Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Profesori » Mirna Leko-Šimić

Mirna Leko-Šimić

Leko-Simic-160x160

prof. dr. sc. Mirna Leko-Šimić
Ekonomski fakultet u Osijeku, redoviti profesor
e-mail: lekom@efos.hr
Web: http://www.efos.unios.hr/msimic/

Rođena 1963. u Osijeku. Magistrirala je 1990. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Godine 1992. završila je specijalistički studij (Master of Arts) na Institute of Social Studies u Den Haagu, Nizozemska, a 1995. godine doktorirala na Ekonomskom fakultetu u Osijeku iz područja međunarodnog marketinga. Trenutno predaje predmete “Međunarodni markting”, “Marketing u proizvodnji hrane”, “Industrijski marketing” i “Društveni marketing” na dodiplomskom studiju, te “Međunarodno poslovanje i logistika” na poslijediplomskom studiju “Poduzetništvo” na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, gdje je zaposlena od 1986. godine. Za docenta je izabrana 1998. godine, za izvanrednog profesora 2002, a za redovitog profesora 2005. godine.

Ukupno je objavila 40 znanstvenih i stručnih radova u zemlji i inozemstvu (Bugarska, Italija, Njemačka, Poljska, SAD, Slovenija, Turska, Ukrajina), od čega je 18 radova objavljenih u zbornicima radova međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Objavila je i jednu samostalnu knjigu (Marketing hrane, 2002. godine), te dvije knjige u suautorstvu (Međunarodni marketing, 1997. i Selektivna bibliografija o europskim integracijama 2004. godine)

U razdoblju 2004-2005. godine prof. dr. sc. Mirna Leko-Šimić bila je članica Senata Sveučilišta J. J. Strossmayera. Od 2004. angažirana je kao recenzent za EUREKA projekte pri Ministarstvu znanosti. Od 2005. godine voditelj je znanstvenog projekta “Genetski modificirani usjevi – izazov ili prijetnja razvoju poljoprivrede u Osječko-baranjskoj županiji” koji sufinanciraju Osječko branjska županija i Poljoprivredni institut u Osijeku.

Popis radova objavljenih u posljednjih pet godina:

 1. Leko-Šimić, M.: Hrvatsko gospodarstvo u uvjetima ovorenog tržišta – uspješnost inozemnih proizvoda na hrvatskom tržištu i implikacije za hrvatsko gospodarstvo,  Zbornik radova međunarodnog simpozija HAZU i CROMAR “Tržišna demokracija u Hrvatskoj: stanje i perspektive”, Varaždin, 2000, str. 209-219.
 2. Leko-Šimić, M., Kovačević, S.: Licencing German Beer in Croatia, Ciber Case Collection, European Case Clearing House, Babson, USA, 2000.
 3. Leko-Šimić, M.: Domestic vs. Foreign Product Competitiveness on Croatian Market: a Research of Croatian Buyer’s Behaviour, IV International Conference on Enterprise in Transition, Split – Hvar, 2001, str. 376-387.
 4. Leko-Šimić, M.: Prikaz knjige: Baban, Lj.: Ogledi iz agrarne ekonomije, Osijek, 1999, prikaz, Ekonomski vjesnik, god.XIII, br. 1-2, Osijek, 2002, str.139-140
 5. Leko-Šimić, Mirna: Marketing hrane, knjiga, Ekonomski fakultet Osijek, Osijek, 2002.
 6. Leko-Šimić, M.: Branding as a value adding activity in international marketing WSAIB, Academic Publications No.6, Gdynia, Poljska, 2003, str. 142-150
 7. Leko-Šimić, M.: Istraživanje međunarodnog tržišta – specifičnosti i izazovi,  pregledni članak, Ekonomski vjesnik, 1-2/2003, str. 51-56,
 8. Leko-Šimić, M.: Školovanje u marketingu, Okrugli stol časopisa “Marketing up” 13/2003, str. 16-17
 9. Baban, Lj. i sur. : Selektivna bibliografija o europskim integracijama, znanstvena monografija, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2004.
 10. Leko-Šimić, M, Oberman Peterka, S.: Business education in Croatia – The transitional challenges, INtEnt Conference, July, 2004, Napulj, Italija, str.1-10.
 11. Leko-Šimić, M., Velenik, R.: Marketing issues in tourism development: a case study of Croatia, zbornik radova (CD-ROM) EUROCHRIE 2004 Congress, Ankara, Turska, 2004, str.1-7.
 12. Leko-Šimić, M., Škorić, M.: Ecologically and economically sustainable development: A research of consumers’ knowledge and behaviour and the role of marketing, Zbornik radova šeste međunarodne konferencije Enterprise in Transition, Split – Bol, svibanj 2005, knjiga sažetaka i CD-ROM, str. 425-434.
 13. Leko-Šimić, M., Horvat, J.: Inovativeness and export performance of Croatian companies, Zbornik radova šeste međunarodne konferencije Enterprise in Transition, Split – Bol, svibanj 2005, knjiga sažetaka i CD-ROM, str. 761-770.
 14. Leko-Šimić, M., Horvat, J.: Risk taking propensity of Croatian Exporters, VI international Conference of the Faculty of Management Koper, University of Primorska, “Managing the process of globalization in new and upcoming EU members, Slovenia, November 2005, str. 259-267.
 15. Leko-Šimić, M., Horvat, J.:Tržišna orijentacija i izvozne performance hrvatskih izvoznika, XIX. Kongres CROMAR-a “Marketinške paradigme za 21. stoljeće”, Hrvatska zajednica Udruga za marketing, Zagreb 21-22. listopada 2005, str. 55-71.
 16. Leko-Šimić, M., Kovačević, S.: Licencing German Beer in Croatia, Ciber Case Collection, European Case Clearing House, Babson, USA, 2000.
 17. Leko-Šimić, M.: Domestic vs. Foreign Product Competitiveness on Croatian Market: a Research of Croatian Buyer’s Behaviour, IV International Conference on Enterprise in Transition, Split – Hvar, 2001, str. 376-387.
 18. Leko-Šimić, Mirna: Marketing hrane, knjiga, Ekonomski fakultet Osijek, Osijek, 2002.
 19. Leko-Šimić, M., Horvat, J.:Tržišna orijentacija i izvozne performance hrvatskih izvoznika, XIX. Kongres CROMAR-a “Marketinške paradigme za 21. stoljeće”, Hrvatska zajednica Udruga za marketing, Zagreb 21-22. listopada 2005, str. 55-71.

Relevantni radovi za marketing u obrazovanju, kulturi i športu

 1. Leko-Šimić, M., Čarapić, H.: Znanje marketinga u funkciji marketinga znanja, Cromar, Rijeka, listopad 2007
 2. Leko Šimić, M., Čarapić, H.: A research of business school service quality in Croatia: an entrepreneurial approach needed., IntEnt, 2007, Gdansk, Poljska, srpanj 2007,
 3. Leko-Šimić, M, Oberman Peterka, S.: Business education in Croatia – The transitional challenges, INtEnt Conference, July, 2004, Napulj, Italija, str.1-10.
 4. Leko-Šimić, M.: Political, Economic and Socio-cultural Features of Mediterranean Countries – Is There a Region?, I susret ekonomista Mediteranskih zemalja Split, listopad 1998, str.1-7.