Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » O studiju » Trajanje studija

Trajanje studija

Po ugledu na međunarodne poslijediplomske specijalističke studije, ovaj studij je koncipiran kao intenzivan studij u trajanju od godinu dana (trajanje studija je dva semestra). Prvo obrazovno razdoblje sadržava četiri obvezna kolegija, a drugo obrazovno razdoblje pet izbornih kolegija. Izborne kolegije ovisno o afinitetu student izabire iz liste od deset ponuđenih kolegija.

Nastavni plan se vrednuje bodovnim sustavom gdje svaki pojedinačni bod predstavlja koeficijent opterećenja studenta, kojim se iskazuje vrijeme koje polaznik treba utrošiti za uspješno savladavanje gradiva. Bodovi za svaki pojedini kolegij su unaprijed određeni i proizlaze iz satnice kolegija, njegove složenosti, te obveza koje je potrebno ispuniti kako bi se pojedini kolegij položio. Svaki polaznik je dužan aktivno sudjelovati u nastavi i položiti sve tražene sastavnice što mu omogućava polaganje određenog kolegija.

 

Izvođenje studija

Studij je organiziran kao izvanredni studij a nastava se izvodi u poslijepodnevnim satima petkom i prijepodnevnim subotom. Ukoliko se epidemiološka situacija ne promjeni, nastava će biti online, odnosno organizirana na daljinu (engl. distance learning)  u realnom vremenu. Uz predavanja, tijekom studija velika pozornost će biti usmjerena na samostalan i timski rad. Nastava se, osim predavanja, sastoji od pristupnih, pojedinačnih i timski izrađenih projekata, razrade poslovnih slučajeva i mentorskog rada. Profesor ocjenjuje uspješnost ukupnog rada u indeksu i na prijavnici.

Uz nastavnike navedene u nastavnom planu u izvođenju nastave sudjelovat će ugledni stručnjaci iz prakse i nastavnici s drugih fakulteta.  Završni rad student mora braniti najkasnije dvije godine po završetku studijske godine, odnosno najkasnije tri godine od početka studiranja.