Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Novosti » IMENOVANJE POVJERENSTVA ZA OBRANU ZAVRŠNOG RADA

IMENOVANJE POVJERENSTVA ZA OBRANU ZAVRŠNOG RADA

IMG_7026

Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Osijeku sukladno čl. 11., 12., i 13. Pravilnika

o prijavi i obrani završnog rada i polaganja završnog ispita na poslijediplomskim

studijima Ekonomskog fakulteta u Osijeku na svojoj sjednici održanoj 08.04.2014.

godine donijelo je sljedeću

O D L U K U

o imenovanju Povjerenstva za obranu završnog rada

na poslijediplomskom specijalističkom studiju

I

Imenuje se povjerenstvo u sastavu:

1. doc.dr.sc. Antun Biloš , predsjednik

2. prof.dr.sc. Drago Ružić , član

3. doc.dr.sc. Davorin Turkalj , član

4. doc.dr.sc. Mladen Pancić , zamjenik člana

5. Ivan Kelić, univ.spec.oec. , zapisničar

za obranu završnog rada pod naslovom „IMPLEMENTACIJA E-MARKETINGA U

TVRTKI „ENERGETSKI DOM““ pristupnika Gorana Rozge na Poslijediplomskom

specijalističkom studiju „Marketing posebnih područja“.

II

Određuje se obrana završnog rada iz točke I. za 30.04.2014. u 9,30 sati.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O D L U K U

o imenovanju Povjerenstva za obranu završnog rada

na poslijediplomskom specijalističkom studiju

I

Imenuje se povjerenstvo u sastavu:

1. prof.dr.sc. Branimir Dukić , predsjednik

2. prof.dr.sc. Drago Ružić , član

3. prof.dr.sc. Zdravko Tolušić , član

4. doc.dr.sc. Antun Biloš , zamjenik člana

5. Ivan Kelić, univ.spec.oec. , zapisničar

za obranu završnog rada pod naslovom „INTERNET KAO INSTRUMENT

ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA“ pristupnika Endi Colića na Poslijediplomskom

specijalističkom studiju „Marketing posebnih područja“.

II

Određuje se obrana završnog rada iz točke I. za 24.04.2014. u 9,30 sati.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O D L U K U

o imenovanju Povjerenstva za obranu završnog rada

na poslijediplomskom specijalističkom studiju

I

1. prof.dr.sc. Branimir Dukić , predsjednik

2. prof.dr.sc. Drago Ružić , član

3. doc.dr.sc. Davorin Turkalj , član

4. doc.dr.sc. Helena Štimac , zamjenik člana

5. Ivan Kelić, univ.spec.oec. , zapisničar

za obranu završnog rada pod naslovom „MARKETINŠKI ASPEKTI RAZVOJA

TURIZMA U BARANJI“ pristupnika Mladena Pejića na Poslijediplomskom

specijalističkom studiju „Marketing posebnih područja“.

II

Određuje se obrana završnog rada iz točke I. za 24.04.2014. u 11 sati.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O D L U K U

o imenovanju Povjerenstva za obranu završnog rada

na poslijediplomskom specijalističkom studiju

I

1. prof.dr.sc. Mane Medić , predsjednik

2. prof.dr.sc. Drago Ružić , član

3. doc.dr.sc. Marija Ham , član

4. prof.dr.sc. Branimir Dukić , zamjenik člana

5. Ivan Kelić, univ.spec.oec. , zapisničar

za obranu završnog rada pod naslovom „MARKETING NOVOG PROIZVODA NA

POSLOVNOM SLUČAJU U INDUSTRIJI VINA“ pristupnika Antuna Petrića na

Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Marketing posebnih područja“.

II

Određuje se obrana završnog rada iz točke I. za 25.04.2014. u 11 sati.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O D L U K U

o imenovanju Povjerenstva za obranu završnog rada

na poslijediplomskom specijalističkom studiju

I

Imenuje se povjerenstvo u sastavu:

1. doc.dr.sc. Mladen Pancić , predsjednik

2. prof.dr.sc. Drago Ružić , član

3. prof.dr.sc. Mane Medić , član

4. prof.dr.sc. Branimir Dukić , zamjenik člana

5. Ivan Kelić, univ.spec.oec. , zapisničar

za obranu završnog rada pod naslovom „MARKETINŠKI ASPEKTI TURIZMA

ILOČKOG KRAJA“ pristupnika Filipa Rogića na Poslijediplomskom specijalističkom

studiju „Marketing posebnih područja“.

II

Određuje se obrana završnog rada iz točke I. za 29.04.2014. u 9,30 sati.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.