Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Profesori » Zdenko Segetlija

Zdenko Segetlija

Segetlija-160x160
prof. dr. sc. Zdenko Segetlija
Ekonomski fakultet u Osijeku, redoviti profesor u trajnom zvanju
e- mail: seget@efos.hr
Web: http://www.efos.unios.hr/zsegetlija/

Rođen je  1945. u Brođancima, Županija Osječko – baranjska. Magistrirao 1977. i doktorirao 1982. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku iz područja marketinga. Trenutno predaje predmete  „Marketing u trgovini“, „Vertikalni marketing“, „Poslovno pregovaranje“, „Menadžment u trgovini“, „Logistika u trgovini“, „Poslovna logistika“, «Granski marketing», «Trgovinsko poslovanje», «Logistika» i  «Informatičke tehnologije u kanalima distribucije» na stručnom i dodiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta u Osijeku, gdje radi od 1988. godine. Osim toga, radio je i na dislociranim stručnim studijima u Požegi, Varaždinu i Vukovaru. Za docenta izabran je 1988. godine, za izvanrednog profesora 1993. godine, za redovitog profesora 1998. godine, a  za redovitog profesora u trajnom zvanju 2003. godine. Na poslijediplomskim studijima u Osijeku predaje predmete: «IT – menadžment» i «Marketing u trgovini» (ranije predavao «Poslovnu logistiku»), Na doktorskom studiju „Menadžment“ predaje predmet  „Poslovna logistika“

 

Ukupno je objavio 346 radova (239 znanstvenih i 107 stručnih) u zemlji i u inozemstvu (Bosna i Hercegovina, Madžarska, Njemačka, Poljska, Slovenija). U zbornicima radova s međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova objavio je ukupno 95 radova, a u domaćim i inozemnim časopisima objavio ukupno 188 radova. Objavio je 19 knjiga (od toga 12 kao samostalni autor i sedam u suautorstvu).  Kao samostalni autor objavio je knjige: «Povezivanje proizvodnih i trgovinskih organizacija u sektoru prehrambenih proizvoda» (1985), «Maloprodaja u Republici Hrvatskoj» (1999, II. izdanje 2009, III izdanje 2012),  «Uvod u poslovnu logistiku» (2002, II. izdanje 2008., III. izdanje 2013), „Trgovinsko poslovanje“ (2006), „Distribucija“ (2006), „Poslovno pregovaranje“ (2009), „Marketing i distributivna trgovina“ (2010), „Menadžment u trgovini“ (2012). U  suautorstvu je objavio knjige: «Distribucijski sustav trgovinskog poduzeća» (1995, II. izdanje i 2000),  «Marketing trgovine» (1996, II. izdanje i 2001), «Strategija maloprodaje» (1999), „Ekonomika trgovine“ (2011) i „Upravljanje kategorijama proizvoda“ (2013). Voditelj je međunarodnog znanstvenog skupa „Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu“ koji se od 2001. godine održava na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Redaktor je 17 knjiga – zbornika radova s održanih znanstvenih kolokvija, odnosno međunarodnih znanstvenih skupova «Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu» u vremenu od 2001. – 2013. godine.

U gospodarskoj praksi radio je 23 godine (1964. – 1966. i 1968. – 1989.), U Trgovinsko – ugostiteljskom poduzeću “Sloga” Valpovo, pored ostalog, obnaša je dužnost direktora sektora trgovine (1976. – 1979.), a u Poljoprivrednom kombinatu Valpovo dužnost voditelja  marketinga  (1980. – 1988.). Osim toga, u vremenu 1972. – 1975. je na Ekonomskoj školi u Valpovu predavao privrednu matematiku i statistiku,  kao  honorarni srednjoškolski  profesor.

Pored stručnoga rada u poduzećima dr. Zdenko Segetlija sudjelovao je u odborima Privredne komore Jugoslavije, Privredne komore Hrvatske i Privredne komore Slavonije i Baranje. Sudjelovao je na različitim stručnim i znanstvenim skupovima iz područja tržišnoga poslovanja, posebno trgovine. Godine 1985. biran je u redakcijski odbor časopisa tadašnjeg saveznog ranga “Nova trgovina” (radio do 1990), a od 2002. godine do danas član je uredništva časopisa „Suvremena trgovina“  koji izlazi u Zagrebu od 1975. godine.

Sudjelovao je u različitim znanstveno – istraživačkim projektima u zemlji, te na projektima u suradnji s profesorima s Fachhochschule für Wirtschaft, Pforzheim (Njemačka). Kao stipendist DAAD-a boravio je radi znanstvenog i nastavnog usavršavanja na Fachhoschschule für Wirtschaft, Pforzheim, u tijeku 1992 godine (1 mjesec), te u tijeku 1995. i 1996. godine (po 15 dana).

Od 1986. do 2013. godine radio je na 13 znanstveno – istraživačkih projekata koje je  financiralo  Ministarstvo znanosti tehnologije i informatike Republike Hrvatske, odnosno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Od tih projekata bio je voditelj na tri: od 2000.- 2002. godine voditelj je projekta „Razvoj maloprodajne strukture u Republici Hrvatskoj“, te opet od 2002. – 2006. voditelj je istoimenog (ali sada proširenog projekta. Od 2008. – 2013. godine vodi projekt „Maloprodaja u vrijednosnom lancu hrane“ (objavljeno više od 120 radova.

Popis radova objavljenih u posljednjih pet godina

Knjige

1.            Segetlija, Z.; Dujak, D.: Upravljanje kategorijama proizvoda, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2013. (147 str.).

2.            Segetlija, Z.: Uvod u poslovnu logistiku,III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2013. (353 str.).

3.            Segetlija, Z.: Maloprodaja u Republici Hrvatskoj, III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2012.(296 str.).

4.            Segetlija, Z.: Menadžment u trgovini, Ekonomski fkultet u Osijeku, Osijek, 2012. (292 str.).

5.            Segetlija, Z.; Knego, N., Knežević, Blaženka, Dunković, D.: Ekonomika trgovine, Novi informator, Zagreb, 2011. (498 str.).

6.            Segetlija, Z.: Marketing i distributivna trgovina, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2010. (149 str.)

7.            Segetlija, Z.: Poslovno pregovaranje, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2009. (132 str.).

Uredništvo knjiga

1.            Poslovna logistika u suvremenom managementu (ur. s Karić, M.), Zbornik radova IX. Međunarodnog znanstvenog skupa  Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu, Osijek, 2009., Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2009.

2.            Suvremena poslovna logistika, (ur. s Karić, M.), Zbornik radova  X. Međunarodnog znanstvenog skupa Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu, Osijek, 2010., Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2010.

3.            Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu (ur. s Karić, M.), Zbornik radova XI. Međunarodnog znanstvenog kolokvija Poslovna logistika u suvremenom nenadžmentu, Osijek, 2011., Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2011.

4.            Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu (ur. s Karić, M.), Zbornik radova XII. Međunarodnog znanstvenog skupa Poslovna logistika u suvremenom nenadžmentu, Osijek, 2012., Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2012.

5.           Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu:(Segetlija, Z. , Mesarić, J., Dujak, D., Karić, M.; Potočan, V., Rosi, B.; Jereb, B.; Trauzettel, V. ur. ), Zbornik radova XIII. Međunarodnog znanstvenog skupa Poslovna logistika u suvremenom nenadžmentu, Osijek, 2013., Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2013.

Radovi u časopisima

1.            Segetlija, Z.: Razvoj suvremenog menadžmenta trgovine na malo, Ekonomski  vjesnik, Vol. 22, Br. 1/2009., str. 87-92 (prethodno priopćenje, znanstveni).

2.            Segetlija, Z.:Novi pokazatelji razvijenosti trgovine na malo, Suvremena trgovina, Vol 34,  Br. 1/2009., str. 28 –  32 (pregledni rad).

3.            Segetlija, Z.; Dujak, D.:Novi vertikalni marketing proizvođača i maloprodavača Ekonomski vjesnik, Vol 22, Br. 2/2009., str. 372 – 387 (pregledni rad).

4.            Segetlija, Z.: Neki problemi u razvoju maloprodajnih kapaciteta u Republici Hrvatskoj, Suvremena  trgovina, Vol 34, Br. 4/2009., str. 20 – 26.

5.           Segetlija, Z.: Aktualnost razmatranja vrijednosnih lanaca u prehrambenom sektoru, Suvremena trgovina, Vol. 34, Br. 5-6/2009.,  str. 10 – 17.

6.            Segetlija, Z.: Difuzija suvremenih oblika maloprodajnih poslovnih jedinica i hrvatska maloprodaja, Suvremena trgovina, Vol 35, Br. 1/2010., str.18  – 24 (pregledni rad).

7.            Segetlija, Z.: e-maloprodaja kao sastavnica novih oblika maloprodajnih poslovnih jedinica, Suvremena trgovina, Vol 35, Br. 2/2010.,  str.14 -19 (pregledni rad).

8.            Segetlija, Z.: e-maloprodaja kao sastavnica vrijednosnoga lanca, Suvremena trgovina, Vol 35, Br. 3/2010.,  str. 20 – 24 (pregledni rad).

9.            Segetlija, Z.: Dinamika i važnost maloprodaje. Suvremena trgovina, Vol. 35, Br. 4/ 2010.,  str. 22 – 25 (pregledni rad, znanstveni).

10.          Segetlija, Z.: Kratkovidnost marketinga ? Maloprodaja u gospodarskoj strukturi, Suvremena trgovina, Vol.  35, Br. 5/2010., str. 18 – 23 (prethodno priopćenje, znanstveni).

11.          Segetlija, Z.: Važnost distributivne trgovine u nacionalnom gospodarstvu i u vrijednosnom lancu, Suvremena trgovina, Vol.  35, Br. 6/2010., str. 28 – 32 (prethodno priopćenje, znanstveni).

12.          Segetlija, Z.: Information Technology in the Strategy of a Retail Company, Interdisciplinäre Managementforschung, Vol 6,  Br. 6/2010.; str. 866 – 876.

13.          Segetlija, Z.: Distributivna trgovina u strukturi hrvatskoga gospodarstva, Ekonomija, Vol. 17, Br. 2/2011., str. 445 – 465 (članak, znanstveni).

14.          Segetlija, Z.: Promjene u maloprodaji i razvoj novih maloprodajnih oblika, Suvremena trgovina, Vol.  36, Br. 2/2011., str. 20 – 24 (pregledni rad, znanstveni).

15.          Segetlija, Z.: Neki pokazaztelji strukture prodajnih površina u Republici Hrvatskoj, Suvremena trgovina, Vol. 35, Br. 3/2011., str.  14 – 16 (prethodno priopćenje, znanstveni).

16.          Segetlija, Z.: Šoping centri – novi pristupi razvoju maloprodaje, Suvremena trgovina,  Vol. 36, Br. 4/2011.,  str. 11  – 17 (prethodno priopćenje, znanstveni).

17.          Segetlija, Z.: Problem učinkovitosti maloprodajnih oblika u tranzicijskim zemljama, Suvremena trgovina,  Vol. 36 , Br. 6/2011., str. 22 – 29 (članak, znanstveni).

18.          Segetlija, Z.; Dujak, D.: Važnosti tipova prodavaonica i vrijednosnih lanaca u internacionalizaciji maloprodaje, Ekonomski vjesnik, Vol.12,  Br. 1/2012., str. 82 – 97. (prethodno priopćenje, znanstveni).

19.          Segetlija, Z.: Međunarodni maloprodajni lanci i gospodarski razvoj,  Suvremena trgovina, Vol. 37, Br. 1/2012.; str. 52 – 58 (prethodno priopćenje, znanstveni).

20.          Segetlija, Z.: Važnost, razvijenost i učinci maloprodaje u hrvatskim županijama,  Suvremena trgovina,  Vol.37, Br. 3/2012., str. 28 – 32 (prethodno priopćenje, znanstveni).

21.          Segetlija, Z.: Maloprodaja i održivi razvoj,  Suvremena trgovina,  Vol. 37, Br. 5–6/2012.,  str. 26 – 29 (prethodno  priopćenje, znanstveni).

22.          Segetlija, Z.: Oblici, formati i važnost maloprodaje u nacionalnom gospodarstvu,  Suvremena trgovina, Vol. 38, Br. 1/2013;  str. 34 – 39 (prethodno priopćenje, znanstveni).

23.          Segetlija, Z.: Važnost maloprodajnih opskrbnih lanaca,  Suvremena trgovina,   Vol. 38, Br. 3/2013.,  str. 34  – 38 (prethodno priopćenje, znanstveni).

24.          Segetlija, Z.: Distributivna trgovina i gospodarski razvoj,  Suvremena trgovina, Vol. 38  Br. 4/2013., str. 14 – 18  (prethodno priopćenje, znanstveni).

25.          Mesarić, J.; Segetlija, Z.; Dujak, D.: Energy Supply Chains – Trends and Challenges of Growing Energy Demands, Energy Efficiency, Alternative Energy Resources and Environmental Sustainability,  Acta Technica Corviniensis – Bulletin of Engineering,  Vol. 6, No.1/2013., pp. 37 – 41 (članak, znanstveni).

Radovi na znanstvenim skupovima

                1.            Segetlija, Z.: Problemi distributivne trgovine u lancu stvaranja vrijednosti u Hrvatskoj,  IX. međunarodni znanstveni skup, Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu (ur. Segetlija, Z.; Karić, M.),  Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek 2009., str.  79 – 96.

                2.            Segetlija, Z.: New Approaches to the Modern Retail Management, Interdisciplinary Management Research V (Barković, D.; Demoscheg, K.H.; Lamza – Maronić, M.; Matić, B.; Pap, N.; Runzheimer, B.; Wentzel, D., Ed.), Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2009., pp.  177 – 184.

                3.            Segetlija, Z.: Nove tehnologije i razvoj maloprodajnih oblika, X.  međunarodni znanstveni skup Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu (ur. Segetlija, Z.; Karić,  M.), Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2010., str. 125 – 145.

4.            Segetlija, Z.: Koncentracija funkcija i transparentnost tržišta – odlučujući čimbenici oblikovanja maloprodajnih poslovnih jedinica, XI. međunarodni znanstveni skup Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu (ur segetlija, Z.; Karić, M.). Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2011. , str. 187 – 201.

5.            Segetlija, Z.: Razvoj novih maloprodajnih oblika u izabranim tranzicijskim zemljama Srednje i Jugoistočne Europe, Zbornik međunarodnog znanstvenog skupa “Trgovina kao pokretač razvoja Srednje i Jugoistočne Europe”., Ekonomski fakultet Zagreb, Zagreb 16.11.2011., Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet Zagreb, 2011., str. 157 – 174.

6.            Segetlija, Z.; Dujak, D.: Jesu li međunarodni maloprodajni lanci pokretači razvoja Hrvatske i drugih tranzicijskih zemalja?,  Zbornik međunarodnog znanstvenog skupa. 2. međunarodna naučna konferencija “Ekonomija integracija” (Džafić, Z.; Zahirović, S.; Umihanić, B., ur.). Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla , 2011., str. 465 – 475.

7.            Segetlija, Z.: Problemi razvoja oblika maloprodajnih poslovnih jedinica u prehrambenom sektoru u Republici Hrvatskoj, XI. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu (ur Segetlija, Z.; Karić, M.). Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2012., str.  101 – 112.

8.            Segetlija, Z.: Development, Importance and Results of Retail Trade in the Region of Eastern Croatia, 1st International Scientific Symposium “Economy of Eastern Croatia – Yesterday, Today, Tomorow”  (Mašek-Tonković, Anka, Ed.). Studio HS internet d.o.o., Osijek, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2012., pp.  250 – 255.

9.            Segetlija, Z.: Maloprodaja i gospodarski razvoj u europskim tranzicijskim i tržišno razvijenim zemljama, Zbornik radova (na CD-u)  Perspektive trgovine 2012. Trgovina u kontekstu održivog razvoja, Ekonomski fakultet Zagreb,  Zagreb, 2012., str. 60 – 88.

10.          Segetlija, Z.; Mesarić, J. Dujak, D.: Distinctive Features of Retail Supply Chain Management – Transportation Perspective, Proceedings of the 9th International Conference on Logistics & Sustainable Transport 2012 (Ipavec, Vesna Mia, Ed.), University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje, Slovenia, 2012., pp.  284 – 292.

11.          Segetlija, Z.; Mesarić, J. Dujak, D.: Category Management as a Model for Demand Management in Retailing;  Pre-Conference Proceedings of The 10th International Conference on Logistics & Sustainable Transport,  2013 (Ipavec, Vesna Mia; Kramberger, T., Ed.), University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje, Slovenia, 2013.,   pp. 24 – 32.

 

Poglavlja u knjigama

1.            Segetlija, Z.:  A Theoretical Approach to the Changes in the Retail Store Forms in Croatia, u knjizi: Marketing i održivi razvitak (Leko Šimić, M. ur.), Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2009., str. 163-180.

2.            Segetlija, Z.: Maloprodaja u Republici Hrvatskoj i u nekim europskim zemljama,  u  knjizi: Izazovi trgovine u recesiji  (Renko, S.; Knežević, B.; Vouk, R., ur.) Ekonomski fakultet, Zagreb, Zagreb, 2010,. str. 35 – 50.

3.            Segetlija, Z.; Mesarić, J.; Dujak, D.: Importance of Distribution Channels – Marketing Channels – for National Economy, u knjizi: Marketing Challenges in New Economy (Križman Pavlović, D. ; Benazić, D., ur.), Juraj Dobrila University of Pula, Department of Economics and Tourism, 2012.,  str. 215 – 233.

4.            Segetlija, Z.: Značajke povijesnog razvoja maloprodajnih oblika u Hrvatskoj i u susjednim zemljama do početka II. svjetskog rata, u knjizi: Mijo Mirković: Trgovina i unutrašnja trgovinska politika. Pretisak s komentarima (Knego, N.; Renko, S.;Knežević, B.ur.), Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet,  Zagreb, 2012.,  str. 281 – 294.

5.            Segetlija, Z.: Razvoj novih maloprodajnih oblika u zemljama Srednje i Jugoistočne Europe, u knjizi:  Promjene u trgovini na malo u Hrvatskoj (Knego, N.; Renko, S.; Knežević, B., ur.), Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Zagreb, 2012.,  str. 17 – 37.

6.            Segetlija, Z.: New Retails Business Units´ Forms in Value Chains, u knjizi: Business Logistics in Modern Management (Segetlija,Z.; Mesarić, J.; Dujak, D.; Karić, M.; Potočan, V.; Rosi, B.; Jereb, B.; Trauszettel, V., ur.), Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2013., str. 75 – 81.

 

Radovi vezani uz kolegij «Marketing u trgovini»

Knjige

1.            Segetlija, Z.: Trgovinsko poslovanje, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2006.

2.            Segetliuja, Z.: Distribucija, Ekopnomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2006.

3.            Segetlija, Z.: Menadžment u trgovini, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2012.

4.            Segetlija, Z.: Maloprodaja u Republici Hrvatskoj, III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2012..

5.            Segetlija, Z.; Dujak, D.:Upravljanje kategorijama proizvoda, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2013.;

Referati, članci i  slično

1.            Segetlija, Z.. Problemi razvoja trgovine na malo u Republici Hrvatskoj, Ekonomija, Vol.  10, Br. 3/2003., str. 647 – 662;

2.            Segetlija, Z.:Problemi razvoja distribucije u Republici Hrvatskoj, Ekonomija: časopis za ekonomsku teoriju i praksu, Vol. 11, Br. 1/2004., str. 61-77;

3.            Segetlija, Z..Razvoj budućih oblika trgovine na malo, Suvremena trgovina . Vol. 29, Br. 6/2004, str. 170-173;

4.           Segetlija, Z.:Razvojne tendencije i strukturne promjene u hrvatskoj trgovini na malo, Ekonomski pregled, Vol. 56, Br. 1-2/2005.; str. 39-59 ;

5.            Segetlija, Z. (u suautorstvu s Lamza – Maronić, M.): Marketing u maloprodaji Republike Hrvatske, Zbornik radova «Marketing države – marketing hrvatske države» (Rocco, F.; Borš, V., ur.), CROMAR – Hrvatska udruga zajednica za marketing, Zagreb, 2001., str. 223 – 229;

6.            Segetlija, Z. (coauthor with  Lamza – Maronić, M.):  Internationalization of Retail Trade and Global Trade Perspectives, International Conference Globalization and Enterpreneuership: Fears, Challenges and Opportunities, Book of Abstracts and CD ROM with Full papers, Pula , April, 24 – 26, 2003., pp. 555 – 561;

7.            Segetlija, Z.: GIS, Marketing and Territorial Distribution of the Retail Network, Proceedings of the Conference MIPRO 2004 XXVII International Convention / Čišić, Dragan ; Ukowich, Walter ; Gričar, Jože (ur.).

Rijeka : Hrvatska udruga za mikroprocesorske, procesne i informacijske sustave, mikroelektroniku i elektroniku – MIPRO – HU, Rijeka, 2004. pp.. 81-85 ;

8.           Segetlija, Z: Trgovina u društveno – gospodarskom razvoju Hrvatske, Zbornik radova «Marketinške paradigme za 21. stoljeće» (Kesić, Tanja i Ozretić.Došen, Đurđana, ur.), Ekonomski fakultet, Zagreb, i  CROMAR -  Hrvatska udruga društava za marketing, Zagreb, 2005., pp. 589 – 607 (na CD-u);

9.            Segetlija, Z.: New Approaches to the Modern Retail Management, Interdisciplinary Management Research V (Barković, D.; Demoscheg, K.H.; Lamza – Maronić, M.; Matić, B.; Pap, N.; Runzheimer, B.; Wentzel, D., Ed.), Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2009., pp.  177 – 184;

10.          Segetlija, Z.:  A Theoretical Approach to the Changes in the Retail Store Forms in Croatia, u knjizi: Marketing i održivi razvitak (Leko Šimić, M. ur.), Sveučilište J. J. Strossmayera  u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osiejek, 2009., str. 163-180.

11.          Segetlija, Z.: Information Technology in the Strategy of a Retail Company, Interdisciplinäre Managementforschung, Vol 6,  Br. 6/2010.; str. 866 – 876.

12.          Segetlija, Z.: Distributivna trgovina u strukturi hrvatskoga gospodarstva, Ekonomija, Vol. 17, Br. 2/2011., str. 445 – 465 (članak, znanstveni).

13.          Segetlija, Z.; Mesarić, J.; Dujak, D.: Importance of Distribution Channels – Marketing Channels – for National Economy, u knjizi: Marketing Challenges in New Economy (Križman Pavlović, D. ; Benazić, D., ur.), Juraj Dobrila University of Pula, Department of Economics and Tourism, 2012.,  str. 215 – 233.

14.          Segetlija, Z.; Dujak, D.: Važnost  tipova prodavaonica i vrijednosnih lanaca u internacionalizaciji maloprodaje, Ekonomski vjesnik, Vol.12,  Br. 1/2012., str. 82 – 97. (prethodno priopćenje, znanstveni).

15.          Segetlija, Z.: New Retails Business Units´ Forms in Value Chains, u knjizi: Business Logistics in Modern Management (Segetlija,Z.; Mesarić, J.; Dujak, D.; Karić, M.; Potočan, V.; Rosi, B.; Jereb, B.; Trauszettel, V., ur.), Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2013., str. 75 – 81.

 

MARKETING U TRGOVINI

(izborni predmet 6  ECTS bodova)

 • Temeljne odrednice marketinga u trgovini
 • Pojam, značenje i funkcije trgovine. Marketinške funkcije trgovine. Suradnja proizvodnog i  trgovinskog poslovnog subjekta u vrijednosnom lancu.
 • Proces upravljanja marketingom i marketinška istraživanja trgovinskoga  poslovnog subjekta
 • Proces upravljanja marketingom. Proces planiranja. Marketinški miks. Strategijsko pozicioniranje.
 • Strategije marketinga trgovinskoga poslovnog subjekta
 • Instrumenti za istraživanje  i  vrednovanje strategija marketinga. Izbor oblika trgovinske poslovne jedinice.
 • Strategijske odluke trgovinskog poslovnog subjekta o pojedinim marketinškim varijablama i o odnosu prema potrošačima i proizvođačima.
 • Lokacija. Asortiman. Marke.  Cijene. Promocija. Prodajno osoblje.  Metode prodaje, veličina prodavaonice i idejni plan (lay – out). Marketing odnosa s potrošačima. Upravljanje kategorijama proizvoda.

Cilj kolegija je upoznavanje s posebnostima marketinga u trgovini i razumijevanje procesa marketinga trgovinskoga gospodarskog subjekta, te stjecanje temeljnih i  posebnih metodičkih znanja o pojedinim marketinškim odlukama u trgovini.

 

LITERATURA:

Temeljna:

1. Segetlija, Z.: Marketing i distributivna trgovina, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek,  

    2010.

2. Segetlija,Z.: Menadžment u trgovini, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2012.

3. Segetlija, Z.; Dujak, D.: Upravljanje kategorijama proizvoda, Ekonomski fakultet u

    Osijeku, Osijek, 2013.

4. Dunne, P. M.; Lusch, R.F.: Retailing, Sixth Edition, Thompson, South-Western, 2008.

 

  Dopunska:

1. Ahlert, D.; Kenning, P.: Handelsmarketing, Springer Verlag, Berlin – Heidelberg, 2007.

2. Levy, M.; Weitz, B. A.: Retailing Management, Seventh  Edition, McGraw.Hill/Irwin, New

   York, 2009.

3. Christopher, M.: Logistics & Supply Chain Management, Fourth Edition, Pearson 

    Education Ltd., 2011.

4. Segetlija, Z.: Maloprodaja u Republici Hrvatskoj, III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje,

    Ekonomski fakultet  u Osijeku, Osijek, 2012.

 

Oblik provedbe nastave:

Nastava se provodi u obliku predavanja, seminara i prezentacija stručnjaka iz prakse, te interaktivnim metodama unutar kojih studenti dobivaju pojedinačne i timske zadaće, obavljaju prezentacije svojih uradaka, postavljaju pitanja i iznose svoje stavove.

 

Vrednovanje znanja:

 • Vrednovanje znanja polaznika obavlja se  uzimanjem u obzir sljedećih pondera:
 • Pojedinačni zadaci 30%, 2. Timski zadaci 10%, 3. Prisustvovnje i aktiviranje na predavanjima, seminarima i sl. 20%, 4. Završni usmeni ispit 40%.
 • Praćenje  kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta
 • Kontinuiranim ocjenjivanjem od strane studenata.