Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Novosti » IMENOVANJE POVJERENSTVA ZA OBRANU ZAVRŠNOG RADA

IMENOVANJE POVJERENSTVA ZA OBRANU ZAVRŠNOG RADA

LONDON 266

Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Osijeku sukladno čl. 11., 12., i 13. Pravilnika

o prijavi i obrani završnog rada i polaganja završnog ispita na poslijediplomskim

studijima Ekonomskog fakulteta u Osijeku na svojoj sjednici održanoj 16.06.2014.

godine donijelo je sljedeću

O D L U K U

o imenovanju Povjerenstva za obrane završnih radova

na poslijediplomskom specijalističkom studiju:

  • Melita Čepelak: obrana 27.06.2014. u 11h
  • Ivan Dobrinčić: obrana  26.06.2014. u 11h
  • Darija Jakičić: obrana 30.06.2014. u 11h
  • Igor Jurić: obrana 02.07.2014. u 11h
  • Blaženko Marić: obrana 02.07.2014. u 9h
  • Bernarda Topolko: obrana 02.07.2014. u 9h