Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Profesori » Mane Medić

Mane Medić

Medic-160x160

prof.dr.sc. Mane Medić
Ekonomski fakultet u Osijeku, redovan profesor u trajnom zvanju
e-mail: mmedic@efos.hr
Web: http://www.efos.unios.hr/mmedic/

Rođen je 20. rujna 1951. godine u Sarajevu, BiH. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 1975. godine, magistrirao 1982., a doktorirao 1992. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku upošljava se 1976. godine kao asistent na Katedri za marketing. U zvanje docenta izabran je 1997. godine, a 2002. u zvanje izvanrednog profesora. Predavao je više marketinških predmeta na dodiplomskom i poslijediplomskim studijima u Osijeku.

Trenutno na Ekonomskom fakultetu u Osijeku predaje predmete Osnove marketinga, Komuniciranje s tržištem, Politika proizvoda i usluga i Promocija, te na stručnim studijima u Vukovaru i Varaždinu predmete Osnove marketinga i Komuniciranje s tržištem.

Na Poslijediplomskom studiju “Poduzetnički management” na Ekonomskom fakultetu u Osijeku predaje predmet Poduzetnički marketing, te Obiteljski business s prof. dr. Davidom Pistrui, Alfred University u SAD-u.

Ukupno je objavio 84 znanstvena i stručna rada u zemlji i inozemstvu, od čega je 21 rad objavljen u zbornicima radova s međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova, te 12 radova u časopisima i publikacijama s međunarodno priznatom recenzijom, te još 28 radova u zbornicima i časopisima. Prof. dr .sc. Mane Medić bio je voditelj/glavni istraživač na 10 znanstvenih projekata financiranih od SIZ-a znanosti.

U više navrata prof.dr.sc. Mane Medić bio je na studijskim boravcima u Njemačkoj (Fachhochschule für Wirtschaft Pforzheim), i Mađarskoj (Universitet Janus Panonius Pecs). Tom prilikom boravio je na više fakulteta Sveučilišta i istraživačkih institucija i multinacionalnih kompanija. Na Universitet Janus Panonius, Pecs od 2001. godine redoviti je gost predavač na poslijediplomskom studiju Marketing.

Član je Hrvatskog oglasnog zbora, Zagreb, te CROMAR –a Hrvaske zajednice udruga za marketing. Stalni je konzultant u Centru za poduzetništvo Osijek od 1998. i Croatia osigiranju d.d. podružnica Osijek od 2001. godine.

Popis radova objavljenih u posljednjih pet godina:

Referati, članci

 1. Medić, M. (suautor sa Singer, S. i Turkalj, Ž.): Business Development Sevices Market in Croatia, University of Split, Faculty of Economics Split, Croatia, Split, Hvar, 24.-26 May 2001, str. 124-126.
 2. Medić, M. (suautor s Ružić, D.): Internet portali – novi medij za promociju turizma i ugostiteljstva, 16th Biennial International Congress Hotel&Tourism 2002: Human Capital, Culture and Quality in Tourism and Hospitality Industry,Opatija 2002, str. 665 – 677.
 3. Medić, M.: Poduzetnički marketing (gerila marketing), III. Znanstveni kolokvij “Međunarodna poslovna logistika kao uvjet uspješnog uključivanja u Europske gospodarske tokove”, Ekonomski fakultet u Osijeku, Mostar, studeni 2003. str. 211-221.
 4. Medić, M. (suautor Ružić, D.): Elektronička distribucija u turizmu i ugostiteljstvu – evolucijski pregled, 17th Biennal International Congress Tourism & Hospitality Industry 2004 “New Trends in Tourism and Hospitality Management”, Vol.2. / Zoran Ivanović (ur.),.Fakultet za turistički i hotelski manadžment Opatija, Opatija 2004., str. 745-754.
 5. Medić, M. (suautor s Cini, V. i Ružić, D.): Koridor Vc kao generator turističkog razvoja, 1. Međunarodni znanstveni simpozij – Koridor Vc kao euroregionalna poveznica na prometnom pravcu Baltik – srednja Europa – Jadran, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Osijek 2004, str. 251-266.
 6. Medić, M. (suautor s Marijanović, G. i Ružić, D.): Odnosi s javnošću (PR) koridora Vc na Internetu – stanje i mogućnosti, 1. Međunarodni znanstveni simpozij “Koridor Vc kao euroregionalna poveznica na prometnom pravcu Baltik – srednja Europa – Jadran”, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Osijek 2004., str. 251- 266.
 7. Medić, M.: Kako marketinško obrazovanje u Republici Hrvatskoj doprinosi konkurentnosti malih turističkih pothvata?, Znanstveni skup “Kontinentalni gospodarski resursi u funkciji razvitka turizma Republike Hrvatske”, Ekonomski fakultet u Osijeku i Institut za poljoprivredu i turizam Poreč, Osijek 2002., str. 391-402.
 8. Medić, M. (suautor s Ružić, D i Andrlić, B.):  E – marketing u Hrvatskoj – stanje i trendovi, Zbornik radova, XIX Kongres CROMAR-a “Marketinške paradigme za 21. stoljeće”, Zagreb, listopad 2005, str. 499-518.

Radovi vezani za kolegij “Integrirana marketinška komunikacija”:

Referati, članci

 • Medić, M. (suautor sa Singer, S. i Turkalj, Ž.): Business Development Sevices Market in Croatia, University of Split, Faculty of Economics Split, Croatia, Split, Hvar, 24.-26 May , 2001, str.. 124-126.
 • Medić, M. (suautor s Ružić, D.): Internet portali – novi medij za promociju turizma i ugostiteljstva, 16th Biennial International Congress Hotel&Tourism 2002: Human Capital, Culture and Quality in Tourism and Hospitality Industry,Opatija 2002, str. 665 – 677.
 • Medić, M. (suautor s Marijanović, G. i Ružić, D.): Odnosi s javnošću (PR) koridora Vc na Internetu – stanje i mogućnosti, 1. Međunarodni znanstveni simpozij “Koridor Vc kao euroregionalna poveznica na prometnom pravcu Baltik – srednja Europa – Jadran”, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Osijek 2004., str. 251- 266.
 • Medić, M. (suautor s Ružić, D i Andrlić, B.):  E – marketing u Hrvatskoj – stanje i trendovi, Zbornik radova, XIX Kongres CROMAR-a “Marketinške paradigme za 21. stoljeće”, Zagreb, listopad 2005, str. 499-518.