Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Program » Kolegiji » Izborni kolegiji » Upravljanje markama

Upravljanje markama

(4 ECTS boda)

 1. Važnost marke i upravljanja markom.
 2. Povijesni razvoj upravljanja markom.
 3. Definiranje cjelovitog pojma «marka» («brand»).
 4. Elementi identiteta marke (naziv, znak-logo-simbol, boja …).
 5. Pravna zaštita marke. Upravljanje portfolijom markama.
 6. Iskorištavanje uspješnih maraka.
 7. Internacionalizacija maraka.
 8. Komuniciranje markom i komuniciranje marke.
 9. Vrijednost marke.
 10. Financijska vrijednost marke.
 11. Tržišna vrijednost marke.
 12. Mjerenje vrijednosti marke.

Cilj kolegija
Polaznici će upoznati i usvojiti temeljne principe strateškog upravljanja markama.  Prezentirane metode, tehnike i pristupi omogućit će stjecanje holističkog pristupa upravljanju lancem vrijednosti marke  tijekom njezina životna vijeka (značenje marke – snaga marke – vrijednosti marke). Nadalje upoznat će se specifične kreativne strategije i taktike putem kojih se grade, održavaju na životu, brane i osnažuju marke.

Temeljna literatura:
Tihomir Vranešević: Upravljanje markama – Brand Management, Accent, Zagreb, 2007. g.

Dopunska literatura:
Smith, P. R. – Taylor, J.: Marketing Communications – An Intergrated Approach, Kogan Page, 2002
Hutt, M. D.; Speh, T. W., Business Marketing Management:B2B, South-Western College Pub., 2006.
Bingham, G. F., Gomes, R.,   Patricia A. Knowles, A. P.: Business Marketing, 2005.
Morris, M. H.,  Pitt, L., Honeycutt, D. E.: Business-to-Business Marketing: A Strategic Approach, Sage Publication, 2001.

Oblik provedbe nastave:
Predavanja, radionice, razrada slučaja iz poslovne prakse.

Vrednovanje znanja:
Ispit se polaže pismenim i usmenim putem.

Praćenje  kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:
Anonimna anketa.