Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Profesori » Davor Dujak

Davor Dujak

dujak 

doc.dr.sc. Davor Dujak
Ekonomski fakultet u Osijeku, docent
e-mail: ddujak@efos.hr
w
eb: http://www.efos.unios.hr/ddujak/

Davor Dujak rođen je 29.08.1981. godine u Osijeku gdje je završio osnovnu školu i Opću gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku je diplomirao 2004. godine. Magistrirao je na upravljanju kategorijama proizvoda u maloprodaji (category management) 2004. godine, a doktorirao na upravljanju opskrbnim lancem (supply chain management) u maloprodaji 2012. godine (sve na Ekonomskom fakultetu u Osijeku). U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je 2013. godine.

Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku predaje na stručnom, preddiplomskom i diplomskom studiju kolegije vezane uz poslovnu logistiku, marketing u trgovini te upravljanje opskrbnim lancem. Također, nositelj je kolegija Upravljanje opskrbnim lancima (Supply Chain Management) na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Poduzetništvo na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. 

Do danas je objavio 24 znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Također, sudjelovao je u radu i/ili prezentirao radove na dvadesetak konferencija.  U suautorstvu s prof.dr.sc. Zdenkom Segetlijom  objavio je i jednu znanstvenu knjigu – „Upravljanje kategorijama proizvoda (category management)“, u izdanju Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

Kao istraživač bio je uključen u sljedeće znanstvene projekte:

  • 2008. – 2013. – znanstveni projekt “Maloprodaja u vrijednosnom lancu hrane” kojeg financira Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
  • 2013.-2014. - znanstveni projekt «Korporativno upravljanje u hrvatskim državnim poduzećima», financiran od strane Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
  • 2007-2013.IPA  projekt “Joint reasearch and development of energy efficiency measures in cities of cross border regions“, Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013. (Acronym: CHEE) 
  • 2010. – projekt “Establishing a European Network for anticipating skill needs in the commerce sector” financiran od strane Europske Unije,

U svom radu sudjelovao je na većem broj znanstvenih i stručnih usavršavanja u zemlji inozemstvu, a 2009. je proveo pet mjeseci u znanstvenom i stručnom usavršavanju na University of Minnesota (Minneapolis, Sjedinjene Američke Države), Carlson School of Management,u sklopu  stipendijskog programa Junior Faculty Development. Sudjelovao je i na međunarodnom doktorskom seminaru „2010 Doctoral Symposium“ u San Diegu (SAD) od 26.-27.09.2010., kojeg je organizirala udruga  Council of Supply Chain Managers Professionals.

Doc.dr.sc. Davor Dujak član je niza domaćih i međunarodnih strukovnih organizacija (CROMAR, CSCMP, United States Alumni Community of Croatia, European Retail Academy (ERA), Junior Faculty Development Program, I dr.). Također, član je Uredništva i Programskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa Business Logistics in Modern Management. 

 

Objavljeni znanstveni radovi:

 Knjige:

1)      Segetlija, Zdenko; Dujak, Davor: “Upravljanje kategorijama proizvoda (Category management)”, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2013., str. 147+XII, ISBN: 978-953-253-118-3

 

Članci u časopisima i na konferencijama:

2)      Mesarić, Josip; Segetlija, Zdenko; Dujak, Davor.
Energy Supply Chains – Trends and Challenges of Growing Energy Demands, Energy Efficiency, Alternative Energy Resources and Environmental Sustainability. // Acta Technica Corviniensis – Bulletin of Engineering. VI (2013) , 1; 37-41 (članak, znanstveni).

3)      Segetlija, Zdenko; Dujak, Davor: „Važnosti tipova prodavaonica i vrijednosnih lanaca u internacionalizaciji maloprodaje“, Ekonomski vjesnik : časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku, god. XXV, br. 1 / 2012., Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek,  2012., str. 82-97; UDK: 339.37; ISSN: 0353-359x; CODEN: EKVJEE; e-ISSN: 1847-2206; časopis; znanstveni rad; prethodno priopćenje; hrvatski jezik

4)      Segetlija, Zdenko; Dujak, Davor: „Novi vertikalni marketing proizvođača i maloprodavača“, Ekonomski vjesnik : časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku, god. XXII, br. 2 / 2009., Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2009., str. 372 – 387, UDK: 339.332, ISSN: 0353-359x, CODEN: EKVJEE, e-ISSN: 1847-2206; časopis; znanstveni rad; pregledni članak;

5)      Dujak, Davor: „Strategic Sourcing in Supply Chain Management – Contemporary Models of Sourcing Strategies“, Interdisciplinary Management Research VII / Bacher, Urban; Barković, Dražen; Dernoscheg, Karl – Heinz; Lamza – Maronić, Maja; Matić, Branko; Pap, Norbert; Runzheimer, Bodo (urednici), Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Postgraduate Studies “Management”; Hochschule Pforzheim University; Osijek; 2011. str. 359-370;  ISBN 978-953-253-096-4; ISSN 1847-0408; zbornik radova; znanstveni rad; engleski jezik

6)      Turkalj, Željko; Fosić, Ivana; Dujak, Davor: „Motivational Compensation – A Factor of Staff Turnover in Retail Organization“, Interdisciplinary Management Research VI,  Bacher, Urban; Barković, Dražen; Dernoscheg, Karl-Heinz; Lamza-Maronić, Maja; Matić, Branko; Pap, Norbert; Runzheimer, Bodo (urednici), Osijek : Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Croatia Postgraduate Studies “Management” and Hochschule Pforzheim University, Osijek; 2010.; str. 264 – 274; UDK: 65.012.4(063); ISSN: 1847-0408; ISBN: 978-953-253-079-7., zbornik radova; znanstveni rad; engleski jezik  

7)      Turkalj, Željko; Fosić, Ivana; Dujak Davor: „Conflict Management in Organization“, Interdisciplinary Management Research IV, fourth interdisciplinary symposium, Barković, Dražen; Runzheimer, Bodo (urednici), Faculty of Economics in Osijek, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Hochschule Pforzheim, University of Applied Sciences; Poreč; 2007.; str. 505-515; UDK 65.012.4(063); ISBN 978-953-253-044-5; zbornik radova; znanstveni rad;

8)      Mesarić, Josip; Dujak, Davor.
Developing Supply Chain Networks – Status and Trends // XII international scientific conference Business Logistics in Modern Management / Zdenko Segetlija ; Josip Mesarić ; Davor Dujak ; Marijan Karić ; Vojko Potočan ; Bojan Rosi ; Borut Jereb ; Volker Trauzettel (ur.),Osijek : Faculty of Economics in Osijek, 2013., str. 59-71

9)      Segetlija, Zdenko; Mesarić, Josip; Dujak, Davor.
Category management as a model for demand management in retailing // Pre-Conference Proceedings of The 10th International Conference on Logistics & Sustainable Transport 2013 / Ipavec, Vesna Mia ; Kramberger, Tomaž (ur.).
Celje, Slovenia : University of Maribor, Faculty of Logistics, Mariborska cesta 7, 3000 Celje, Slovenia, 2013.,str. 24-32

10)  Dujak, Davor: „Upravljanje opskrbnim lancem od strane maloprodaje kroz centralnu distribuciju“, Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu, 12. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem; Segetlija, Zdenko; Karić, Marijan; Barković, Dražen; Runzheimer, Bodo; Laroque, Christoph; Knego, Nikola; Lamza-Maronić, Maja; Mesarić, Josip; Mulej, Matej; Novak, Ninoslav; Potočan, Vojko; Turkalj, Željko (urednici); Ekonomski fakultet u Osijeku; Osijek; 2012.; str. 47-59; ISSN: 1847-361X;

11)  Mesarić, Josip; Segetlija, Zdenko; Dujak, Davor: „Energy Supply Chains – Trends and Challenges of Growing Energy Demands, Energy Efficiency, Alternative Energy Resources and Environmental Sustainability“, International Conference on Industrial Logistics ICIL 2012, Conference proceedings; Đukić, Goran (urednik); Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture Zagreb, Croatia; Zadar; 2012.; str. 342-348; ISBN: 978-953-7738-16-7;

12)  Segetlija, Zdenko; Mesarić, Josip; Dujak, Davor: „Distinctive Features of Retail Supply Chain Management – Transportation Perspective“, Proceedings of the 9th International Conference on Logistics & Sustainable Transport 2012,  Ipavec, Vesna Mia (urednik), University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje, Slovenia; 2012.; str. 284-292; ISBN 978-961-6562-53-9,

13)  Segetlija, Zdenko; Mesarić, Josip; Dujak, Davor: „Importance of Distribution Channels – Marketing Channels – for National Economy“,  22nd CROMAR Congress: Marketing challenges in new economy, Pula, 6.-8. listopada 2011.;  Križman Pavlović, Danijela; Benazić, Dragan (urednici), Juraj Dobrila University of Pula – Department of Economics and Tourism “Dr. Mijo Mirković”, Pula; 2011.; str. 785-809; ISBN: 978-953-7498-45-0 (SJDPU)

14)  Segetlija, Zdenko; Dujak, Davor: „Jesu li međunarodni maloprodajni lanci pokretači razvoja Hrvatske i drugih tranzicijskih zemalja?“, Zbornik radova s druge međunarodne naučne konferencije “Ekonomija integracija” – Izazovi i perspektive zemalja Jugoistočne Europe; Džafić, Zijad; Zahirović, Sejfudin; Umihanić, Bahrija (urednici);  Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli; Tuzla, Bosna i Hercegovina; 2011.; str. 465-475; UDK 339.37:338.1(497.5); ISSN: 2233-0445;

15)  Dujak, Davor; Šantorić, Ivan; Tomašević, Vedrana: ”Implementacija RFID tehnologije u logističke i supply chain aktivnosti maloprodaje“,  Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu – XI. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Segetlija, Zdenko; Karić Marijan; Barković, Dražen; Runzheimer, Bodo; Laroque, Christoph; Ljubić, Frano; Lamza-Maronić, Maja; Mulej, Matjaž; Novak, Ninoslav; Potočan, Vojko; Turkalj, Željko (urednici); Ekonomski fakultet u Osijeku; Osijek; 2011.; str. 259-277; ISSN: 1847-361X

16)  Dujak, Davor; Božinovski, Jane: „The Role of Information Technology in Knowledge Distribution: Current Situation in United States Higher Education and Possible Implementation in the Southeast European and Eurasian Higher Education, 21. Kongres CROMAR-a: Marketing – čimbenik održivog razvitka; Osijek, 8. – 10. listopada 2009.; Knjiga: Marketing i održivi razvitak,  Leko Šimić, Mirna (urednik), Ekonomski fakultet u Osijeku; Osijek; 2010.; str. 282-300; ISBN: 978-953-253-074-2

17)  Mesarić, Josip; Dujak, Davor:SCM u trgovini na malo – poslovni procesi i ICT rješenja“, IX međunarodni znanstveni skup Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu; Segetlija, Zdenko; Karić, Marijan; Barković, Dražen; Runzheimer; Kleiwer, Natalia; Ljubić, Frano; Lamza-Maronić, Maja; Mulej, Matjaž; Novak, Ninoslav; Potočan, Vojko; Turkalj, Željko (urednici), Ekonomski fakultet u Osijeku; Osijek; 2009., str. 107-132, ISBN: 978-953-253-072-8; ISSN: 1847-361X;

18)  Dujak, Davor; Ham, Marija: „Integracija načela zelenog marketinga u upravljanju opskrbnim lancem“; VIII međunarodni znanstveni skup: Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu, Osijek, 12. studenog 2008.; Segetlija, Zdenko; Barković, Dražen; Runzheimer, Bodo; Karić, Marijan; Kliewer, Natalia; Ljubić, Frano; Lamza-Maronić, Maja; Mulej, Matjaž; Novak, Ninoslav; Potočan, Vojko; Turkalj, Željko (urednici); Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek; 2008.; str. 67-94; UDK: 65.012.34(063); ISBN: 978-953-253-052-0;

19)  Dujak, Davor; Puvača, Milan; Roso, Dinko: „ERP sustav kao čimbenik konkurentske prednosti: implementacija SAP-a u INA-u d.d. Zagreb“, VII međunarodni znanstveni skup Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu; Barković, Dražen; Bacher, Urban; Kliewer, Natalia; Ljubić, Frano; Mulej, Matjaž; Potočan, Vojko; Karić, Marijan; novak, Ninoslav; Lamza-Maronić; Maja; Turkalj, Željko; Segetlija, Zdenko; Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek; 2007.;  UDK: 65.012.34(063); ISBN: 978-953-253-041-4

20)  Dujak, Davor: „RFID–tehnologija u logistici – s posebnim osvrtom na upotrebu u maloprodaji“; VI znanstveni kolokvij Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu – Knjiga II.; Ekonomski fakultet u Osijeku; Osijek; 2006.; str. 93. – 108; ISBN: 978-953-253-020-9;