Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Program » Kolegiji » Izborni kolegiji » Ponašanje potrošača

Ponašanje potrošača

(4 ECTS boda)

Ciljevi kolegija:

Upoznavanje s teorijama i empirijskim modelima ponašanja potrošača, te marketinškim aspektima i aktivnostima utemeljenim na spoznajama o ponašanjima potrošača.

 

Obvezna literatura:

Schiffman, L.; Kanuk, L. L.: Consumer Behavior, 8th Ed., Prentice-Hall, 2003.

Kesić, T.: Ponašanje potrošača, ADECO, Zagreb, 1999.

Grbac, B.; Lončarić, D.: Ponašanje potrošača na tržištu krajnje i poslovne potrošnje, Rijeka, 2010.

 

Izborna literatura:

Engel, J. F.et al.: Consumer Behavior, The Dryden Press, 2000.

Hawkins, I. D. et al.: Consumer Behavior- Implications for Marketing Strategy, Irwin, Chicago, 2000.

Solomon, M. R.: Consumer Behavior, 6th Ed., Prentice-Hall, 2003.

 

Oblik provedbe nastave:
Nastava se izvodi u obliku interaktivnih predavanja koja uključuju pojedinačne i timske zadaće kao i prezentacije polaznika.

Vrednovanje znanja:
Ispit se polaže usmeno, a u ocjenu ulazi i aktivnost na nastavi i izrada zadaća:

  • Aktivnost na nastavi 20%
  • Timski zadaci 20%
  • Pojedinačni zadaci 30%
  • Usmeni ispit 30%

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:
Kontinuiranim ocjenjivanjem od strane studenata.