Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Profesori » Drago Ružić

Drago Ružić

Ruzic-160x160
prof.dr.sc. Drago Ružić
Ekonomski fakultet u Osijeku, redoviti profesor
e-mail: ruzic@efos.hr

Rođen 17. rujna 1955. godine u Valpovu. Magistrirao 1990. godine, a doktorirao 1996. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku iz područja marketinga. 

U okviru svoga dosadašnjeg znanstvenog djelovanja objavio je 36 znanstvenih i 4 stručna rada, te napisao pet knjiga od čega dvije u suautorstvu: “Upravljanje marketingom u ugostiteljstvu”, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek 1997; Razmjenski odnosi u marketingu (suautor Karpati, T.), Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek 1999.; Marketinške mogućnosti Interneta, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek 2000. ;  Razmjenski odnosi u marketingu – oganizacija i provedba (suautor s Tomčić, Z. i Turkalj, Ž), Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek 2002; E-marketing, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek 2003.

Bio je uključen kao istraživač na projektu “Kontinentalni resursi u funkciji razvitka turizma Republike Hrvatske” (glavni istraživač prof. dr. sc. Marcel Meler) kojeg je financiralo Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske u razdoblju 2003-2005. godine. Do sada je kao istraživač sudjelovao i na realizaciji projekta “Strukturne gospodarske promjene istočne Hrvatske uvjetovane svjetskim tržištem”, projekt financiran od strane Ministarstva znanosti i tehnologije od 1997. godine (glavni istraživač prof. dr. sc. Ljubomir Baban).

Pored navedenih radnih aktivnosti, u volonterskom statusu od 1996. do 1999. godine obnašao je dužnost člana Županijskog poglavarstva. Bio je vijećnik Županijske skupštine u prvom sazivu i predsjednik Turističkog vijeća Osječko – baranjske županije u dva četverogodišnja mandata. Bio je član Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice u jednom četverogodišnjem mandatu. Predsjednik je povjerenstva za državne stručne ispite nastavnika ugostiteljskih škola.

Popis radova objavljenih u posljednjih pet godina:

 1. Ružić, D. (suautor s Meler, M. i Turkalj, Ž.): Marketinški pristup prometnoj valorizaciji turističke destinacije hrvatskog Podunavlja, Zbornik radova IX. međunarodnog znanstveno-stručnog savjetovanja – “Promet i turizam”, Opatija 26. – 27. travnja 2001, str. 52 – 59.
 2. Ružić, D. (suautor s Meler, M.): Strategic Features of Marketing Approach of Croatia to the European Union Market, III. International Conference Economic System of European Union and Accession of the Republic of Croatia, University of Rijeka, Faculty of Economics Rijeka, University of Trieste Faculty of Economics, University of Antwerpen Europacentrum Jean Monnet, Book of Abstracts, Lovran, April 20-21, 2001, str. 359-371.
 3. Ružić, D.: Competitivness of a Catering-Tourist Enterprise Supported by the Internet, Proceedings of 4th International Conference Enterprise in Transition, University of Split Faculty of Economics, Split – Hvar May 24. – 26 2001, str. 181–184.
 4. Ružić, D. (suautor s Meler, M. i Turkalj, Ž.): Sports – and Recreation-tourism Marketing of a Tourist Destination”, Conference Sport For All-Health-Tourism, Confederation Europeene Sport Sante, Croatian Olympic Comitee, Faculty of Physical Education, Croatian Association “Sport for All”, Poreč 2001, str. 33 – 38.
 5. Ružić, D. (suautor s Meler, M., Kuprešak, J.): A Marketing approach to catering oriented personnel education, Rethinking of Education and Training for Tourism, Graduate School of Economics & Business, University of Zagreb, 2002, str. 277-292.
 6. Ružić, D. (suautor Dukić, B.): Croatian Tourism and Catering Industries on the Internet, Proceedings of International Conference “An Enterprise Odyssey: Economics and Business in the New Millennium 2002″, Graduate School of Economics and Business Zagreb, Zagreb 2002, str. 988-1001.
 7. Ružić, D. (suautor s Dukić, B.): Croatian tourism and catering industries on the Internet, International Conference: An Enterprise Odyssey: Economics and Business in the New Millennium, Univesity of Zagreb, Graduate School of Economics & Business, University of Zagreb, Croatia, June 27-29, 2002., CD-ROM.
 8. Ružić, D. (suautor Turkalj, Ž.): E-Marketing – A Transitional Countries’ Global Development Chance, Transition in Central and Eastern Europe – Challenges of 21st Century, University of Sarajevo, Faculty of Economics Sarajevo, Bosnia And Herzegovina October 17-18, 2002, str. 581 – 587.
 9. Ružić, D. (suautor s Meler, M. i Horvat, Đ.): Joint Ventures – A Step Toward Sustainable Competitive Advantage Transitional Impacts and the EU Enargement Complexity, Faculty of Economics, Ljubljana 2002. str. 55-65.
 10. Ružić, D. (suautor s Mesarić, J.): Internet portali – prilike i zapreke za uspostavljanje efikasnijeg lanca opskrbe hranom za potrebe turizma, Zbornik radova Znanstvenog skupa “Kontinentalni gospodarski resursi u funkciji razvitka turizma Republike Hrvatske”, Ekonomski fakultet u Osijeku,Osijek 2002, str. 351-376.
 11. Ružić, D. (suautor s Medić, M.): Internet portali – novi mediji za promociju turizma i ugostiteljstva, 16th Biennial International Congress Hotel&Tourism 2002: Human Capital, Culture and Quality in Tourism and Hospitality Industry, Opatija 2002, str. 665 – 677.
 12. Ružić, D. (suautor Turkalj, Ž., Račić, N.): Marketing Aspects of The Development Of Congress And Incentive Activities In Croatia, Fifth International Conference on “Enterprise in Transition”, May 22 – 24, 2003., Split – Tučepi, str. 371-374.
 13. Ružić, D.: Potrebe i mogućnosti implementacije informatičke tehnologije u opskrbi hrvatskog turizma – Polazne osnove, Okrugli stol “Stanje i razvojne mogućnosti u aktualnom informatičkom okruženju, Ekonomski fakultet u Osijeku i Institut za poljoprivredu i turizam Poreč, Osijek 2004, str. 13-23.

Radovi vezani za kolegij “E-marketing”:

 1. Ružić. D. (suautor s Dukić, B.; Meler, M.): Internet Portals for the Tourism Industry’s Food Supplies in the Republic of Croatia 2nd International Conference “An Enterprise Odyssey: Building Competitive Advantage”, University of Zagreb, Graduate Scool of Economics & Business, 2004., str. 646-656.
 2. Ružić. D. (suautor  Medić, M.): Elektronička distribucija u turizmu i ugostiteljstvu – evolucijski pregled 17th Biennal International Congress Tourism & Hospitality Industry 2004 New Trends in Tourism and Hospitality Management Vol.2., Fakultet za turistički i hotelski management Opatija, Opatija 2004., str. 745-754.
 3. Ružić. D. (suautor s Marijanović, G., Medić, M.).: Odnosi s javnošću (PR) koridora Vc na Internetu – stanje i mogućnosti 1. Međunarodni znanstveni simpozij -Koridor Vc kao euroregionalna poveznica na prometnom pravcu Baltik – srednja Europa – Jadran, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, 2004., str. 251 – 266.
 4. Ružić. D. (suautor s Turkalj, Ž., Račić, N.): Marketing Aspects Of The Development Of Congress And Incentive Activities In Croatia “Fifth International Conference on “Enterprise in Transition”, May 22 – 24, 2003., Split – Tučepi , Croatia, str. 371 – 374.
 5. Ružić, D. (suautor Turkalj, Ž.): E-Marketing – A Transitional Countries’ Global Development Chance, Transition in Central and Eastern Europe – Challenges of 21st Century, University of Sarajevo, Faculty of Economics Sarajevo, Bosnia And Herzegovina October 17-18, 2002, 581 – 587.
 6. Ružić. D. (suautor s Dukić, B.): Croatian tourism and catering industries on the Internet,  International Conference: An Enterprise Odyssey: Economics and Business in the New Millennium 2002., Univesity of Zagreb, Graduate School of Economics & Business, University of Zagreb, Croatia, June 27-29, 2002., CD-ROM
 7. Ružić. D. (suautor Medić, M.): „Internet portali – novi medij za promociju turizma i ugostiteljstva“ 16th Biennial International Congress Hotel&Tourism 2002: Human Capital, Culture and Quality in Tourism and Hospitality Industry,  str. 665 – 677.

Radovi vezani za kolegij “Marketing u turizmu i ugostiteljstvu”:

 1. Ružić, D. Upravljanje marketingom u ugostiteljstvu”, Sveučilište Josipa Jurja  Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek 1997, 339 str.
 2. Ružić, D. (suautor s. Meler, M.): Strategic Marketing Efforts in the Management of Catering Subjects, 1st International Conference Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption, Opatija 5th October 1998, Faculty of Hotel Management, str. 169 – 187.
 3. Ružić, D. (suautor s Meler, M.): Marketing Identity of the Tourist Product of the Republic of Croatia, Tourism Management, Pergamon, Volume 20 Number 5, 1999, str. 635-643.
 4. Ružić, D. (suautor s Meler, M. i Medić, M.): Der kroatische Tourismus im seiner internationalen Marketingumwelt im neuen Milenium, XX. Symposium der Őkonomischen Fakultät der Josip-Juraj-Strossmayer Universität Osijek und der Fachhochschule Pforzheim, Hochschule für Technik und Wirtschaft “Systemtransformation und internationaler Wettbewerb”, Pforzheim 20.-22.  Oktober 1999, str. 73- 96.
 5. Ružić, D. (suautor s Meler, M.): Marketing Plan of the Republic of Croatia in the Function of  Social Changes Realization, 25th Annual Macromarketing Conference: Marketing Contributions to Democratization and Socioeconomic Development, Arizona State University and University of Rijeka – Lovran,  June 22-25, 2000. str. 269 – 285.
 6. Ružić, D. (suautor s Meler, M.): Marketing Characteristics of Hotel – and Tourism–industry Offer of the Republic of  Croatia in Globalization Conditions, International Conference on Tourism and Transition, Dubrovnik  22-24 November 2000, str. 237 – 259.
 7. Ružić, D. (suautor s Meler, M.): Der kroatische Tourismus in den Bedingungen der Globalisierung, XXI. Wissenschaftliches Symposium – Makro, mikro und rechliche Aspekte in Transitionsprozessen, Ekonomski fakultet u Osijeku und Fachhohschule Pforzheim, Hohschule für Gestaltung, Technik und Wirtschaft, vom 18. bis 20. Oktober 2000 in Osijek, str. 160 – 190.
 8. Ružić, D. (suautor s Meler, M.): Strategic Features of Marketing Approach of Croatia to the European Union Market, III. International Conference Economic System of European Union and Accession of the Republic of Croatia, University of Rijeka, Faculty of Economics Rijeka, University of Trieste Faculty of Economics, University of Antwerpen Europacentrum Jean Monnet, Book of Abstracts, Lovran, April 20-21, 2001, str. 359-371.
 9. Ružić, D.: Competitivness of a Catering-Tourist Enterprise Supported by the Internet, Proceedings of 4th  International Conference Enterprise in Transition, University of Split Faculty of Economics, Split – Hvar May 24. – 26 2001, str. 181- 184.
 10. Ružić, D. (suautor s Meler, M. i Turkalj Ž.): Sports – and Recreation-tourism Marketing of a Tourist Destination, Conference Sport For All-Health-Tourism, Confederation Europeene Sport Sante, Croatian Olympic Comitee, Faculty of Physical Education, Croatian Association “Sport for All”, Poreč 2001, str. 33 – 38.
 11. Ružić, D. (suautor s Meler, M. i Turkalj, Ž.): Marketinški pristup prometnoj valorizaciji turističke destinacije hrvatskog Podunavlja, Zbornik radova IX. međunarodno znanstveno-stručnog savjetovanja – “Promet i turizam”, Opatija 26. – 27. travnja 2001, str. 52 – 59.
 12. Ružić, D. (suautor s Mesarić, J.): Internet portali – prilike i zapreke za uspostavljanje efikasnijeg lanca opskrbe hranom za potrebe turizma, Zbornik radova Znanstvenog skupa “Kontinentalni gospodarski resursi u funkciji razvitka turizma Republike Hrvatske”, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek 2002, str. 351-376.
 13. Ružić, D. (suautor s Meler, M., Kuprešak, J.): A Marketing approach to catering oriented personnel education, Rethinking of Education and Training for Tourism, Graduate School of Economics & Business, University of Zagreb, 2002, str. 277-292.
 14. Ružić. D. (suautor Medić, M.): „Internet portali – novi medij za promociju turizma i ugostiteljstva“ 16th Biennial International Congress Hotel&Tourism 2002: Human Capital, Culture and Quality in Tourism and Hospitality Industry,  str. 665 – 677.
 15. Ružić. D. (suautor s Dukić, B.): Croatian tourism and catering industries on the Internet,  International Conference: An Enterprise Odyssey: Economics and Business in the New Millennium 2002., Univesity of Zagreb, Graduate School of Economics & Business, University of Zagreb, Croatia, June 27-29, 2002., CD-ROM
 16. Ružić. D. (suautor s Dukić, B.): Croatian tourism and catering industries on the Internet,  International Conference: An Enterprise Odyssey: Economics and Business in the New Millennium 2002., Univesity of Zagreb, Graduate School of Economics & Business, University of Zagreb, Croatia, June 27-29, 2002., CD-ROM
 17. Ružić, D. (suautor Turkalj, Ž., Račić, N.): Marketing Aspects Of The Development Of Congress And Incentive Activities In Croatia, Fifth International Conference on “Enterprise in Transition”, May 22 – 24, 2003., Split – Tučepi, str. 371 – 374.
 18. Ružić, D.: Potrebe i mogućnosti implementacije informatičke tehnologije u opskrbi hrvatskog turizma – Polazne osnove, Zbornik radova Okruglog stola “Stanje i razvojne mogućnosti u aktualnom informatičkom okruženju”, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2004, str. 13-23.