Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Program » Kolegiji » Izborni kolegiji » Marketing u obrazovanju, kulturi i športu

Marketing u obrazovanju, kulturi i športu

(4 ects boda)

 1. Društveni marketing.
  Uloga društvenog marketinga u ostvarivanju društvenih promjena. Instrumentarij društvenog marketinga. Marketing društvenih djelatnosti.
 2. Marketing u prosvjeti, znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, i informacijama.
  Specifična područja društvenog marketinga.
 3. Marketing kulturnih institucija i djelatnosti kulture i umjetnosti,
  Analiza okruženja i vlastite organizacije, Menadžment u kulturi i menadžerske vještine za upravljanje organizacijama kulture i umjetnosti,
 4. Temeljna načela i specifičnosti marketinga institucija i organizacija kulture i umjetnosti,
  Niz izabranih izdvojenih tema u marketingu i menadžmentu institucija u kulturi i umjetnosti.
 5. Marketing u sportu – sportski marketing. Sportski marketing-mix, sportski proizvodi, cijena sportskih proizvoda, distribucija, promocija sportskih proizvoda. Funkcije sportskog marketinga. Marketinško oblikovanje sportskih proizvoda i usluga.

Cilj kolegija
Upoznavanje sa osobitostima primjene marketinga u prosvjetnim ustanovama, institucijama kulture i športskim kolektivima i oragnizacijama.

Temeljna literatura:
Meler, M.: Neprofitni marketing, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku, Osijek, 2003.
Bartoluci, M.: ‘Ekonomika i menedžment sporta’, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Fakultet za fizičku kulturu Zagreb, Zagreb, 1997.

Dopunska literatura:
Pavičić, J.: Strategija marketinga neprofitnih organizacija, Masmedia, Zagreb, 2003.
Andreasen, A. i Kotler, P.: Strategic Marketing for Nonprofit Organizations, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2003.

Oblik provedbe nastave:
Predavanja, seminarska nastava,timski izrađeni zadaci i projekti.

Vrednovanje znanja:
Testovi provjere znanja, usmeni ispit.

Praćenje  kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:
Kontinuiranim ocjenjivanjem od strane studenata.