Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Novosti » IMENOVANJE POVJERENSTVA ZA OBRANU ZAVRŠNOG RADA

IMENOVANJE POVJERENSTVA ZA OBRANU ZAVRŠNOG RADA

LONDON 266

1.

Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Osijeku sukladno čl. 11., 12., i 13. Pravilnika

o prijavi i obrani završnog rada i polaganja završnog ispita na poslijediplomskim

studijima Ekonomskog fakulteta u Osijeku na svojoj sjednici održanoj 11.03.2014.

godine donijelo je sljedeću

O D L U K U

o imenovanju Povjerenstva za obranu završnog rada

na poslijediplomskom specijalističkom studiju

I

Imenuje se povjerenstvo u sastavu:

1. prof.dr.sc. Mirna Leko Šimić , predsjednik

2. prof.dr.sc. Drago Ružić , član

3. doc.dr.sc. Helena Štimac , član

4. doc.dr.sc. Antun Biloš , zamjenik člana

5. Ivan Kelić, univ.spec.oec. , zapisničar

za obranu završnog rada pod naslovom „MARKETING PRIVATNE OBRAZOVNE

INSTITUCIJE“ pristupnice Sendi Katić na Poslijediplomskom specijalističkom

studiju „Marketing posebnih područja“.

II

Određuje se obrana završnog rada iz točke I. za 21.03.2014. u 11 sati.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

2.

Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Osijeku sukladno čl. 11., 12., i 13. Pravilnika

o prijavi i obrani završnog rada i polaganja završnog ispita na poslijediplomskim

studijima Ekonomskog fakulteta u Osijeku na svojoj sjednici održanoj 11.03.2014.

godine donijelo je sljedeću

O D L U K U

o imenovanju Povjerenstva za obranu završnog rada

na poslijediplomskom specijalističkom studiju

I

Imenuje se povjerenstvo u sastavu:

1. prof.dr.sc. Drago Ružić , predsjednik

2. prof.dr.sc. Mane Medić , član

3. prof.dr.sc. Zdravko Tolušić , član

4. doc.dr.sc. Davorin Turkalj , zamjenik člana

5. Ivan Kelić, univ.spec.oec. , zapisničar

za obranu završnog rada pod naslovom „NEUROMARKETING“ pristupnice Nine

Jurlina na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Marketing posebnih područja“.

II

Određuje se obrana završnog rada iz točke I. za 20.03.2014. u 11 sati.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

3.

Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Osijeku sukladno čl. 11., 12., i 13. Pravilnika

o prijavi i obrani završnog rada i polaganja završnog ispita na poslijediplomskim

studijima Ekonomskog fakulteta u Osijeku na svojoj sjednici održanoj 11.03.2014.

godine donijelo je sljedeću

O D L U K U

o imenovanju Povjerenstva za obranu završnog rada

na poslijediplomskom specijalističkom studiju

I

Imenuje se povjerenstvo u sastavu:

1. prof.dr.sc. Drago Ružić , predsjednik

2. prof.dr.sc. Mane Medić , član

3. doc.dr.sc. Mladen Pancić , član

4. doc.dr.sc. Davorin Turkalj , zamjenik člana

5. Ivan Kelić, univ.spec.oec. , zapisničar

za obranu završnog rada pod naslovom „STVARANJE I RUŠENJE TRŽIŠNE

VRIJEDNOSTI MARKE“ pristupnice Aleksandre Petroci Dekan na Poslijediplomskom

specijalističkom studiju „Marketing posebnih područja“.

II

Određuje se obrana završnog rada iz točke I. za 26.03.2014. u 11 sati.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

4.

Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Osijeku sukladno čl. 11., 12., i 13. Pravilnika

o prijavi i obrani završnog rada i polaganja završnog ispita na poslijediplomskim

studijima Ekonomskog fakulteta u Osijeku na svojoj sjednici održanoj 11.03.2014.

godine donijelo je sljedeću

O D L U K U

o imenovanju Povjerenstva za obranu završnog rada

na poslijediplomskom specijalističkom studiju

I

Imenuje se povjerenstvo u sastavu:

1. prof.dr.sc. Drago Ružić , predsjednik

2. prof.dr.sc. Bruno Grbac , član

3. doc.dr.sc. Vladmir Cini , član

4. doc.dr.sc. Helena Štimac , zamjenik člana

5. Ivan Kelić, univ.spec.oec. , zapisničar

za obranu završnog rada pod naslovom „Odrednice strateškog razvoja proizvođača laboratorijske opreme“ pristupnice Ive Bionde na Poslijediplomskom

specijalističkom studiju „Marketing posebnih područja“.

II

Određuje se obrana završnog rada iz točke I. za 21.03.2014. u 09.30 sati.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.