Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Profesori » Davorin Turkalj

Davorin Turkalj

FullSizeRender

Izv.prof.dr.sc. Davorin Turkalj

Katedra za marketing

Ekonomski fakultet u Osijeku

davorin@efos.hr

Osnovni podaci

Rođen 31. svibnja 1981. godine u Osijeku, Republika Hrvatska. Diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 2004. odnosno 2007. godine iz područja marketing managementa. 2008. godine prijavljuje temu doktorske disertacije pod naslovom „Marketing agrosubjekata u informatičkom okruženju“ pod mentorstvom prof.dr.sc. Drage Ružića. Doktorski rad brani 2011. god. pred stručnim povjerenstvom kada stječe akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvene znanosti, znanstveno polje ekonomija. Godine 2012. izabran je u znanstveno – nastavno zvanje docenta, a 2017. godine u znanstveno nastavno zvanje izvanredni profesor.

Zaposlenje

Od 2006. do 2014. godine zaposlen je na mjestu asistenta na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, Zavod za Agroekonomiku, Katedra za Management. Područje rada mu je usmjereno na  marketing management u agraru. Tijekom tog razdoblja povjeren mu je rad na vježbama i predavanjima na preddiplomskom i diplomskom studiju. Za svog zaposlenja na Poljoprivrednom fakultetu izvršava dužnosti tajnika Zavoda za agroekonomiku. Od srpnja 2014. god. mijenja radno mjesto i zapošljava se na mjesto docenta pri Katedri za marketing na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Obavlja funkciju zamjenika voditelja studija na poslijediplomskom studiju Marketing posebnih područja. 

Područje interesa

Znanstvene i stručne su mu aktivnosti usmjerene na područje marketinga u digitalnom okruženju, marketing usluga i izučavanja primjene informacijsko komunikacijskih tehnologija u poljoprivredi.  

Znanstvena djelatnost

U okviru dosadašnjeg znanstvenog djelovanja, samostalno je i u koautorstvu objavio 26 znanstvena rada. Koautor je također i na dva izdanja knjige E-marketing (2. i 3. izdanje).. Sudjelovao je na više od 30 domaćih i međunarodnih konferencija kao izlagač i sudionik.

Suradnje

Istraživanjem na području e-marketinga se bavi desetak godina tijekom kojih je bio uključen na više projekata iz tog područja. 

  • Pozvana predavanja i panel rasprave
  • Izrada marketing strategije za općinu Bilje
  • Uključen u pripremama i izvođenju projekta pod nazivom “Marketing poslovnih subjekata iz područja agrara na Internetu – stanje i mogućnosti” (glavni istraživač: Prof.dr.sc. Drago Ružić) – prikupljanje podataka
  • ECONQUAL – Usvajanje načela HKO u visokoobrazovnim institucijama u polju ekonomija. Suradnik na projektu.
  • Erasmus + MASTERS – Mobile Application for Skills Training in EntrepReneur Ship. Koordinator zemlje partnera (EFOS-HR)
  • Erasmus + CUVID – Curicullum video. Koordinator zemlje partnera (EFOS-HR)

 

Članstva

Član je Hrvatske udruge za marketing (CROMAR) i (CRODMA) Hrvatske udruge za izravni i interaktivni marketing. Član je također i Rotary kluba Osijek Josip Juraj Strossmayer u kojem je bio predsjednik u dva mandatna razdoblja 2007./2008. i 2008./2009.