Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » O studiju » Uvjeti upisa na studij

Uvjeti upisa na studij

Pravo upisa na studij imaju osobe koje su završile odgovarajući četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij (po starom sustavu obrazovanja), odnosno diplomski studij (po Bolonjskom procesu) s prosječnom ocjenom 3,5 ili više (ukoliko je prosjek manji, pristupnik je dužan priložiti preporuku dvojice nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju iz znanstvene discipline marketinga), koje poznaju najmanje jedan svjetski jezik i informatički su pismene.

Poslijediplomski specijalistički studij može upisati i polaznik koji je završio drugi srodni četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studi ili diplomski studij uz polaganje razlikovnih ispita.

 

DOKUMENTACIJA ZA UPIS

Za upis na poslijediplomski specijalistički studij „Marketing posebnih područja“ se prilaže:

  1. ovjerena preslika diplome s dodiplomskog studija prije Bolonjskog procesa ili preddiplomskog +diplomskog studija prema Bolonjskom procesu, (presliku ovjeriti kod javnog bilježnika),
  2. ovjereni prijepis ocjena s dodiplomskog studija prije Bolonjskog procesa ili preddiplomskog +diplomskog studija prema Bolonjskom procesu, (sve četiri odnosno pet godina)
  3. preporuke dva sveučilišna profesora ukoliko je prosjek ocjena niži od 3,51,
  4. rodni list,
  5. domovnica ili dokaz o državljanstvu,
  6. dvije fotografije (4×6 cm),
  7. životopis,
  8. ugovor o plaćanju troškova studija (Ugovor ćete dobiti na upisu)
  9. preslika uplatnice za I. obrok (žiro račun Ekonomskog fakulteta u Osijeku IBAN:HR4325000091102013376; Poziv na broj: OIB-200600) 
  10. upisna dokumentacija i indeks (indeks, Matični list, Upisni list, Upitnik za studenta, Prijavni list – obrazac ŠV-30: Prijava_PDS_MPP_2021 

Dokumente poslati na adresu:
EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ „MARKETING POSEBNIH PODRUČJA“
N/R mr.sc. Slobodanka Stjepanović
Gajev trg 7
31000 OSIJEK