kratak sadržaj i opis teme rada: primjer kratak sadržaj, opis teme rada i skraćeni životopis
  4. Životopis u esejskom obliku (Molimo kandidate da ga obavezno pišu u trećem licu jednine, kao što je navedeno u primjeru): primjer životopis u trećem licu jednine.
  5. Na mail adresu profesora Ružića i asistenta Kelića potrebno je poslati rad u digitalnom obliku (uz sve pripadajuće stavke koje su prethodno navedene)
  6. Na adresu Ekonomskog fakulteta (n/r: Slobodanka Stjepanović) prije obrane kada je rad odobren potrebno je poslati tri primjera spiralno uvezanog rada (tzv. mekani uvez). 
  7. POSTUPAK OBRANE: Nakon što ste dobili povratnu informaciju o terminu obrane, za čin obrane morate pripremiti PP prezentaciju za izlaganje pred auditorijem koja će trajati između minimalno 10 i maksimalno 15 minuta (Obrana se održava u Osijeku, na Ekonomskom fakultetu). 
  8. NAKON OBRANE: Potrebno je dostaviti tvrdo uvezane radove i statistiku koju ćete dobiti na obrani. Tvrdo uvezane radove i statistiku dostavljate nekoliko dana NAKON OBRANE voditeljici referade gospođi Slobodanki u četiri primjerka – primjer naslovnice i prve stranice u radu (Molimo da prije obrane ne izrađujete tvrdo uvezane radove, budući da povjerenstvo mora odobriti rad na samom činu obrane).