Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Program » Kolegiji » Izborni kolegiji » Marketing u agribusiness-u

Marketing u agribusiness-u

(4 ECTS boda)

 1. Pristupna razmatranja.
  Proizvodnja hrane kao specifična gospodarska djelatnost. Značenje hrane na individualnog, nacionalnoj i međunarodnoj razini.
 2. Tržište hrane.
  Ponuda hrane. Potražnja i potrošnja hrane. Ponašanje potrošača hrane.
 3. Agribusiness.
  Pojam agribusiness-a. Prehrambeni sustav. Teorija poljoprivredne tvrtke. Specifičnosti marketinga u agribusiness-u.
 4. Marketing proces u agribusinessu.
  Istraživanje i segmentiranje tržišta. Definiranje marketing ciljeva. Definiranje marketing strategije. Marketing mix. Marketing kontrola.
 5. Agribusiness u Hrvatskoj.
  Karakteristike poljoprivrede i prehrambene industrije. Primjena marketinga u hrvatskom agribusiness-u. Problemi, izazovi i trendovi.

Cilj kolegija je stjecanje specifičnih znanja o karakteristikama i primjeni marketinga na području agribusiness-a, s posebnim naglaskom na Hrvatsku.

Temeljna literatura:
Leko-Šimić, M.: Marketing hrane, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2002.
Tolušić, Z.: Tržište i distribucija poljoprivredno prehrambenih proizvoda, Osijek 2011.g.
Tracy, M.: Hrana i poljoprivreda u tržišnom gospodarstvu, Mate, Zagreb, 2000.

Dopunska literatura:
Kolega, A.: Tržništvo poljodjelskih proizvoda, Globus, Zagreb, 1994.
Padberg, D.I. et al. (red.): Agro-food Marketing, CAB International, V. Britanija, 1997.
izvješća HGK: Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo, www.hgk.hr

Oblik provedbe nastave:
Nastava se izvodi u obliku  interaktivnih predavanja koja uključuju pojedinačne i timske zadaće, kao i prezentacije polaznika.

Vrednovanje znanja:
Ispit se polaže usmeno, a u ocjenu ulazi i aktivnost na nastavi i izrada zadaća:

 1. Aktivnost na nastavi 20%
 2. Timski zadaci 20%
 3. Pojedinačni zadaci 30%
 4. Usmeni ispit 30%

 

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:
Kontinuiranim ocjenjivanjem od strane studenata.