Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Profesori » Marija Ham

Marija Ham

ham

doc. dr. sc. Marija Ham
Ekonomski fakultet u Osijeku, docent
e-mail: mham@efos.hr
Web: http://www.efos.unios.hr/mham/

Dr. sc. Marija Ham, rođena je 1982. godine u Osijeku. Godine 2001. završila je Prirodoslovno-matematičku gimnaziju u Osijeku s odličnim uspjehom. Diplomirala je 2006. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku na smjeru „Marketing“ s prosjekom ocjena 4,84 (najbolji prosjek u generaciji studenata). Iste godine upisala je Poslijediplomski specijalistički studij „Marketing u informatičkom okruženju” na Ekonomskom fakultetu u Osijeku koji je završila 2008. godine s prosjekom ocjena 5,00 i završnim radom pod naslovom: „Istraživanje potrošača u funkciji razvitka zelenog marketinga“.

Tijekom studija dodijeljene su joj tri stipendije (Državna stipendija – na temelju osvojenog prvog mjesta na razredbenom postupku, Stipendija županije Osječko-baranjske – na temelju ostvarenog visokog prosjeka ocjena tijekom studija, stipendija Zaklade Tomo Horvatinčić za poslijediplomski specijalistički studij – na temelju ukupne uspješnosti na dodiplomskom studiju). Dodijeljeno joj je, također, i pet nagrada tijekom studija i to: 1) Nagrada HGK i Nakladničke kuće MATE d.o.o u sklopu projekta «500 najboljih» na temelju osvojenog prvog mjesta na prijemnom ispitu; 2) Nagrada Lions cluba Osijek na temelju najvišeg ostvarenog prosjeka ocjena u generaciji studenata upisanoj 2001./2002. godine; 3) Nagrada PPK Valpovo d.d. iz Valpova, za najuspješniji tim na projektnom zadatku «Podrška strateškom odlučivanju za PPK Valpovo d.d.»; 4) Nagrada Hrvatske udruge za marketing (CROMAR) za najbolji seminarski rad iz područja marketinga; 5) Nagrada Generali osiguranja i Savjetodavnog Odbora talijanskog poduzetništva u Hrvatskoj u suradnji s Ekonomskim fakultetom u Osijeku, Visokom poslovnom školom “Libertas” iz Zagreba i Agencijom za promicanje izvoza i ulaganja, za diplomski rad na temu razvoja gospodarstva u Slavoniji. Tijekom studija, sudjelovala je kao predstavnik najuspješnijih studenata na dva seminara Hrvatske udruge poslodavaca u okviru Programa usavršavanja managera. U razdoblju od 2003. do 2006. godine bila je demonstrator kod prof. dr. sc. Marcela Melera na kolegiju Marketing. Tijekom studija bila je član te sudjelovala u brojnim projektima i seminarima međunarodne udruge za razmjenu studenata AIESEC.

Zaposlena je od 1. srpnja 2006. godine kao asistent na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta u Osijeku, gdje izvodi predavanja i seminarsku nastavu na kolegiju Marketing-strategije te seminarsku nastavu na kolegijima Marketing, Istraživanje tržišta i Upravljanje marketingom. Godine 2008. upisala je Poslijediplomski doktorski studij „Management“ na kojem je položila sve propisane ispite s prosjekom ocjena 5,00, pred stručnim povjerenstvom obranila temu te prijavila doktorsku disertaciju pod naslovom: „Ekološka svjesnost potrošača kao čimbenik daljnjeg razvitka marketinga“. Doktorsku disertaciju na navedenu temu obranila je 17. svibnja 2012. godine te stekla akademski stupanj doktora društvenih znanosti znanstvenog polja ekonomija. Odlukom Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Osijeku. 17. svibnja 2013. godine izabrana je u znanstveno nastavno zvanje docenta.

Kao primarnim područjem interesa u znanstvenom i istraživačkom radu bavi se temom zelenog (održivog) marketinga, ekološke svjesnosti potrošača, ekološki odgovornog poslovanja te upravljanja održivim razvitkom. Samostalno ili u suautorstvu objavila je ukupno 17 radova (16 znanstvenih i 1 stručni). Sudjelovala je u radu 13 znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu te bila član organizacijskog odbora na jednom međunarodnom znanstvenom skupu. Suradnica je na znanstvenom projektu pod nazivom “Razvijanje slavonsko-baranjskog turističkog clustera”, kojeg financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske (voditelj projekta je prof. dr. sc. Marcel Meler). Voditeljica je znanstvenog projekta pod nazivom “Determinante namjera ekološki usmjerenog ponašanja potrošača” kojeg financira Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Godine 2011. završila je program cjeloživotnog obrazovanja na Učiteljskom fakultetu u Osijeku pod nazivom “Pedagoško-psihološka i didaktičko-metodička izobrazba”. U kolovozu 2012. pohađala je međunarodnu ljetnu školu za edukaciju nastavnika u sklopu projekta European Entrepreneurship Educators Programme sufinanciranog sredstvima CIP programa Europske unije. Članica je stručnog povjerenstva za prosudbu udžbenika za srednje škole, imenovana od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta za udžbenike iz Ponašanja potrošača. Recenzirala je više znanstvenih članaka i dvije knjige. Članica je Hrvatske udruge za marketing (CROMAR) i Njemačke zajednice u hrvatskoj te član (alumni) Međunarodne udruge za razmjenu studenata AIESEC. Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom te je napredni korisnik računala i interneta. Posjeduje vozačku dozvolu B kategorije.

 

Popis objavljenih radova:

1. Ham, Marija: „Pricing Policy Management in the Context of Sustainability and Strengthening Environmental Awareness“, Proceedings of the 1st International Conference on Marketing – ICOM 2013, Rathnayake, Dilan (urednik), Colombo, Šri Lanka: ICOM 2013 and Leap Business Management, 2013.; str. 314-328; ISSN: 2279-3038; zbornik radova; znanstveni rad; na engleskom jeziku.

2. Ham, Marija; Štimac, Helena: „Marketing-based sustainable development education in Croatia“, International conference: The role of universities and their contribution to sustainable development, Beograd, Srbija, 29.-30. studenog 2012.; Publikacija: Sustainability: Rethinking vs materialization, Bogdanović, Ružica (urednik), STRAND – Sustainable urban society association, Beograd; 2012.; str: 58-67; ISBN: 978-86-89111-02-6; zbornik radova; znanstveni rad; na engleskom jeziku.

3. Turkalj, Željko; Fosić, Ivana; Ham, Marija: „Corporate social responsibility and business ethics application of economic entities in the Republic of Croatia“; Interdisciplinary Management Research VII, Poreč, 13.-15. svibnja 2012.; Bacher, Urban et al. (urednici), Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Postgraduate Study “Management”; Hochschule Pforzheim University, Osijek; 2011.; str. 76-85; ISSN: 1847-0408; ISBN: 978-953-253-096-4; zbornik radova, znanstveni rad; na engleskom jeziku.

4. Meler, Marcel; Ham, Marija: „Green marketing for green tourism“; Tourism & Hospitality Industry 2012, New Trends in Tourism and Hospitality Management, 21th Biennial International Congress, Opatija, 3.-5. svibnja 2012.; Perić, Jože (urednik), Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, Opatija; 2012.; str. 130-139; CD ROM sa cjelovitim radovima; ISSN: 1848-4581; zbornik radova; znanstveni rad – prethodno priopćenje; na engleskom jeziku.

5. Ham, Marija, „Environmentally oriented marketing communications as part of green marketing strategy“, 22nd CROMAR Congress: Marketing challenges in new economy, Pula, 6.-8. listopada 2011.; Križman Pavlović, Danijela; Benazić, Dragan (urednici), Juraj Dobrila University of Pula – Department of Economics and Tourism “Dr. Mijo Mirković”, Pula; 2011.; str. 381-403; CD ROM sa cjelovitim radovima; ISBN: 978-953-7498-45-0 (SJDPU); zbornik radova; znanstveni rad; na engleskom jeziku.

6. Frajman-Jakšić, Anita; Ham, Marija; Redek, Tjaša: „Sreća i ekološka svjesnost – čimbenici održivog razvoja“; Ekonomski vjesnik, god. XXIII, br. 2/2010; Ekonomski fakultet u Osijeku; Osijek; 2010.; str. 467-482.; ISSN: 0353 – 359x; eISSN: 1847-2206; CODEN: EKVJEE; časopis; znanstveni rad – pregledni članak; na hrvatskom jeziku.

7. Ham, Marija: „Segmentacija potrošača prema razini ekološke odgovornosti“, Tržište: časopis za tržišnu teoriju i praksu, god. XXI, br. 2/2009; CROMAR – Hrvatska zajednica udruga za marketing, Ekonomski fakultet Zagreb – Katedra za marketing; Zagreb; 2009.; str. 183-202.; časopis; znanstveni rad – prethodno priopćenje; na hrvatskom jeziku.

8. Meler, Marcel; Ham, Marija: „Ecotourism in the Republic of Croatia – Challenge for the Future“, Journal of International Scientific Publication: Ecology & Safety, god. III, br. 1/2009; Info Invest Ltd, Bulgaria; 2009.; str. 83-97.; ISSN: 1313-2563; časopis (internetsko izdanje); znanstveni rad, na engleskom jeziku.

9. Ham, Marija; Forjan, Josipa: „Istraživanje potrošača u funkciji procjene stanja i perspektive primjene zelenog marketinga u Republici Hrvatskoj“, 21. Kongres CROMAR-a: Marketing – čimbenik održivog razvitka; Osijek, 8.-10. listopada 2009.; Publikacija: Marketing i održivi razvitak, Leko Šimić, Mirna (urednik), Ekonomski fakultet u Osijeku; Osijek; 2010.; str. 225-241; ISBN: 978-953-253-074-2; zbornik radova; znanstveni rad; na hrvatskom jeziku.

10. Meler, Marcel; Ham, Marija: „Green marketing as a factor of Croatian tourism development and competitiveness“; Second international conference: Sustainable development and competitiveness, Sofia, Bulgaria, 25.-26. rujna 2009.; Stopanstvo university press, Sofia, 2010.; str. 69-76; ISBN: 978-954-644-165-2; zbornik radova; znanstveni rad; na engleskom jeziku

11. Ham, Marija; Forjan, Josipa; Frajman-Jakšić Anita: „Measuring consumer environmental responsibility“; 4th International Conference: An Enterprise Odyssey: Tourism – Governance and Entrepreneurship, Cavtat, 11.-14. lipnja 2008.; Galetić, Lovorka; Čavlek, Nevenka (urednici), Ekonomski fakultet Zagreb, Zagreb; 2008.; CD ROM sa cjelovitim radovima, str. 1448-1459; CD ROM sa cjelovitim radovima; ISBN 10: 953-6025-24-8; ISBN 13: 978-953-6025-24-4; zbornik radova; znanstveni rad; na engleskom jeziku.

12. Dujak, Davor; Ham, Marija: „Integracija načela zelenog marketinga u upravljanju opskrbnim lancem“; VIII Međunarodni znanstveni skup: Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu, Osijek, 12. studenog 2008.; Segetlija, Zdenko; Karić, Marijan et. al. (urednici), Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek; 2008.; str. 67-94; ISBN: 978-953-253-052-0; zbornik radova; znanstveni rad; na hrvatskom jeziku.

13. Ham, Marija; Frajman-Jakšić, Anita: „Ecotourism in the Function of Regional Development of the Republic of Croatia“, 19th Biennial International Congress: Tourism and Hospitality Industry 2008: New Trends in Tourism and Hospitality Management”, Opatija, 7.-9. svibnja 2008.; Ivanović, Zoran (urednik), Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji, Opatija; 2008.; str. 511-526; CD ROM sa cjelovitim radovima; ISBN: 978-953-6198-64-1; zbornik radova; znanstveni rad; na engleskom jeziku.

14. Ham, Marija; Forjan, Josipa: „Standardization of eco-labels as part of responsible marketing“, International Innovation Conference for Co-operation Development (InCoDe), Pečuh, Mađarska, 16.-18. listopada 2008.; Janos Fojtik (urednik), University of Pécs, Faculty of Business and Economics, Pečuh, 2008.; str. 295-302; ISBN: 978-963-642-248-6; zbornik radova; znanstveni rad; na engleskom jeziku.

15. Meler, Marcel; Lasić, Marija: „Utvrđivanje profila vjernosti u funkciji razvijanja odnosa s potrošačima“, 20. Kongres CROMAR-a; Marketing u društvu znanja i suvremenoj poslovnoj stvarnosti, Rijeka, 25.-27. listopada 2007.; Publikacija: Vrijednost za potrošače u dinamičnom okruženju, Grbac, Bruno; Meler, Marcel (urednici), Ekonomski fakultet u Rijeci; Rijeka; 2008.; str. 71-89; ISBN: 978-953-6148-73-8; zbornik radova; znanstveni rad; na hrvatskom jeziku.

16. Ham, Marija; Fosić, Ivana; Crnković, Boris: „Diskontne prodavaonice na hrvatskom tržištu“, VII. Međunarodni znanstveni skup: Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu, Osijek, 11. listopda 2007.; Segetlija, Zdenko; Karić, Marijan (urednici), Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek; 2007.; str. 207-224; ISBN:978-953-253-041-4; zbornik radova; znanstveni rad; na hrvatskom jeziku.

Doktorska disertacija: Ham, Marija: „Ekološka svjesnost potrošača kao čimbenik daljnjeg razvitka marketinga“, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2012.; mentor: prof.dr.sc. Marcel Meler.

Završni rad (na poslijediplomskom specijalističkom studiju): Ham, Marija: „Istraživanje potrošača u funkciji razvitka zelenog marketinga“, završni rad, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek; 2008.; mentor: prof.dr.sc. Marcel Meler.