Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Profesori » Helena Štimac

Helena Štimac

Štimac Helena2

Izv.prof.dr.sc. Helena Štimac

Katedra za marketing

Ekonomski fakultet u Osijeku

e-mail: helena.stimac@efos.hr

OSNOVNI PODACI

Rođena je 17. listopada 1983. godine u Osijeku. Diplomirala je i završila specijalistički studij Marketing u informatičkom okruženju na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Doktorsku disertaciju na poslijediplomskom doktorskom studiju Management pod nazivom „Marketing i kvaliteta usluge u kontekstu internacionalizacije visokoškolskog obrazovanja“ obranila je 2012. godine pod mentorstvom prof.dr.sc. Mirne Leko Šimić, na istom fakultetu. Od studenog 2006. godine zaposlena je na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta u Osijeku kao znanstveni asistent. Godine 2013. izabrana je u znanstveno – nastavno zvanje docenta, a 2016. godine u znanstveno – nastavno zvanje izvanredni profesor. Trenutno izvodi 4 kolegija: Marketinško planiranje, Poslovno pregovaranje, Strategije ulaska na inozemno tržište i Međunarodno logističko poslovanje.

PODRUČJE INTERESA

Glavna područja interesa i istraživanja su joj marketing visokoškolskog obrazovanja, međunarodno poslovanje i ponašanje potrošača.

ZNANSTVENA DJELATNOST

Što samostalno, što u suautorstvu, objavila je 43 rada, od čega je 39 znanstvenih. Sudjelovala je na više od 20 znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu kao izlagač i sudionik, te je također bila član organizacijskih i programskih odbora u nekoliko znanstvenih domaćih i međunarodnih konferencija. Bila je suradnik na nekoliko znanstvenih projekata a trenutno je na dva znanstveno-istraživačka projekta (Utjecaj influence marketinga na Generaciju Z i Marketing u javnom i neprofitnom sektoru). Usavršavala se kroz programe cjeloživotnog obrazovanja, znanstvenih i stručnih predavanja i radionica i programa edukacije. Redovito sudjeluje u aktivnostima popularizacije znanosti.

SURADNJE

Osim suradnji u okviru nastavne i znanstveno-istraživačke djelatnosti od 2006. godine radi kao stručna suradnica u osječko-baranjskom gospodarskom časopisu BIZdirekt, gdje je do sada objavila ukupno 77 članaka, od čega je 69 u vlastitoj kolumni Vodič za inozemna ulaganja i suradnju.

ČLANSTVA

Od 2007. godine članica je Hrvatske udruge za marketing (CROMAR).