Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » O studiju » Kompetencije i akademski naziv

Kompetencije i akademski naziv

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija

Polaznici stječu najnovije teorijske i praktične spoznaje o marketingu i sposobnost za kreativno rješavanje složenih problema iz područja marketinga u suvremenim uvjetima poslovanja subjekata gospodarstva i izvangospodarskih djelatnosti.

 

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Uspješnim završetkom studija polaznici stječu akademski naziv sveučilišni specijalist ekonomije (skraćenica je univ.spec.oec.) u skladu sa Zakonom o akademskim i stručnim nazivima. Naziv specijalist, odnosno njegova kratica dodaju se akademskom nazivu stečenom ne prethodno završenom studiju.