Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Profesori » Antun Biloš

Antun Biloš

4-resize-160x160

doc.dr.sc. Antun Biloš
Ekonomski fakultet u Osijeku, docent
e-mail: abilos@efos.hr
web: www.efos.unos.hr/abilos/

Dr.sc. Antun  Biloš rođen je 19. kolovoza 1983. godine u Osijeku. Prirodoslovno-matematičku gimnaziju završio je u Osijeku 2002. godine, a 2006. godine je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Osijeku na smjeru „Marketing management“. Poslijediplomski specijalistički studij „Marketing u informatičkom okruženju“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku upisao je 2006. godine, a 2008. godine je obranio završni rad pod nazivom „Marketinška istraživanja na Internetu“ i time ostvario titulu sveučilišnog specijalista ekonomije. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 2012. godine obranio je pred povjerenstvom u sastavu prof.dr.sc. Branimir Dukić, prof. dr. sc. Drago Ružić (mentor) i prof. dr. sc. Bruno Grbac, doktorsku disertaciju pod naslovom „Elektronički marketing poslovnih subjekata u Republici Hrvatskoj “ te stekao akademski stupanj doktora društvenih znanosti znanstvenog polja ekonomija. Od 2007. godine do danas zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku i to, od 2007. do 2012. kao asistent na Katedri za marketing, od 2012. kao suradnik u suradničkom zvanju višeg asistenta, a od 2013. u znanstveno-nastavnom zvanju docenta i radnom mjestu docenta. Od rujna 2010. godine radi na Ekonomskom fakultetu u Osijeku sa 25% satnice dok preostalih 75% radnih sati radi na poziciji direktora centra za tvrtku Properta koja upravlja regionalnim trgovačkim centrom Portanova u Osijeku.

Tijekom studija bio je web-demonstrator te kao član web tima kreirao i održavao internetsko sjedište Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Za vrijeme studija, dobio je rektorovu nagradu za najbolji seminarski rad i nagradu CARNeta kao član tročlanog tima za web sjedište Ekonomskog fakulteta u Osijeku u kategoriji najbolje web sjedište znanstvene ustanove.

Samostalno i u suautorstvu je objavio 10 znanstvenih radova i jednu knjigu (sveučilišni udžbenik). Od 2007. godine do danas sudjeluje u izvođenju nastave iz više nastavnih predmeta različitih razina studija (stručni, sveučilišni, preddiplomski, diplomski) unutar matične znanstvene ustanove (Nabavno i prodajno poslovanje, Odlučivanje u marketingu, Granski marketing, E-marketing, Marketing informacijski sustav, Multimedijalni marketing). Na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 2013. godine završio je program općeg pedagoško – psihološkog i didaktičko – metodičkog obrazovanja.

Bio je član Organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog kongresa: 21. Kongres CROMAR-a: Marketing – čimbenik održivog razvitka; Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 1.-3. listopada 2009. Od 2007. godine član je Hrvatske udruge za marketing (CROMAR), a od 2011. do 2013. bio je i članom glavnog odbora istog udruženja.

Aktivno se služi engleskim jezikom u govoru i pismu, poznaje rad na računalu te se napredno služni programskim aplikacijama MS Office paketa i Adobe CS5. Posjeduje vozačku dozvolu B kategorije. Fokus znanstvenog interesa čini e-marketing uz povezane informacijske i komunikacijske tehnologije.

Popis radova objavljenih u posljednjih pet godina:

  1. Ružić, Drago; Biloš, Antun; Kelić, Ivan: „Social network adoption among Croatian most profitable companies“, Interdisciplinary Management Research IX / Bacher, Urban; Barković, Dražen; Dernoscheg, Karl – Heinz; Lamza – Maronić, Maja; Matić, Branko; Pap, Norbert; Runzheimer, Bodo (urednici), Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Postgraduate Studies “Management”; Hochschule Pforzheim University; Osijek; 2013. str. 815-824;  ISBN 978-953-253-117-6; ISSN 1847-0408; zbornik radova; znanstveni rad; engleski jezik.
  2. Biloš, Antun; Kelić, Ivan: „Marketing aspects of social networks“; Economic Research; Spec. Edition, br. 2/2012; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam ‘Dr. Mijo Mirković’; Pula; 2012.; str. 137-186.; ISSN: 1331 – 677x; UDK 338; časopis; znanstveni rad – pregledni članak; na engleskom jeziku.
  3. Ružić, Ivan; Biloš, Antun; Kelić, Ivan: „Analysis of use of tourist board web sites in the Republic of Croatia“, 1st international M-Sphere Conference for Multidisciplinarity in Business & Science, Dubrovnik, 4.-6. listopad 2012. Book of proceedings, Part 2, Vranešević, Tihomir, Peručić, Doris, Mandić, Miroslav, Hudina, Boris (urednici), Accent, 2012.; str: 495-504; ISBN 978-953-99762-9-1, e-book; zbornik radova; znanstveni rad; na engleskom jeziku.
  4. Ružić, Drago; Biloš, Antun; Kelić, Ivan: „Development of mobile marketing in Croatian tourism using location-based services“; Tourism & Hospitality Industry 2012, New Trends in Tourism and Hospitality Management, 21th Biennial International Congress, Opatija, 3.-5. svibnja 2012.; Perić, Jože (urednik), Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, Opatija; 2012.; str. 151-159; CD ROM sa cjelovitim radovima; ISSN: 1848-4581; zbornik radova; znanstveni rad – prethodno priopćenje; na engleskom jeziku.
  5. Ružić, Ivan; Biloš, Antun; Kelić, Ivan: „Social Media Marketing The new trends in marketing“; Economic Theory and Practice: Meeting the New Challenges, International Conference Mostar, 11.-12. studeni 2011.; Markić, Bijakšić (urednici), Ekonomski fakultet, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina; str. 407-420; ISSN 2233-0267; zbornik radova, znanstveni rad; na engleskom jeziku
  6. Ružić, Drago; Biloš, Antun: „Social networks as a support of marketing for nonprofit organizations“, Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress, International Scientific Conference, 19.-21. studeni 2009., Szeged, Mađarska; Kovacs, P., Szep, K., Katona, T. (urednici) University of Szeged, Faculty of Economics and Business Administration, Szeged, 2010.; str. ; e-knjiga 737-759; ISBN 978-963-069-558-9; zbornik radova; znanstveni rad; na engleskom jeziku.
  7. Biloš, Antun: „Online društvene mreže i njihov marketinški potencijal“, 21. Kongres CROMAR-a: Marketing – čimbenik održivog razvitka; Osijek, 8.-10. listopada 2009.; Publikacija: Marketing i održivi razvitak,  Leko Šimić, Mirna (urednik), Ekonomski fakultet u Osijeku; Osijek; 2010.; str. 354-368; ISBN: 978-953-253-074-2; zbornik radova; znanstveni rad; na engleskom jeziku.
  8. Ružić, Drago; Biloš, Antun; Turkalj, Davorin: „E-marketing, 2. izmjenjeno i prošireno izdanje“, Ekonomski fakultat u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek, 2009.; ISBN: 978-953-253-071-1; knjiga (udžbenik), na hrvatskom jeziku.
  9. Dukić, Branimir; Ružić, Drago; Biloš, Antun: „Mobile Web Navigator in the Function of Providing Guests with Information on Tourist Offer“; 4th International Conference: An Enterprise Odyssey: Tourism – Governance and Entrepreneurship, Cavtat, 11.-14. lipnja 2008.; Galetić, Lovorka; Čavlek, Nevenka (urednici), Ekonomski fakultet Zagreb, Zagreb; 2008.; str. 848-859; CD ROM sa cjelovitim radovima; ISBN 10: 953-6025-24-8; ISBN 13: 978-953-6025-24-4; zbornik radova; znanstveni rad; na engleskom jeziku.
  10. Ružić, Drago; Biloš, Antun; Turkalj, Davorin: „Determinants of User Behaviour on Tourist and Hotel Web-Sites“, 19th Biennial International Congress: Tourism and Hospitality Industry 2008: New Trends in Tourism and Hospitality Management”, Opatija, 7.-9. svibnja 2008.; Ivanović, Zoran (urednik), Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji, Opatija; 2008.; str. 987-1004; CD ROM sa cjelovitim radovima; ISBN: 978-953-6198-64-1; zbornik radova; znanstveni rad; na engleskom jeziku.