Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Program » Kolegiji » Izborni kolegiji » Marketing u turizmu i ugostiteljstvu

Marketing u turizmu i ugostiteljstvu

(4 ECTS boda)

 1. Pristupna razmatranja
  Pojmovna razgraničenja. Turizam kao agregacija gospodarskih i izvangospodarskih djelatnosti. Turizam i globalizacija. Ugostiteljstvo kao infrastrukturna osnovica razvoja turizma. Općenito o marketingu u turizmu i ugostiteljstvu.
 2. Pojmovno određenje marketinga u turizmu i ugostiteljstvu.
 3. Osobitosti ugostiteljskog i turističkog tržišta
  Ponuda, potražnja i potrošnja na turističkom i ugostiteljskom tržištu.
 4. Ponašanje turističkih i ugostiteljskih potrošača
  Definiranje turističkih i ugostiteljskih potrošača. Potrebe za turističkim i ugostiteljskim proizvodima. Motivi i stavovi turističkih potrošača. Donošenje odluke o kupnji turističkih i ugostiteljskih proizvoda.
 5. Planiranje marketinga u turizmu i ugostiteljstvu
 6. Marketinški informacijski sustav i marketinška istraživanja u turizmu i ugostiteljstvu Osobitosti istraživanja turističkog i ugostiteljskog tržišta. Proces i metodologija istraživanja turističkog i ugostiteljskog tržišta. Metode istraživanja turističkog i ugostiteljskog i tržišta.
 7. Marketing strategija u turizmu i ugostiteljstvu
  Segmentacija turističkog i ugostiteljskog tržišta. Izbor ciljnog tržišta. Pozicioniranje  turističkog i ugostiteljskog proizvoda. Klasifikacija i opis pojedinih strategija marketinga. Strateški marketinški plan u turizmu i ugostiteljstvu.
 8. Elementi marketing-mixa u turizmu i ugostiteljstvu
  Turistički proizvod. Definiranje turističkog proizvoda. Integracija turističkog proizvoda. Prostor (destinacija) kao sastavnica integralnog turističkog proizvoda. Proizvodni i prodajni program u turizmu. Ugostiteljski marketing-mix. Integralni i parcijalni ugostiteljski proizvodi. Kvaliteta turističkog proizvoda. Životni ciklus turističkog proizvoda. Instrumentarij politike turističkog proizvoda. Cijena turističkih proizvoda. Distribucija turističkih proizvoda. Promocija turističkih proizvoda.
 9. Marketinška kontrola u turizmu i ugostiteljstvu
 10. Organizacija i provedba marketinga u turizmu i ugostiteljstvu.
 11. E-marketing u turizmu i ugostiteljstvu
 12.  Destinacijski marketing

Cilj kolegija je upoznavanje sa specifičnostima primjene marketinga u turizmu i ugostiteljstvu kao i specifičnostima procesa upravljanja marketingom.

Temeljna literatura:

 1. Ružić, D.: Marketing u turističkom ugostiteljstvu, Sveučilište J.J. Strossmayera, Ekonomski fakultet u Osijeku, osijek 2007.
 2. Kotler, Ph.- Bowen, J. – Makens, J.: Marketing for Hospitality and Tourism, 4th Ed. Prentice Hall, Upper Saddle River 2005.
 3. Holloway, J. C.: Marketing for Tourism, Financial Times/Prentice Hall; 4th Ed., 2004.

Dopunska literatura:

 1. Briggs, S.: Successful Tourism Marketing, Kogan Page; 2nd Ed., 2001.
 2. Middleton, V. T. C. – Clarke, J. R.: Marketing in Travel and Tourism, Butterworth-Heinemann, 3rd Ed., 2001.
 3. Morrison, A.M.: Hospitality and Travel Marketing, Thomson Delmar Learning, 3rd Ed., 2001.
 4. Ružić, D.: Upravljanje marketingom u ugostiteljstvu, Ekonomski fakultet u Osijeku, 1997.

Oblik provedbe nastave:
Predavanja, seminarska nastava,timski izrađeni zadaci i projekti.

Vrednovanje znanja:
Testovi provjere znanja, usmeni ispit.

Praćenje  kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:
Kontinuiranim ocjenjivanjem od strane studenata.