Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Novosti » Imenovanje Povjerenstva za obranu završnog rada

Imenovanje Povjerenstva za obranu završnog rada

LONDON 266

Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Osijeku sukladno čl. 11., 12.,  i 13. Pravilnika o prijavi i obrani završnog rada i polaganja završnog ispita na poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Osijeku na svojoj sjednici održanoj 30.01.2014. godine donijelo je sljedeću

O D L U K U

o imenovanju Povjerenstva za obranu završnog rada

na poslijediplomskom specijalističkom studiju 

I

Imenuje se povjerenstvo u sastavu:

            1. prof.dr.sc. Branimir Dukić                 , predsjednik

            2. prof.dr.sc. Drago Ružić                      , član

            3. prof.dr.sc. Zdravko Tolušić                , član

            4. doc.dr.sc. Davorin Turkalj                  , zamjenik člana

            5. Ivan Kelić, univ.spec.oec.                    , zapisničar

za obranu završnog rada pod naslovom „ISTRAŽIVANJE KORISNIKA ZADOVOLJSTVOM USLUGA HITNE MEDICINSKE POMOĆI I SANITETSKOG PRIJEVOZA“ pristupnika Mirka Drvara na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Marketing posebnih područja“.

II

Određuje se obrana završnog rada iz točke I. za  11.02.2014. u  9,30 sati.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.