Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » O studiju

O studiju

Sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, završetkom Specijalističkog poslijediplomskog studija Marketing posebnih područja stječe se akademski naziv sveučilišni/a specijalist/specijalistica ekonomije ili skraćeno univ. spec. oec.

Cilj poslijediplomskog specijalističkog studija Marketing posebnih područja je obrazovanje i osposobljavanje polaznika za upravljanje marketingom u različitim djelatnostima profitnog i neprofitnog sektora. Studij je namijenjen sadašnjim i budućim menadžerima i djelatnicima u gospodarstvu i izvangospodarskim djelatnostima kako bi proširili dosadašnja znanja, upoznali se sa najnovijim spoznajama teorije i prakse marketinga i ovladali vještinama rješavanja složenih marketinških problema.

 

Koliko traje studij?

Studij traje jednu godinu (dva semestra) i uključuje polaganje četiri obvezna kolegija (prvi semestar) te pet izbornih kolegija (drugi semestar) i izradu dva seminarska rada. Studij se završava izradom i obranom završnog rada.

 

OBVEZNI KOLEGIJI

IZBORNI KOLEGIJI

 

Tko može ostvariti pravo upisa?

Pravo upisa na studij imaju osobe koje su završile odgovarajući četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij (po starom sustavu obrazovanja), odnosno diplomski studij (po Bolonjskom procesu), a također i osobe koje su završile specijalistički stručni diplomski studij (po Bolonjskom procesu i stekle 120 ECTS bodova, i zajedno sa I. razinom obrazovanja ukupno 300 ECTS bodova)) s prosječnom ocjenom 3,5 ili više (ukoliko je prosjek manji, pristupnik je dužan priložiti preporuku dvojice nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju iz znanstvene discipline marketinga), koje poznaju najmanje jedan svjetski jezik i informatički su pismene.

Poslijediplomski specijalistički studij može upisati i polaznik koji je završio drugi srodni četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studi ili diplomski studij uz polaganje razlikovnih ispita.

 

Kako je organizirana nastava?

Studij je organiziran kao izvanredni studij, a nastava se izvodi u poslijepodnevnim satima (u pravilu petkom poslijepodne a subotom prijepodne). Uz predavanja, tijekom studija velika pozornost je usmjerena na samostalan i timski rad. Nastava se, osim predavanja, sastoji od pristupnih, pojedinačnih i timski izrađenih projekata, razrade poslovnih slučajeva i mentorskog rada.

 

Cijena studija

Cijena Poslijediplomskog specijalističkog studija Marketing posebnih područja je 29 500 kuna plativo u nekoliko obroka (detalji plaćanja se preciziraju sa voditeljem studija).