Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Profesori » Bruno Grbac

Bruno Grbac

352_Grbac
prof.dr.sc. Bruno Grbac

Redoviti profesor u trajnom zvanju u mirovini – Ekonomski fakultet Rijeka,
e-mail: bruno.grbac.efri@gmail.com
Web: http://oliver.efri.hr/~grbac/

Rođen u Rijeci, 5. svibnja 1949. godine. Diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Rijeci 1974., odnosno 1985. godine. Doktorat ekonomskih znanosti obranio je 1991. godine iz područja marketinga na istom Fakultetu odnosno Sveučilištu. Prvo zaposlenje 1974. godine vezuje se za poduzeće Luka Rijeka u svojstvu suradnika za istraživanje tržišta plasmana lučkih usluga. Na funkciji savjetnika za gospodarstvo djeluje daljnjih deset godina u tadašnjoj Općini Rijeka (1977. – 1987.). Od 1987. godine do umirovljenja radi na Ekonomskom fakultetu Rijeka i to kao asistent (1987. – 1992.), docent (1992. – 1997.), izvanredni (1997. – 2001.)  i redoviti profesor (2001. – 2006.). Od 27.siječnja 2006. godine je redoviti profesor u trajnom zvanju. U jednom mandatu (1992. -1995.) obnašao je funkciju prodekana na Ekonomskom fakultetu Rijeka.

Njegov znanstveni interes koncentriran je na izučavanje mikro i makro trendova u marketinškom okruženju, na istraživanje interaktivnosti procesa tranzicije, ekologije i marketinga, te obradi tržišne orijentacije poslovnih subjekata i procesa transformacije marketing-menadžmentom. Istraživanja  su usmjerena  na spoznavanje načina ostvarivanja konkurentske prednosti, te stvaranje nove kulture poslovnih subjekata kao odgovora na promjene u okruženju.

Prof. dr. sc. Bruno Grbac bio je voditelj više međunarodnih znanstvenih projekta pod pokroviteljstvom današnjeg Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ), Department of Education – DoE (SAD), Harvard Institute for International Development (HIID-SAD), Arizona State University (SAD), Kellstadt Endowment i Loyola University Chicago (SAD).  U funkciji istraživača djeluje na projektu “Pojam i uloga vertikalnog marketinga u reprodukcijskom lancu proizvodnje, trgovine i turizma”, koji se odvija pod pokroviteljstvom SIZ-a za znanost Republike Hrvatske (1988.-1990.), te projektu “Management u poduzetničkoj ekonomiji” pod pokroviteljstvom  Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, (1990.-1995., 1996.-2000. i 2001.-2003). Pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i tehnologije u funkciji voditelja I istraživača obrađivana je problematika “Tržišne orijentacije” (br. 081003, 1996.–2000.), “Transformacije marketing menadžmentom”, (br. 0081008, 2002.–2005.), “Strateški marketing – stvaranje identiteta konkurentskog gospodarstva”(br. 081-1151212-1454, 2007.-2013.). Od 2013. voditelj je visoko vrednovanog znanstvenog projekta (Q1) naziva „Strategic marketing – creating the identity of competitive economy“ Zaklade za znanost Sveučilišta u Rijeci (2013.–2015.) i voditelja projekta Zaklade za znanost Republike Hrvatske naziva  „Decison Making in Value Co-creation: Marketing approach”(2014.–2017.).Pod pokroviteljstvom Department of Education (DoE) i u suradnji sa Arizona State University  istražuje  problematiku “International Business Education and Export Development” (2001.–2003.), a pod pokroviteljstvom Harvard Institute for International Development (HIID)  problematiku “Privatisation and Environmental Services” (1998. -1999.). Međunarodna suradnja na projektu „Strategic Tourism Development as Catalyst to Economic Development and Enhanced Quality of Life (QOL)“ odvija se pod pokroviteljstvom Kellstadt Endowment, Loyola University Chicago.(2013 – 2015).

Značajan doprinos znanosti ostvaren je kroz funkciju predsjednika međunarodnih programskih ili organizacijskih odbora organizacijom međunarodnih znanstvenih konferencija naziva “Marketing, Transition and Development”, (1997.), «International Symposium on Marketing Resource Development Strategies for South East Europe», (1998.), “Marketing Contribution to Democratisation and Socioeconomic Development”, (2000.), Developing Market Based Resource Strategies for South East Europe (2001.),  te međunarodnih znanstvenih kongresa pod nazivom Marketing – a factor of sustainable development (2009.), Marketing Challenges in New Economy, (2011.), Marketing in Dynamic Environment (2013.). Javlja se kao organizizator četiri nacionalna znanstvena-stručna skupa «Marketing forum», (1998.), «Marketing i razvoj», ( 2000.), “Marketing forum 2″( 2000.), “Međunarodni marketing forum”, (2002.), te više pozvanih predavanja domaćih i stranih znanstvenika, te poslovnih ljudi.

Autor, koautor i urednik 26 znanstvenih knjiga a objavio je i preko 170 znanstvenih i stručnih radova u časopisima od kojih su većina visoko vrednovani: Journal of Public Policy & Marketing, Marketing News, Journal of Small Business Management,  Industrial Marketing Management,Journal of Marketing Theory and Practice,Journal of East-West Business, Journal of Managerial Issues, South East European Monitor, Nord East, Gospodarska revija, Tržište-Market, Gospodarstvo Istre, Pomorski zbornik i Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Rijeka.

Nadalje, doprinos znanosti ostvaruje obradom i prezentacijom rezultata istraživanja na 25 znanstvenih skupova u inozemstvu. Aktivni je recenzent te je recenzirao 14 znanstvenih knjiga i više desetaka članaka za  međunarodne  znanstvene časopise i zbornike radova  međunarodnih konferencija. Za Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje  recenzirana su četiri 4 programa  (2012. i 2013.) te sačinjene  tri (3) recenzije znanstvenih projekata za Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta (2009.).

Član je domaćih i međunarodnih udruga, i to: Hrvatska udruga za marketing – CROMAR (predsjednik), Društva ekonomista Hrvatske (član glavnog odbora), American Marketing Association – Macromarketing SIG (član),   Academy of  Marketing Science – AMS (član), International Society for Marketing and Development – ISMD (član). Djelovao je kao član  uređivačkog odbora znanstvenih časopisa “Tržište” i  “Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Rijeka” te kao član  Nadzornog odbora tvrtke “Istravino” u Rijeci kao predstavnik Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske (1994. – 1998.) i Nadzornog odbora “Liburnia Riviera Hotela”, Opatija kao predstavnik Fonda za privatizaciju (2000 – 2003).

U proteklom razdoblju djeluje kao gostujući profesor na sveučilištima u Thinshua University,  Beiging (Kina),   John Carroll University,  Cleveland (SAD), Arizona State University, Phoenix, (SAD), Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo (BIH), Univerzitet u Bihaću , Bihać, (BIH) i Univerza v Ljubljani, Ljubljana, (SLO).

Za ostvarene rezultate  u proteklom razdoblju dobitnik je  nagrade društva za marketing Rijeka (1990.), Fulbrightove nagrade (1994/95.), nagrade Zaklade Sveučilišta (2009/2010.), priznanje  Ekonomskog fakulteta Split za ostvarenu suradnju (2010.), nagrade Grada Rijeke (2011.) i nagrade „Fedor Rocco“ Ekonomskog fakulteta Zagreb (2015.).