Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » O studiju » Cilj studija

Cilj studija

Cilj poslijediplomskog specijalističkog studija Marketing posebnih područja je obrazovanje  i osposobljavanje polaznike za upravljanje marketingom u različitim djelatnostima profitnog i neprofitnog sektora. Studij je namijenjen sadašnjim i budućim menadžerima i djelatnicima u  gospodarstvu i izvangospodarskim djelatnostima kako bi proširili dosadašnja znanja, upoznali se sa najnovijim spoznajama teorije i prakse marketinga, ovladali vještinama rješavanja složenih marketinških problema i postigli bolje rezultate kako u profitnim tako i u neprofitnim aktivnostima koje obavljaju. Naime, na suvremenom tržištu materijalnih dobara općenito, a također i u rastućem sektoru različitih usluga, stalno se pojavljuju novi izazovi u sve izraženijim konkurentskim uvjetima s kojima se djelatnici moraju uspješno suočavati.

Na koji način primijeniti koncepciju marketinga na tržištu, koje proizvode i usluge nuditi, kako unaprijediti specifičnu distribuciju u pojedinim djelatnostima, koju politiku cijena primijeniti, kako poboljšati kvalitetu promocije i komunikacije, kako izgraditi pozitivan i prepoznatljiv “image” tvrtke, koje tržišne strategije odabrati i sl., samo su neka od  pitanja na koje djelatnici u suvremenom gospodarstvu moraju pronalaziti prave odgovore. Od primjene potonjih znanja zavisiti će uspjeh subjekata kako sektora materijalne proizvodnje, tako i uslužnog sektora, njihova tržišna pozicija, ali i uspjeh čitavog hrvatskog gospodarstva. Menadžeri, kao i svi djelatnici, sukladno potrebi za cijeloživotnim učenjem moraju ovladati teorijskim i stručnim aspektima marketinga kako bi efikasnim marketinškim odlukama poboljšali konkurentsku poziciju tvrtki na globalnom tržištu.

Marketing u svim tvrtkama, kao poslovna koncepcija, neodvojiv je od tržišno organiziranog gospodarstva koje postaje bitnom značajkom Republike Hrvatske. U suvremenom uvjetima poslovanja od menadžera i svih djelatnika se zahtjeva sve više stručnog znanja iz područja marketinga. Završen studij i radno iskustvo nisu više dovoljni za obavljanje menadžerskih poslova i donošenje i realizaciju marketinških strateških i operativnih odluka. Nastavak obrazovanja, posebice specijalističkog, potreban je svakome tko namjerava razvijati svoju profesionalnu karijeru. Obrazovanje kroz poslijediplomske specijalističke studije uobičajeno je u svijetu. I u sustavu visokog obrazovanja koji se temelji na Bolonjskoj deklaraciji ističe se potreba razvoja specijalističkog obrazovanja.