Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Novosti » NASTUPNO PREDAVANJE DR.SC. DEANA TUBIĆA

NASTUPNO PREDAVANJE DR.SC. DEANA TUBIĆA

Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Osijeku donosi na svojoj sjednici održanoj

dana 24.05.2016. godine sljedeću

O D L U K U

I

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja dr.sc. Deana Tubića 

II

Određuje se tema nastupnog predavanja dr.sc. Deana Tubića.

III

Nastupno predavanje imenovane iz toč. I. ove Odluke održat će se 06.06.2016. u 10.15h.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

D E K A N

Prof.dr.sc. Vladimir Cini