Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Profesori » Vesna Vrtiprah

Vesna Vrtiprah

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah
Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Sveučilište u Dubrovniku, redoviti profesor
e-mail: vesna.vrtiprah@unidu.hr
Web :http://www.unidu.hr/prorektori_vrtiprah.php

Rođena 1955. godine  u Dubrovniku. Diplomirala je 1977. godine, magistrirala 1984. godine i doktorirala 1993. godine na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta 1994. godine na predmetima »Marketing u turizmu« i »Poslovanje ugostiteljskih poduzeća«, 1998. godine u zvanje izvarednog profesora na istim predmetima, a 2002. u zvanje redovitog profesora. Tenutno predaje predmete Osnove marketinga, Marketing u brodarstvu i lukama, Marketing u turizmu i Poslovanje ugfostiteljskih tvrtki na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku (bivši Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu Sveučilišta u Splitu), gdje radi od 1984. godine .

Predaje na dodiplomskim i poslijediplomskim studijima u Mostaru, Splitu, Osijeku i Zagrebu. Na poslijediplomskom znanstvenom magistarskom studiju »Poslovna ekonomija u turizmu« na Sveučilištu u Dubrovniku od 1999 godine voditelj je predmeta »Upravljanje marketingom u turizmu«, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku predmeta »Marketing u turizmu«. Kao gost predavač sudjelovala je na poslijediplomskim studijima na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu obavljala je dužnosti pročelnice odjela mikroekonomije u razdoblju 1994-1996, prodekanice za nastavu u razdoblju 1996-1998. godine i dekanice fakulteta od 1998 do 2002 godine. Od 2004. godine nalazi se na dužnosti prorektorice za nastavu Sveučilišta u Dubrovniku. Članica je Područnog znanstvenog vijeća za društvene znanosti i Prosudbene skupine za ocjenjivanje projekata za polje ekonomije koje financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Ukupno je objavila 86 znanstvenih i stručnih radova u zemlji i inozemstvu (Kina, SAD, Brazil, Velika Britanija, Grčka, Malta, Turska, itd.). Bila je članica više programskih i organizacijskih odbora različitih znanstvenih konferencija u zemlji i inozemstvu. Sudjelovala je  u izradi brojnih znanstvenih projekata, a voditelj je istraživačkog projekta »Hrvatska na europskom tržištu u uvjetima globalizacije« kojeg financira Ministarstvo, znanosti, obrazovanja i športa. Članica je uredništva časopisa »Ekonomska misao i praksa«, Društva ekonomista Hrvatske, Znanstvenog vijeća za turizam Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Međunarodnog udruženja znanstvenih eksperata u turizmu ( AIEST-e).

Popis radova objavljenih u posljednjih 5 godina:

Knjige:

 1. Menadžerska ekonomija u hotelijerstvu, (suautor Pavlić, I. ), Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik 2005, str. 290.

Referati, članci i slično:

 1. Approaches to Management Improvement in the Croatian Hotel Industry, Naše gospodarstvo, 5-6, Ekonomsko – poslovna fakulteta Maribor i Društvo ekonomistov Maribor, Maribor 2001, str. 467.-477.
 2. Managing Quality in Hotel Excelsior, Journal of Quality Assurance in Hospitality and Tourism, Vol. 2, No.3-4, The Haworth Hospitality Press, New York 2001, str. 111.-126.
 3. Vrtiprah, V. (suautor s Ban, I.): The Role of Cultural Heritage in Tourism, Proceedings of the 1st International seminar on Culture: A Driving force for Urban Tourism – Application of Experiences to Countries in Transition, Institute for international Relations, Zagreb, Dubrovnik 2002, str. 107-117.
 4. Vrtiprah, V.: No Better Alternative to Air Transport in International Tourism, (suautor s Ban, I. i Račić, M.): Publication of the AIEST, Vol.44, 52nd AIEST Congress, Salvador de Bahia 2002, str.164-184.
 5. Vrtiprah, V.: Management of Cultural Tourist Attractions, Proceedings of the 3rd International Scientific Conference Kinesiology – New perspectives, Faculty of Kinesiology, Opatija, 25-29 September, 2002, str. 874.-879.
 6. Vrtiprah, V.: Upravljanje kulturnim atrakcijama u turizmu, Menadžment u sportu i turizmu, ured. Mato Bartoluci, 2004, Ekonomski fakultet i Kineziološki fakultet, Zagreb 2004, str. 191-203.
 7. Vrtiprah, V. (suautor s Ban, I.): Marketing Management of Cultural Tourist Attractions, Proceedings of the 2002 Conference, Association for Global Business, University of North Carolina at Wilmington, Las Vegas, November, 2002, str. 138.-142.
 8. Vrtiprah, V. (suautor I.Ban): Logistics to Seaports, Proceedings of the 31st International Conference on Computers and Industrial Engineering, San Jose State University, San Francisco, February, 2003, str. 504-509.
 9. Vrtiprah, V.: The Significance of Small and Medium-Sized Enterprises in the Croatian Tourism Supply,  Naše Gospodarstvo, No. 3-4, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor & Društvo ekonomistov Maribor, Maribor 2003, str. 331-342.
 10. Vrtiprah, V. (suautor Ban, I.): The  Importance of Sports in the Tourist Supply: The Case of Dubrovnik, Publication of theAIEST, Vol.45, 53rd AIEST Congress “Sport and Tourism”, Atena, St-Gallen, 2003, str .343.-360.
 11. Vrtiprah, V. (suautor s Ban, I.): Culture and Tourism in Dubrovnik, Tourism and Hospitality Management, WIFI Osterreich & Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Wien/Opatija, June, 2003, str. 1-16.
 12. Vrtiprah, V.: Management Development in Small Tourism and Hospitality Enterprises, Proceedings of 17th Biennial International Congress “New Trends in Tourism and Hospitality Management”, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, April 14-16, 2004, str. 755.-763.
 13. Vrtiprah, V.: Prednosti i ograničenja hrvatskog turizma u europskom okruženju, Zbornik radova 2004., Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu, Dubrovnik 2004, str. 579-598.
 14. Vrtiprah, V.: Competitive strategies for tourism SMEs, the case of Croatia, Ekonomska misao i praksa, br. 1, Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu, Dubrovnik 2004, str. 97-112.
 15. Vrtiprah, V. (suautor Peručić, D.): Cruises with Vitage Sailing Ships, The Case of Croatia, Proceedings of 4th International Scientific conference on Kinesiology, Opatija, September 2005, str. 189. – 193.
 16. Vrtiprah, V. (suoautor s Vrdoljak-Raguž, I. i Svilokos, T.): Strategija razvoja hrvatskog turizma u uvjetima globalizacije, Ekonomska misao i praksa, br. 1., Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik 2005, str. 25–48.

Radovi vezani za kolegij “Marketing u turizmu i ugostiteljstvu”:

 1. Vrtiprah, V.: Strategije razvoja i kvaliteta ponude u hotelijerstvu, Tourism and Hospitality Management, Vol.2, No.1, WIFI, Osterreich Wirtschafts-forderungsinstitut der Bundeskammer der Gewerblichen Wirtschaft i Hotelijerski fakultet Opatija, Wienna/Opatija, 1996, str.25-31.
 2. Vrtiprah, V. (suautor s Benić, Đ.): Possible ways of improving the quality of the products – application in hotel industry,), Proceedings of the 7th International DAAAM Symposium,  DAAAM International Vienna, Vienna, 1996, str. 33-34.
 3. Vrtiprah, V.: Marketing for the Croatian Hospitality Industry in This Period of Transition, Proceedings of Second International Conference »Enterprise in Transition«, DAAAM International Vienna and Faculty of Economics Split, Vienna/Split, Brela, 1997, str. 603-609.
 4. Vrtiprah, V. (suautor s Ban, I.): Dubrovnik’s come back to the tourist market, Ekonomska misao i praksa, br. 2, FTVT, Dubrovnik 1997, str. 329-354.
 5. Vrtiprah, V.: Profesionalnost poboljšava plasman usluga hotela, Hotel & Restaurant  magazin, Zagreb, 1997, br.6, str.25-29.
 6. Vrtiprah, V. (suautor s Ban, I.): Položaj Hrvatske na Europskom turističkom tržištu,  Tourism and Hospitality Management, Vol.3, No. 2, Hotelijerski fakultet Opatija & WIFI Osterreich, Wien/Opatija, 1997, str. 209-224
 7. Vrtiprah, V.: Management Particularities in the Hotel Industry, Proceedings of the 9th International DAAAM Symposium, DAAAM International Vienna, Cluj-Napoca, Romania, October, 1998, str. 045-046.
 8. Vrtiprah, V.(suautor s Račić, M.): Predviđanje turističkog prometa u Hrvatskoj primjenom odabranih modela prognoziranja, Zbornik 14. Bienalnog međunarodnog kongresa «Hotelska kuća 98«, knjiga 1., Hotelijerski fakultet Opatija, Opatija, listopad, 1998, str. 425-444.
 9. Vrtiprah, V.: The Croatian Hotel Industry in Transition-position, difficulties, measures of advancement, Proceedings of the Third International Conference on »Enterprise in Transition«, University of Split, Faculty of Economics, Book of the Extended Abstracts, May, 1999, Šibenik,  str. 542-546. CD ROM
 10. Vrtiprah, V. (suautor s Benić, Đ.): The Role of Government in company transformation – the Croatian hotel industry case,  Proceedings of the fifth Annual conference on “The Impact of Transformation on Individuals, Organizations Society”, Buckinghamshire Business School, Buckinghamshire Chilterns university College, London, 22-23, June, 1999, str. 467-481.
 11. Vrtiprah, V.: Developing Service Quality in Tourism, Proceedings of the 2nd International Scientific Conference “Economics and Ecology in Function of Tourism”, Faculty for Tourism and Hospitality Management & Faculty of Comerce, Institute of Service and Tourism, Opatija/Bratislava, 1999, str. 29-37.
 12. Vrtiprah, V. (suautor s Ban, I.): Turizam u Dubrovniku pod utjecajem rata, Acta Turistica, Ekonomski fakultet, Zagreb, br. 2, 1999, str.226-246.
 13. Vrtiprah, V. (suautor s Ban, I.): Convention tourism in Dubrovnik, Proceedings of the International conference “Marketing Management of Congress Tourism”, University of Economics, Institute of Service and Tourism, Bratislava, April 30th , 1999, str. 13-23.
 14. Vrtiprah, V. (suautor s Ban, I.): TQM in Hotel Industry, Proceedings of World Symposium – Year 2000 “Group Technology/Cellular Manufacturing”, University of Puerto Rico-Mayaguez, San Huan, Puerto Rico, March 27-29, 2000, str. 291-297
 15. Vrtiprah, V.: The Role of Management Improvement in Developing the Tourist Sector in Transitional Economies: A Croatian Case, Proceedings of the sixth Annual Conference “Corporate and Organizational Restructuring”, Buckinghamshire Business School, Buckinghamshire Chilterns University College, London, 20-21 June, 2000, str.147-161.
 16. Vrtiprah, V.: Quality Management in Hospitality, Naše gospodarstvo, br. 5-6, Ekonomsko – poslovna fakulteta Maribor i Društvo ekonomistov, Maribor 2000, str. 764-772.
 17. Vrtiprah, V.(suautor s Ban, I.): Turizam u Dalmaciji u uvjetima globalizacije,   Časopis Turizam, Vol.48, br.  2, Zagreb, 2000, str. 215-224
 18. Vrtiprah, V. (suautor s Račić, M.): Quantitative Techniques in Decision Making in the Hotel Industry, Proceedings of the 11th International DAAAM Symposium, DAAAM International Vienna,  Opatija, 19-21 October,  2000, str. 483-485
 19. Vrtiprah, V.: Tourism in Croatia, problems and solutions, Proceedings of The International Conference »Tourism and Transition«, FTVT, Dubrovnik, 22-24 November, 2000, str. 435-450.
 20. Vrtiprah, V. (suautor s Ban, I.): Globalization and Tourism in Croatia, Ekonomicka Revue Cestovneho Ruchu (Journal Economic Review of Tourism), Vol.34., No.3.,  Ekonomicka fakulta Univerzity Mateja Bela, Banska Bystrica 2001, str. 160-168.
 21. Vrtiprah, V.: Managing Quality in Hotel Excelsior, Benchmarks in Hospitality and Tourism, Ed. Sungsoo Pyo, The Haworth Hospitality Press, New York 2001, str. 111-126.
 22. Vrtiprah, V. (suautor s Ban, I. i Benić, Đ.): How to Improve the Process of Economic Transition – the Croatian Case,u: Proceedings of the 4th International Business and Economics Conference, St. Norbert College, De Pere, Wisconsin, October, 2001,  str. 168.-183.
 23. Vrtiprah, V.: Approaches to Management Improvement in the Croatian Hotel Industry, Naše gospodarstvo, 5-6, Ekonomsko – poslovna fakulteta Maribor i Društvo ekonomistov Maribor, Maribor 2001, str. 467-477.
 24. Vrtiprah, V.: Sportsko-rekreacijski sadržaji u funkciji unapređenja hrvatskog turizma, Ekonomska misao i praksa, God. X, br.1, Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu, Dubrovnik  2001, str. 61.-74.
 25. Vrtiprah, V. (suautor s Ban, I.): The Impact of Cultural Events on Tourism in Dubrovnik, u:Meiresonne, Fien (Ed.), Cultural Events & Leisure Systems, Congressbook of the 12th ELRA Congress,  Amsterdam, April, 2001, str.19.-28.
 26. Vrtiprah, V.: Managing Quality in Hotel Excelsior, Journal of Quality Assurance in Hospitality and Tourism, Vol.2, No.3-4, The Haworth Hospitality Press, New York, 2001, str. 111.-126.
 27. Vrtiprah, V. (suautor s Ban, I.): The Role of Cultural Heritage in Tourism, Proceedings of the 1st International seminar on Culture: A Driving force for Urban Tourism – Application of Experiences to Countries in Transition, Institute for international Relations, Zagreb, Dubrovnik 2002, str. 107-117.
 28. Vrtiprah, V.: No Better Alternative to Air Transport in International Tourism, (suautor s Ban, I. i Račić, M.): Publication of the AIEST, Vol.44, 52nd AIEST Congress, Salvador de Bahia 2002, str.164-184.
 29. Vrtiprah, V.: Management of Cultural Tourist Attractions, Proceedings of the 3rd International Scientific Conference Kinesiology – New perspectives, Faculty of Kinesiology, Opatija, 25-29 September, 2002, str. 874.-879.
 30. Vrtiprah, V. (suautor s Ban, I.): Marketing Management of Cultural Tourist Attractions, Proceedings of the 2002 Conference, Association for Global Business, University of North Carolina at Wilmington, Las Vegas, November, 2002, str. 138.-142.
 31. Vrtiprah, V. (suautor Ban, I.): The  Importance of Sports in the Tourist Supply: The Case of Dubrovnik, Publication of theAIEST, Vol.45, 53rd AIEST Congress “Sport and Tourism”, Atena, St-Gallen, 2003, str .343.-360.
 32. Vrtiprah, V. (suautor I. Ban): Logistics to Seaports, Proceedings of the 31st International Conference on Computers and Industrial Engineering, San Jose State University, San Francisco, February, 2003, str. 504-509.
 33. Vrtiprah, V.: The Significance of Small and Medium-Sized Enterprises in the Croatian Tourism Supply,  Naše Gospodarstvo, No. 3-4, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor & Društvo ekonomistov Maribor, Maribor 2003, str. 331-342.
 34. Vrtiprah, V. (suautor s Ban, I.): Culture and Tourism in Dubrovnik, Tourism and Hospitality Management, WIFI Osterreich & Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Wien/Opatija, June, 2003, str. 1-16.
 35. Vrtiprah, V.: Competitive strategies for tourism SMEs, the case of Croatia, Ekonomska misao i praksa, br. 1, Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu, Dubrovnik 2004, str. 97-112.
 36. Vrtiprah, V.: Prednosti i ograničenja hrvatskog turizma u europskom okruženju, Zbornik radova 2004., Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu, Dubrovnik 2004, str. 579-598.
 37. Vrtiprah, V.: Management Development in Small Tourism and Hospitality Enterprises, Proceedings of 17th Biennial International Congress “New Trends in Tourism and Hospitality Management”, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, April 14-16, 2004, str. 755-763.
 38. Vrtiprah, V.: Upravljanje kulturnim atrakcijama u turizmu, Menadžment u sportu i turizmu, ured. Mato Bartoluci, 2004, Ekonomski fakultet i Kineziološki fakultet, Zagreb 2004, str. 191-203.
 39. Vrtiprah, V. (suautor Peručić, D.): Cruises with Vitage Sailing Ships, The Case of Croatia, Proceedings of 4th International Scientific conference on Kinesiology, Opatija, September 2005, str. 189. – 193.
 40. Vrtiprah, V. (suoautor s Vrdoljak-Raguž, I. i Svilokos, T.): Strategija razvoja hrvatskog turizma u uvjetima globalizacije, Ekonomska misao i praksa, br. 1., Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik 2005, str. 25–48.
 41. Vrtiprah,V., Pavlić, I., Menadžerska ekonomija u hotelijerstvu, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik 2005.