Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja

Kategorija: Novosti

IMG_8595

Stručna ekskurzija VII. generacije

Polaznici sedme generacije PSS Marketing posebnih područja sudjelovali su od 7 do 9 studenoga na stručnoj ekskurziji i druženju polaznika. Studenti su posjetili Poreč gdje su imali stručni obilazak pogona Agrolagune, Umag, Veneciju i Brijune. Tijekom posjeta studenti su imali priliku razmijeniti svoja iskustva, pobliže se upoznati i umrežiti za buduću međusobnu suradnju. Galeriju fotografija […]

Pročitajte više

mpp-obrana-1

Termini obrane završnih radova na PSS Marketing posebnih područja

Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Osijeku sukladno čl. 11., 12., i 13. Pravilnika o prijavi i obrani završnog rada i polaganja završnog ispita na poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Osijeku na svojoj sjednici održanoj 16.09.2014. godine donijelo je sljedeću O D L U K Uo imenovanju Povjerenstva za obranu završnog radana poslijediplomskom specijalističkom studiju IImenuje […]

Pročitajte više

MPP - suradnja na poslijedipolomskom studiju

Otvoreni upisi 8. generacije studija

Na poslijediplomskom specijalističkom studiju Marketing posebnih područja otvoreni su upisi 8. generacije studenata s ciljem osposobljavanja za upravljanje marketingom u profitnom i neprofitnom sektoru.

Pročitajte više

vspu

IZVJEŠTAJ O PARTNERSTVU STUDIJA MPP I ZNANSTVENO-STRUČNOG SKUPA „MENADŽMENT“

Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Menadžment“ održan je u Zagrebu 6. i 7. lipnja 2014. godine. Glavna je tema bila Ekonomika, kultura i komunikacije u projektu. Skup je organizirala Visoka škola za poslovanje i upravljanje, s pravom javnosti „Baltazar Adam Krčelić“ iz Zaprešića. Ovogodišnji se skup može smatrati svojevrsnim nastavkom Znanstveno- stručnoga skupa „Projekti i […]

Pročitajte više

LONDON 266

IMENOVANJE POVJERENSTVA ZA OBRANU ZAVRŠNOG RADA

Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Osijeku sukladno čl. 11., 12., i 13. Pravilnika o prijavi i obrani završnog rada i polaganja završnog ispita na poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Osijeku na svojoj sjednici održanoj 16.06.2014. godine donijelo je sljedeću O D L U K U o imenovanju Povjerenstva za obrane završnih radova na poslijediplomskom specijalističkom […]

Pročitajte više