Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Novosti » NATJEČAJ za upis nove generacije polaznika MPP

NATJEČAJ za upis nove generacije polaznika MPP

Canva - Person Holding Open Book on Table Inside Room

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
raspisuje
NATJEČAJ

za upis studenata u akademskoj 2021./2022. godini na poslijediplomske specijalističke studije:

 1. Financije i bankarstvo, broj upisnih mjesta: 20, visina školarine 30.000,00 kuna
 2. Marketing posebnih područja, broj upisnih mjesta: 23, visina školarine 29.500,00 kuna
 3. Organizacija i management, broj upisnih mjesta: 20, visina školarine 30.000,00 kuna
 4. Poduzetništvo, broj upisnih mjesta: 20, visina školarine 32.000,00 kuna
 5. Računovodstvo, revizija i analiza, broj upisnih mjesta: 20, visina školarine 30.000,00 kuna
 6. Upravljanje ekonomskim razvojem, broj upisnih mjesta: 20, visina školarine 30.000,00 kuna.

Pravo prijave za upis u I. godinu poslijediplomskog specijalističkog studija imaju pristupnici koji imaju završen: 

 • diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja Društvenih znanosti, polje ekonomija
 • dodiplomski sveučilišni studij po studijskom sustavu prije 2005. godine iz područja Društvenih znanosti, polje ekonomija
 • diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij koji nije u području Društvenih znanosti, polje ekonomija, uz obvezu polaganja razlikovnih ispita
 • dodiplomski sveučilišni studij po studijskom sustavu prije 2005. godine koji nije u području Društvenih znanosti, polje ekonomija, uz obvezu polaganja razlikovnih ispita

Osobe koje su završile studij u inozemstvu moraju proći proceduru akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Uz prijavu pristupnici obvezno prilažu:

 1. popunjeni obrazac prijave Prijava_PDS_MPP_2021 
 2. životopis
 3. dokaz o državljanstvu
 4. ovjerena preslika diplome o završenom studiju
 5. ovjeren prijepis ocjena odnosno dopunska isprava o studiju
 6. preporuka dva sveučilišna profesora, ukoliko je prosjek ocjena niži od 3,51
 7. dvije fotografije (4×6 cm)
 8. popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe Natječaja (dostupan na web adresi www.efos.unios.hr)

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se do 15. veljače 2022. godine na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7, 31000 Osijek, s naznakom naziva poslijediplomskog specijalističkog studija.

Dodatne obavijesti pristupnici mogu dobiti u Uredu poslijediplomskih studija:
mr. sc. Slobodanka Stjepanović
e-mail: slobodanka.stjepanovic@efos.hr
tel: +385 31 22 44 98
ili na Internet stranici: http://www.efos.unios.hr/nastava/poslijediplomski-specijalisticki-studij/

Svi pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Pristupnici Natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe Natječaja. Obrazac privole objavljen je na mrežnim stranicama Ekonomskog fakulteta u Osijeku www.efos.unios.hr. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na Natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.