Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Novosti » Najava nastupnog predavanja

Najava nastupnog predavanja

Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Osijeku donosi na svojoj sjednici  održanoj 2016. i 2017. godini donosi sljedeću

O D L U K U

I

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja dr.sc. Đure Horvata 

II

Određuje se tema nastupnog predavanja dr.sc. Đure Horvata 

III

Nastupno predavanje imenovane iz toč. I. ove Odluke održat će se 10.02.2017. u 17h

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

D E K A N

Prof.dr.sc. Vladimir Cini

 

___________________________________________________________________________________

 

Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Osijeku donosi na svojoj sjednici  održanoj 2016. i 2017. godini donosi sljedeću

O D L U K U

I

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja dr.sc. Maria Banožića

II

Određuje se tema nastupnog predavanja dr.sc. Maria Banožića

III

Nastupno predavanje imenovane iz toč. I. ove Odluke održat će se 17.02.2017. u 16.30h

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

D E K A N

Prof.dr.sc. Vladimir Cini