Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Novosti » Nastupno predavanje na studiju

Nastupno predavanje na studiju

Calendar

PRIJEDLOG ODLUKE

Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Osijeku donosi na svojoj sjednici održanoj dana 26.01.2016. godine sljedeću

O D L U K U

I. Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja dr.sc. Ivana Ružića u sljedećem sastavu: 

Prof.dr.sc. Mane Medić, predsjednik
Doc.dr.sc. Davorin Dujak, član
Doc.dr.sc. Davorin Turkalj, član.

II. Određuje se tema nastupnog predavanja dr.sc. Ivana Ružića pod naslovom „Vještine pregovaranja i prodavanja – primjer prodaje vina“.

III. Nastupno predavanje imenovane iz toč. I. ove Odluke održat će se u petak 05.02.2016. godine u 17h.

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

D E K A N

Prof.dr.sc. Vladimir Cini