Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Profesori » Zdravko Tolušić

Zdravko Tolušić

tolušić2

prof.dr.sc. Zdravko Tolušić
Poljoprivredni fakultet u Osijeku, redoviti profesor u trajnom zvanju
mail: zdravko.tolusic@pfos.hr
web: http://www.pfos.unios.hr/index.php/djelatnici/126-t/97-tolusic-zdravko

ŽIVOTOPIS: Rođen 22. Kolovoza 1959. godine u Nijemcima (Vinkovci). Magistrirao 1993. godine, doktorirao Ekonomsku analizu poslovanja 1997. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Od 1980 do 1998. godine u radnom odnosu u MUP-u RH na poslovima suzbijanja gospodarskog kriminaliteta, a od 1998.godine do danas na Poljoprivrednom i Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Nositelj je slijedećih kolegija: Tržište i agromarketing, Organizacija i provedba marketinga, Agromarketing, Tržište i distribucija poljoprivredno prehrambenih proizvoda, Politika proizvoda i usluga, i dr. Na poslijediplomskom doktorskom studiju nositelj je kolegija „ Metode i izvori ekonomskih i proizvodnih teorija“, a na poslijediplomskog specijalističkom studiju „Marketing posebnih područja“ sudjeluje na kolegijima Marketing u agribusiness-u i Ponašanje potrošača, a na poslijediplomskom specijalističkom studiju na Poljoprivrednom fakultetu kolegij Tržište poljoprivrednih proizvoda.

Do sada objavio je preko 70 znanstvenih radova u Njemačka, Italija, Mađarska, Tajland, Kina, Egipat, Tunis, Indija, Rumunjska, Bugarska, Grčka, Hrvatska.

Učesnik je domovinskog rata i nositelj više ratnih odlikovanja. 

POPIS RADOVA OBJAVLJEN U POSLJEDNJIH PET GODINA:

 1. Tolušić, Marija; Tolušić, Zdravko; Tolušić, Zrinka: Navike i preferencije potrošača eko kupinovog vina u funkciji ekoturizma u Slavoniji i baranji // Znanstveno stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem „Izazovi sadašnjice – Turizam danas za sutra“ Šibenik 2013 ISSN 1846-6699
 2. Tolušić, Marija; Tolušić, Zdravko; Tolušić, Zrinka: Gerila marketing na primjeru vinskih cesta u baranji // Znanstveno stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem „Izazovi sadašnjice – Turizam danas za sutra“ Šibenik 2013 ISSN 1846-6699
 3. Tolušić, Marija; Koporčić, Nikolina, Tolušić, Zdravko: Uloga i važnost EU fondova za Republiku Hrvatsku // Ekonomski vjesnik Osijek 13/1, God. XXVI, Prethodno priopćenje, UDK 339.727(4-67EU:497.5), str. 215-222.
 4. Kralik, Igor; Tolušić, Zdravko; Zmaić, Krunoslav: karakteristike stočarske proizvodnje Republike Hrvatske pri ulasku u Europsku Uniju // Krmiva 54 (2012), Zagreb 1: 23-30. Stručni članak
 5. Tolušić, Marija; Mikolčević, Mladen; Tolušić, Zdravko: Utjecaj ambalaže na prodaju proizvoda// Praktični Menadžment Vol. II, br. 2. 2011//24-26 UDK 658.8:338.3 Predhodno priopčenje.
 6. Tolušić, Zdravko; Mijić, Pero; Tolušić, Marija. Importance of Standardizing Raw Milk Quality for the Enhancement of Croatian Market Competitiveness. // Journal of International Food and Agrobusiness Marketing. 21 (2009) , 2; 207-213 (članak, znanstveni).
 7. Marković, Branimir; Kralik, Igor; Tolušić, Zdravko. Models for predicting the usage of IPARD program funds in the Republic of Croatia // Interdisciplinary management research VII / Barković, Dražen, Runzheimer, Bodo (ur.) (ur.). Osijek: Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku ; Hochschule Pforzheim, 2011. 969-978 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 8. Ižaković, Terezija; Gantner, Vesna; Tolušić, Zdravko; Mijić, Pero; Solić, Drago. Kalkulacija cijene koštanja provedbe kontrole mliječnosti krava u republici hrvatskoj. // Stočarstvo : časopis za unapređenje stočarstva. 65 (2011) , 4; 317-329 (članak, stručni).
 9. Lončarić, Ružica; Tolušić, Zdravko; Kralik, Igor; Gubić, Gordana. Consumers’attitudes towards bread and bakery products in East Croatia // Proceedings of the 5th international congress Flour-Bread ’09 / Ugarčić, Hardi, Žaneta (ur.).Osijek: Faculty of food technology Osijek, 2010. 361-368 (poster, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).
 10. Kralik, Igor; Kralik, Zlata; Tolušić, Zdravko. Costs referring to production of chicken meat with conventional nutritive composition and with PUFA n-3 enrichment. // Acta agraria Kaposvariensis. 14 (2010) , 2; 97-102 (članak, znanstveni).
 11. Jelušić Ivana; Tolušić, Maja; Tolušić, Zdravko: Stavovi kupaca – potrošača o ambalaži u Osječko – baranjskoj županiji // 45th Croatian & 5th International Symposium on Agriculture// str. 258-262, Predhodno priopćenje.
 12. Tolušić, Maja; Muha, Ivana; Tolušić, Zdravko: Istine i zablude o zdravoj hrani // 45th Croatian & 5th International Symposium on Agriculture// str. 333-337, Predhodno priopćenje.
 13. Jelušić, Ivana; Tolušić, Zdravko; Bačić, Ana: Važnost branda prilikom kupovine poljoprivredno-prehrambenih proizvoda // Zbornik radova znanstvenog skupa “ GLOBALIZACIJA I REGIONALNI IDENTITET 2009”// 229-235.
 14. Tucak, Zvonimir : Beuk, Darko : Jumić, Vlado : Tušek, Tatjana : Vladimir Knežević, Sanda : Tolušić, Zdravko : Škrivanko, Mario : Konjarević, Anastazia : Aladić, Krunoslav : Čupurdija, Edita.
 15. Bee community as a source of energy in the production of food, honey-plants and herbs in the ecosystem of Croatian Forests’ hunting grounds. // Collegium antropologicum. 33 (2009) , 2; 11-13 (članak, znanstveni).
 16. Kralik, Igor; Gajčević, Zlata; Tolušić, Zdravko; Florijančić, Tihomir; Kralik, Gordana. Comparative overview of costs in production of broiler meat of modified composition // Proceedings of the 5th International Polutry Conference / Kosba, M.A. (ur.).Alexandria : Faculty of Agriculture, 2009. 1500-1504 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad, znanstveni).

KNJIGE:

Autor je slijedećih udžbenika:

Tržište i distribucija poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, Grafika Osijek 2007.g. i Tržište i distribucija poljoprivredno-prehrambenih proizvoda II dopunjeno i izmijenjeno izdanje, Osijek 2011.g.

Koautor je slijedećih udžbenika:

Ekonomika voćarsko, vinogradarko vinarske proizvodnje, Požega 2002.g. i Agroekonomika, Osijek 2011.g.

Do sada bio je glavni istraživač u četiri znanstvena projekta, i to dva financirana od strane Ministarstva znanosti i športa, jedan VIP financiran od strane Ministarstva poljoprivrede i jedan financiran od strane Županije Osječko-baranjske.

Član je HAED-a, HAD-a, ISHS i EAAE.