Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Program » Kolegiji » Izborni kolegiji

Izborni kolegiji

Popis izbornih predmeta s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova:

II. SEMESTAR
IZBORNI KOLEGIJI

  Kolegij Nastavnik

Ukupno sati

Predavanja

Seminari

Bodovi

1. MARKETING ODNOSA (CRM) Prof.dr.sc. Branimir Dukić 

20

15

5

4

2. ORGANIZACIJA I PROVEDBA MARKETINGA Prof.dr.sc. Željko Turkalj

20

15

5

4

3. INTEGRIRANA MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA Prof.dr.sc. Mane Medić
Doc.dr.sc. Mladen Pancić

20

15

5

4

4. UPRAVLJANJE MARKAMA (BRAND MANAGEMENT) Prof.dr.sc. Mane Medić
Prof.dr.sc. Tihomir Vranešević
Doc.dr.sc. Mladen Pancić

20

15

5

4

5. MARKETING U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU Prof.dr.sc. Vesna Vrtiprah
Prof.dr.sc. Drago Ružić
Doc.dr.sc. Davorin Turkalj

20

15

5

4

6. MARKETING U TRGOVINI Prof.dr.sc. Zdenko Segetlija
Doc.dr.sc. Davor Dujak

20

15

5

4

7. MARKETING  U OBRAZOVANJU, KULTURI I ŠPORTU Prof.dr.sc. Mato Bartolucci
Prof.dr.sc. Mirna Leko-Šimić

20

15

5

4

8. MARKETING U AGRIBUSINESS-u Prof. dr. sc. Mirna Leko-Šimić 
Prof.dr.sc. Zdravko Tolušić
Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić

20

15

5

4

9. PONAŠANJE POTROŠAČA Prof.dr.sc. Mirela Mihić 
Prof.dr.sc. Zdravko Tolušić
Doc.dr.sc. Helena Štimac

20

15

5

4

10. POLITIČKI MARKETING Prof.dr.sc. Anđelko Milardović 
Prof.dr.sc. Mane Medić

20

15

5

4

  Završni rad        
16

 

 

Svaki polaznik poslijediplomskog studija dužan je upisati, aktivno sudjelovati u nastavi (ukupno 200 sati)i položiti sve tražene sastavnice za polaganje ispita svih obveznih i izbornih kolegija, te napisati dva seminarska rada i završni rad. Polaznici se prigodom upisa u I. semestar predupisuju za izborne kolegije, s tim da ih konačno upisuju početkom II. semestra. Da bi se nastava iz konkretnog kolegija mogla izvoditi, nužno je potrebno da se prigodom njihovog predupisa prijavi najmanje pet polaznika. U protivnom, polaznicima se organizira konzultativna nastava u trajanju od pet sati.