Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Profesori » Željko Turkalj

Željko Turkalj

Turkalj-160x160

prof. dr. sc. Željko Turkalj
Ekonomski fakultet u Osijeku, redoviti profesor u trajnom zvanju
e- mail: turkalj@efos.hr
w
eb: http://www.efos.unios.hr/zturkalj/

Prof. dr. sc. Željko Turkalj rođen je 14. travnja 1950. godine u Osijeku, gdje je završio osnovnu školu  i gimnaziju. Godine 1969. upisuje se na Ekonomski fakultet u Osijeku, koji završava u redovitom roku 1973. godine. Po završetku studija upošljava se u IPK-u Osijek prvo na poslovima plana i analize, a potom u odjelu za marketing. Usporedo se upisuje i na poslijediplomski studij “Marketing u privrednoj organizaciji” pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku koji završava 1976. godine. Koncem 1974. godine prelazi na Ekonomski fakultet u Osijeku na mjesto asistenta za predmet “Uvod u ekonomiku OUR-a”.

Doktorsku disertaciju obranio je 1983. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Godine 1984. izabran je u zvanje docenta,  godine 1989. za izvanrednog profesora, a 1998. za redovitog profesora.

U dosadašnjem radu na fakultetu predavao je i ispitivao predmete: “Uvod u ekonomiku OUR-a”, “Organizacija rada u socijalizmu”, “Organizacija poduzeća” te “Poslovna organizacija”. Također je predavao i na Višoj ekonomskoj školi u Vukovaru predmet “Organizacija rada”. Trenutno na Ekonomskom fakultetu u Osijeku predaje predmet “Poslovna organizacija” i “Organizacija poduzeća”, dok na dislociranom stručnom studiju u Varaždinu predaje predmet “Organizacija poduzeća” te isti predmet na stručnom studiju ekonomije na Veleučilištu u Požegi. Na poslijediplomskim studijima «Management», «Marketing» i «Poduzetništvo» na Ekonomskom fakultetu u Osijeku te na poslijediplomskom studiju na Prehrambeno tehnološkom fakultetu u Osijeku predaje ukupno četiri kolegija.

U dva mandata obavljao je funkciju voditelja Katedre za organizaciju i ekonomiku Ekonomskog fakulteta u Osijeku. U razdoblju od 1989.-1991. godine obnašao je dužnost predstojnika Zavoda za ekonomska istraživanja Ekonomskog fakulteta u Osijeku, a od 1991.-1993. 1997.-1999., te od 2003-2005. godine nalazio se na funkciji prodekana Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Tijekom razdoblja od 1999.-2003. godine obnašao je dužnost dekana Ekonomskom fakulteta u Osijeku, koju dužnost ponovo obnaša. U sklopu međunarodnog projekta “Tempus”, podupiranog od Europske unije obnašao je dužnost izvršnog direktora Centra za europske studije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Bio je voditelj istraživačkog zadatka “Istraživanje i analiziranje aktualnih društveno-ekonomskih rješenja efikasnosti organizacije vodećih privrednih organizacija” (1987-1990), također je i član istraživačkih timova u projektima financiranim od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

U više navrata bio je na studijskim boravcima u Njemačkoj (Fachhochschule für Wirtschaft Pforzheim), Poljskoj (Univerzitet Gdansk-Institut ekonomski i organizaciji produkciji), Madžarskoj (Universitet Janus Panonius Pecs), te tijekom 1992. i 1999. godine na višetjednom studijskom boravku u SAD kao stipendista američke vlade. Tom prilikom boravio je na više sveučilišta i istraživačkih institucija.

Član je Matičnog odbora za polje ekonomije. Također je i član različitih povjerenstava i odbora pri Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Popis radova objavljenih u posljednjih pet godina:

Knjige

 1. Turkalj, Ž., Ružić, D., Tomčić, T.: Razmjenski odnosi u marketingu – organizacija i provedba – Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek 2003.

Referati, članci i  slično

 1. Turkalj, Ž., Barković, D., Meler, M.: Wissenvermittlung in der Funktion der Hatbaren regionallen Entwicklung,  VI. Gemeinsames Symposium – “Region und Regionale Entwicklung”, Augsburg 2001, Zbornik radova, str. 89.-108.
 2. Turkalj, Ž., Meler, M., Ružić, D.: Marketinški pristup prometnoj valorizaciji turističke destinacije hrvatskog Podunavlja, Zbornik radova IX. Međunarodnog znanstveno-stručnog savjetovanja – “Promet i turizam”, Opatija 26.-27. travnja 2001 , str. 52.-59.
 3. Turkalj, Ž., Ružić, D., Meler, M.: Sports – and Recreation-tourism Marketing of a Tourist Destination, Conference Sport For All-Health-Tourism, Confederation Europeene Sport Sante, Croatian Olympic Comitee, Faculty of Physical Education, Croatian Association “Sport for All”, Poreč 2001, str. 33-38.
 4. Turkalj, Ž., Mašek, A.: Problemi tranzicije i politika popravka – Case study PPK “Kutjevo” d.d., Prvi znanstveni kolokvij – “Poslovna logistika u suvremenom managementu”, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek 2001, Zbornik radova, str. 327-341.
 5. Turkalj, Ž., Mašek, A.: Program of co-financing of the “INCO-DEV A4″, an EU project for development of small and medium-jized businesses with special reference to the Eastern Croatia – case study Kutjevo d.d., GIS POLONIA 2001., Geografical Information Systems International Conference, 15-17. October 2001, Warszawa, Proceedings, str. 340-352.
 6. Turkalj, Ž., Mašek, A.: Strukturelle Veränverungen der Wirtschaft der Republik Kroatien – eine fall Studie der Gespanschaft Vukovar – Srijem, XXII. Wissenschaftliches Symposium – Strukturelle Veränderungen in der wirtschaft der Republiken Kroatien und Bundesrepublik Deutschland, Poreč 2002., Zbornik radova, str. 17-31.
 7. Turkalj, Ž., Mašek, A.: By Reenineeering of GIS – Goinformational Support – to the Modern Organization, GIS Odyssey 2002 – International Conference and Exhibition, 2-6 September 2002., Split, Solin, Trogir, Korčula, Dubrovnik, Proceedings, str. 366-374.
 8. Turkalj, Ž., Grau, N. (redakcija) : Qualitätsmanagement, Fachhochschule Giessen – Friedberg – University of Apliced Sciences, Giessen – Friedberg 2002., str. 133-165.
 9. Turkalj, Ž., Mujić, N.: Makroorijentirana, fleksibilna organizacija i regulacija poduzeća u tranzicijskim gospodarstvima, Ekonomski vjesnik, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2002, str. 5-15,
 10. Turkalj, Ž., Ružić, D.: E-Marketing – A transitional countries developmet chance,  International Conference of the Faculty of Economics Sarajevo – “Transition in Central and Eastern Europe – challenges of 21 st  Century”, 17.- 18. October 2002, Sarajevo, Proceedings, str. 581-587.
 11. Turkalj, Ž., Mašek, A.: Fractal organized GIS in the function of globalization; case study of ecological and ethnic values of Kopačevo, International Conference and Exhibition “GIS-SILESIA 2003″, 22-26. September 2003, SOSNOWIEC – Poland, Proceedings, str. 317-329.
 12. Turkalj, Ž., Ružić, D., Račić, N.: Marketing aspects of the development of congress and incentive activities in Croatia, 5th International Conference – Enterprise in Transition, 22-24 May, 2003., Split – Tučepi, Proceedings, str. 371-374.
 13. Turkalj, Ž., Mašek, A.: The influence of the “Vc Corridor” on the economic       development within the process of globalization, Koridor Vc kao euroregionalna       poveznica na prometnom pravcu Baltik – Srednja Europa – Jadran, Zbornik radova,       Osijek 2004, str. 283-293.
 14. Turkalj, Ž., Mašek, A.: Die Bilanzierung Kroatiens als Strategie im Vorfeld des Beitritts in die EU, XXV. Wissenschaftliches Symposium “Entwicklungstendenzen und Reformzwänge in der Bundesrepublik Deutschland unter dem Einfluss der europäischen Integrationsprozesse”, Zbornik radova, Osijek 2004, str. 133-149.
 15. Turkalj, Ž., Mašek, A.: Die Europäische Union als Musterbeispiel des Neuen Weltwandels, XXVI. Wissenschaftliches Symposium, “Europe zwischen Erweiterung und Vertiefung”, Pforzheim 2005, Zbornik radova, Osijek 2005. str. 25-39.
 16. Turkalj, Ž., Novak, N.: Informations – und Kommunikationstechnologie in der Transformation des Bildungssystems in der Republik Kroatien; XXVI. Wissenschaftliches Symposium, “Europe zwischen Erweiterung und Vertiefung”, Pforzheim 2005., Zbornik radova, Osijek 2005, str. 97-115.
 17. Turkalj, Ž.: Međuzavisnost životnih ciklusa tehnoloških procesa i proizvoda prehrambene industrije Slavonije i Baranje”, Zbornik radova III. Znanstvenog sabora Slavonije i Baranje, Vukovar 1980, svezak 1., str. 348-355.
 18. Turkalj, Ž. (suautor sa skupinom autora): Analiza tržišnog stanja kapitalnih proizvoda Zajednica općina Osijek i njihova proizvodna projekcija do 2000-te godine, časopis “Privreda”, Osijek 1982, br. 8-9, str. 7-18.
 19. Turkalj, Ž.: Internacionalni životni ciklus proizvoda, časopis “Privreda”, br. 4, Osijek 1984., str. 71-74.
 20. Turkalj, Ž.: Organizacija razvoja proizvoda s obzirom na životni ciklus proizvoda, časopis “Privreda”, br. 1., Osijek 1985, str. 51-54.
 21. Turkalj, Ž.: Czynnik organizacyjny a rozwoj produktu, Zeszyty naukowe-wydzialu ekonomiki produkciji, organizacja i zarzadzanie, No 12, Uniwezitet Gdanski, Gdansk, 1989., str. 207-213.
 22. Turkalj, Ž. (suautor s Meler, M.): Politika proizvoda i usluga, Ekonomski fakultet
  Osijek, Osijek 1991.
 23. Turkalj, Ž., Grau, N. (redakcija) : Qualitätsmanagement, Fachhochschule Giessen – Friedberg – University of Apliced Sciences, Giessen – Friedberg 2002., str. 133-165.
 24. Turkalj, Ž., Ružić, D., Tomčić, T.: Razmjenski odnosi u marketingu – organizacija i provedba – Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek 2003.