Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Novosti » Nastupno predavanje dr.sc. Kristine Brščić

Nastupno predavanje dr.sc. Kristine Brščić

IMG_0426

Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Osijeku donosi na svojoj sjednici održanoj

dana 26.01.2016. godine sljedeću

O D L U K U

I

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja dr.sc. Kristine Brščić u

sljedećem sastavu:

- Prof.dr.sc. Drago Ružić, predsjednik

- Prof.dr.sc. Zdravko Tolušić, član

- Doc.dr.sc. Antun Biloš, član.

II

Određuje se tema nastupnog predavanja dr.sc. Kristine Brščić pod naslovom „Značaj ruralnog turizma u Republici Hrvatskoj“.

III

Nastupno predavanje imenovane iz toč. I. ove Odluke održat će se 14.04.2016. u 11h.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

D E K A N

Prof.dr.sc. Vladimir Cini