Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Program » Kolegiji » Izborni kolegiji » Integrirana marketinška komunikacija

Integrirana marketinška komunikacija

(4 ECTS boda)

 1. Uvodna razmatranja
  Determinante komunikacije, oblici, funkcije. Definiranje integrirane marketinške komunikacije. Uloga marketinške komunikacije.
 2. Struktura  marketinške komunikacije
  Imidž. Identitet poduzeća. Imidž poduzeća. Imidž proizvoda. Upravljanje imidžom.
 3. Oglašavanje
  Oblici, ciljevi, funkcije i  proces oglašavanja.
 4. Upravljanje oglašavanjem
  Proces upravljanja oglašavanjem. Utvrđivanje oglašavačkog budžeta. Utvrđivanje učinka ulaganja u oglašavanje.
 5. Oglašavačka strategija
  Planiranje kreativne strategije. Razvijanje kreativne strategije. Alternativne kreativne strategije.
 6. Analiza medija
  Tradicionalni mediji. Novi mediji. Izravni marketing. Izvanmedijski marketing. Telemarketing. Minimedija marketing.
 7. Odnosi s javnošću i publicitet 
 8. Osobna prodaja
 9. Unapređivanje prodaje
 10. Mjerenje učinkovitosti marketinške komunikacije
 11. Društveno-etički i pravni aspekti u marketinškoj komunikaciji

Cilj kolegija je upoznavanje s osnovnom koncepcijom integrirane marketinške komunikacije, te stjecanje temeljnih znanja i vještina sukladno novoj paradigmi marketinga i marketinškoj komunikaciji.

Temeljna literatura:

 1. Kesić, T.: Integrirana marketinška komunikacija, Opinio, Zagreb, 2003.

Dopunska literatura:

  1. Belch, G. E.: Advertising and Promotion – An Integrated Marketing Communication Perspective, McGraw – Hill/Irwin, Boston, 2001.
  2. Smith, P. R. – Taylor, J.: Marketing Communications – An Intergrated Approach, Kogan Page, 2002.

Oblik provedbe nastave:
Nastava se izvodi u obliku predavanja, te interaktivnim metodama koje uključuju pojedinačne timske zadaće kao i prezentacije polaznika.

Vrednovanje znanja:
Polaganje ispita provodi se kroz izradu pojedinačne zadaće, te izradu i prezentaciju timske zadaće i završnog ispita, a ukupna ocjena dobiva se na temelju sljedećeg:

 1. Pojedinačni zadatak          30%
 2. Timski zadatak                 20%
 3. Aktivnost na nastavi          20%
 4. Završni usmeni ispit           30%

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe programa
Kontinuiranim ocjenjivanjem od strane studenata.