Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Profesori » Mirela Mihić

Mirela Mihić

mmih

prof.dr.sc. Mirela Mihić
Ekonomski fakultet u Splitu
e-mail: mirela.mihic@efst.hr
Web: http://www.efst.hr/studiji.php?prof=mmih

Rođena 22. rujna 1971. godine u Splitu, Republika Hrvatska. Osnovnu i srednju školu završila u Splitu, te se 1991. god. upisala na Ekonomski fakultet u Splitu.

 

Akademsko obrazovanje:
Stupanj doktora znanosti
- 12. 04. 2002., «Utjecaj izgleda prodavaonice i prodajnog osoblja na ponašanje u kupnji», Ekonomski fakultet Split.
Stupanj magistra znanosti
- 28. 10. 1997. «Međuovisnost kvalitete ljudskih potencijala i efikasnosti poslovanja», Ekonomski fakultet Zagreb;
– 1994 -1997., poslijediplomski studij «Ekonomija međunarodne razmjene», Ekonomski fakultet Zagreb.
Diplomirani ekonomist
– 06. 09. 1994. “Organizacijska etika i kultura”;
- 1991- 1994., VII/1 stupanj studija ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Splitu, smjer Upravljanje marketingom.

Zaposlenja:
- od 10. 05. 2007. izvanredni profesor za granu  Ekonomika poduzetništva (Marketing)
– od 02. 12. 2003. do 09. 05. 2007. docent za granu Ekonomika poduzetništva, kolegiji Ponašanje potrošača, Promocija, Vještine prodaje i pregovaranja;
- 29. 10. 2002. – 02. 12. 2003. viši asistent, kolegiji Komuniciranje s tržištem, Istraživanje tržišta, Ponašanje potrošača, Promocija;
- 21. 04. 1998. – 29. 10. 2002. asistent, kolegiji Komuniciranje s tržištem, Istraživanje tržišta, Ponašanje potrošača;
– 07. 10. 1996. – 21. 04. 1998. znanstveni novak, kolegiji Komuniciranje s tržištem, Istraživanje tržišta, Trgovinsko poslovanje.

Usavršavanje:
- rujan 2002, jednotjedni seminar-radionica Tehnike moderiranja i prezentiranja, Zagreb, u organizaciji Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo i GTZ-a;
- 2002, Staffordshire University (Stoke on Trent), Velika Britanija – unapređenje nastave i razvoj nastavnih planova i programa, TEMPUS projekt, Ekonomski fakultet u Splitu;
– 1998, Carol Martin Gatton College of Business and Economics, University of Kentucky, Lexington, Kentucky, SAD, program znanstvenog usavršavanja «University of Kentucky Croatian Mentors’ Program» – uz potporu United States Information Agency.

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima:
1)      3rd International Conference on Enterprise in Transition, Split-Šibenik, Croatia,       May 27-29, 1999;
2)      4th International Conference on Enterprise in Transition, Split-Hvar, Croatia, May 24-26, 2001;
3)      International Conference of the Faculty of Economics Sarajevo – ICES 2002: Transition in Central and Eastern Europe – Challenges of 21st Century, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, October 17-18, 2002;
4)      5th International Conference on Enterprise in Transition, Split-Tučepi, Croatia, May 22-24, 2003;
5)      2nd International Conference “An Enterprise Odyssey: Building Competitive Advantage”, Zagreb, Croatia, 2004;
6)      6th International Conference on Enterprise in Transition, Split-Bol, Croatia, May 26-28, 2005;
7)      3rd International Conference “An Enterprise Odyssey: Integration or Disintegration», Zagreb, Croatia, June 15-17, 2006;
8)      Third International Conference of the School of Economics and Business in Sarajevo – ICES 2006, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, October 12-13, 2006;
9)      7th International Conference on Enterprise in Transition, ISSN: 1846-2618, University of Split, Faculty of Economics, Split-Bol, May 24-26, 2007;
10)  XX. Kongres CROMAR-a, Marketing u društvu znanja i suvremenoj poslovnoj stvarnosti, Rijeka, 25-27. listopada 2007.

Priznanja:
- Priznanje za izuzetno zalaganje i istaknut uspjeh postignut u znanstveno-nastavnom radu, Ekonomski fakultet Split, prosinac 2002.

Članstvo:
Regionalna udruga za marketing CROMAR-Split

Jezici:
Engleski (aktivno)

Ostalo:
– Uvođenje novih i inoviranih sadržaja predmeta te novih praktičnih nastavnih metoda na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju uz odobrenje nadležnog stručnog tijela visokog učilišta;
- Recenzentica više znanstvenih, stručnih radova i priručnika;
- Član Povjerenstva za ocjenu i obranu više magistarskih radova (Ekonomski fakultet Split) te jedne doktorske disertacije (Ekonomski fakultet Zagreb)
- Aktivno sudjelovanje u stručnim tijelima Fakulteta (Komisija za polaganje ispita za voditelje poslovnica i turističke vodiče, Knjižnični odbor, Komisija za nostrifikaciju diploma, Povjerenstvo za programme cjeloživotnog obrazovanja); član ZNV Fakulteta;
– Aktivno učešće u radu organizacijskog odbora XVIII. znanstveno-stručnog kongresa CROMAR (Split, listopad 2003. god.);
- Od nastavne 2002/2003. do 2006/2007. godine voditelj stručnog studija “Poslovni marketing”;
- Od 2003. god. član nadzornog odbora CROMAR-a, a od 2005. god. upravnog odbora RUM CROMAR-Split;
- Voditeljica i suvoditeljica sekcija na marketinškim konferencijama;
Od listopada 2006. god. Pročelnica Katedre za marketing;
- Sudjelovanje u izradi stručnih projekata te edukaciji prodajnog osoblja;
- Promotorica knjige (prosinac, 2006.) Marketing i menadžment u kulturi i umjetnosti, Masmedia, Zagreb, 2006., autora J. Pavičić, N. Alfirević i Lj. Aleksić.
– Korisnik nekoliko statističkih paketa.

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina:

 1. M. Mihić, S. Kraljević, Promocijske aktivnosti prodavaonice, MOSTARIENSIA, Časopis za humanističke znanosti, ISSN: 1234-5679, Sveučilište u Mostaru, broj 17, Mostar, svibanj 2003, str. 95-107.
 2. M.Mihić, Croatian Supermarket Shoppers’ Preferences in Terms of Sales Staff Behaviour and Store Design: A Segmentation Analysis, Proceedings of the 5th International Conference on Enterprise in Transition, ISBN: 953-6024-49-7, Faculty of Economics, Split-Tučepi, May 22-24, 2003, 364-367 (extended abstract, full text on CD-ROM, 1584-1596)
 3. Prodavanje i vještina pregovaranja, skripta, interna publikacija, (120 str., jednostruki prored), Ekonomski fakultet Split, Split, 2003.
 4. M.Mihić, Croatian Supermarket Shoppers’ Preferences in Terms of Store Design and Their Implications on Retailers, Proceedings of the 2nd International Conference “An Enterprise Odyssey: Building Competitive Advantage”, ISBN: 953-6025-05-1, Graduate School of Economics and Business, University of Zagreb, Zagreb, June 17-19, 2004, 254-255 (extended abstract, full text on CD-ROM, 1798-1812)
 5. N, Nikolić, B. Grčić, M. Mihić, N. Alfirević, D. Bakotić, Razvojna opredjeljenja Regionalne Veletržnice Split i projekcija ulaganja u 2. fazu razvoja, Ekonomski fakultet Split, 2004 (elaborat).
 6. M.Mihić, Consumers’ Social Class as the Starting Point for Creation of Enterprise Marketing Strategy – Empirical Research, Proceedings of the 6th International Conference on Enterprise in Transition, ISBN: 953-6024-70-5, University of Split, Faculty of Economics, Split-Bol, May 26-28, 2005, 208-210 (extended abstract, full text on CD-ROM,451-470)
 7. M.Mihić, Buying Behavior and Consumption as Indicators of Consumer’s Social Class: A Segmentation Analysis, Proceedings of the Third International Conference of the School of Economics and Business in Sarajevo – ICES 2006 “From Transition to Sustainable Development: The Path to European Integration”, ISBN: 9958-605-89-9, University of Sarajevo, School of Economics and Business, Sarajevo, October 12-13, 2006, 282-284 (extended abstract, full text on CD-ROM)
 8. M. Mihić, M. Radman, Kupovne preferencije i ponašanje u kupnji na primjeru zaposlenih i nezaposlenih žena u Hrvatskoj, MOSTARIENSIA, ISSN: 1234-5679, Časopis za humanističke znanosti, Sveučilište u Mostaru, broj 24, Mostar, listopad 2006, str. 179-193.
 9. M. Mihić, G. Čulina, Buying Behavior and Consumption: Social Class Versus Income, MANAGEMENT, Journal of Contemporary Management Issues, ISSN: 1331-0194., Faculty of Economics Split – Croatia, Vol. 11, No. 2, December 2006, str. 77-92., Baze citiranja: Journal of Economic Literature, EconLit
 10. M.Mihić, Segmentacija kupaca u supermarketima temeljem njihova zadovoljstva prodajnim osobljem i izgledom prodavaonice: multivarijantna analiza, Ekonomski pregled, ISSN: 0424-7558., god. 57., br. 12, 2006, str. 919-938., Baze citiranja: International Bibliography of the Social Sciences: ECONOMICS, Journal of Economic Literature, EconLit, Scopus
 11. M.Mihić, Segmentacija tržišta temeljem osjetljivosti potrošača na vrstu utjecaja referentnih grupa: multivarijantna analiza, Tržište, Časopis za tržišnu teoriju i praksu, znanstveni polugodišnji časopis, ISSN: 0353-4790, Vol. XVIII, br. 1/2, 2006., str. 15-28., Baze citiranja: CAB International – Accessions Unit, Wallingford, Oxon (U.K.)
 12. M. Mihić, Vještine prodaje i pregovaranja: Upravljanje prodajnim osobljem i prodajni menadžment, recenzirana skripta/sveučilišni priručnik, (184 str., jednostruki prored), ISBN: 953-6024-91-8, Ekonomski fakultet Split, siječanj 2007., objavljenona internoj web stranici EkonomskogFakulteta u Splitu
 13. N. Šerić, M. Mihić., Ethics and Social Responsibility as Weakness or Strength on the Market in Transition, Proceedings of the 7th International Conference on Enterprise in Transition, ISSN: 1846-2618, University of Split, Faculty of Economics, Split-Bol, May 24-26, 2007, 105-108 (extended abstract, full text on CD-ROM)
 14. M. Mihić, N. Šerić., Razmatranje i primjena teorije ponašanja potrošača s mikro i makro aspekta, XX. Kongres CROMAR-a, Marketing u društvu znanja i suvremenoj poslovnoj stvarnosti, Zbornik radova, ISBN: 978-953-6148-63-9, Rijeka, 25-27. listopad 2007.
 15. M.Mihić, Consumers’ Susceptibility to Reference Group Influence: A Segmentation Analysis, Ekonomska istraživanja, ISSN: 1331-677X, Vol. 20, No.2., prosinac 2007, Baza citiranja: CAB Abstracts, Econlit, Elsevier Science B.V.