Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Novosti » IMENOVANJE POVJERENSTVA ZA OBRANU ZAVRŠNOG RADA

IMENOVANJE POVJERENSTVA ZA OBRANU ZAVRŠNOG RADA

IMG_8747

O D L U K A

o imenovanju Povjerenstva za obranu završnog rada

na poslijediplomskom specijalističkom studiju

 

1.

Imenuje se povjerenstvo u sastavu:

1. doc.dr.sc. Davorin Turkalj, predsjednik

2. prof.dr.sc. Drago Ružić, član

3. prof.dr.sc. Branimir Markvić, član

4. doc.dr.sc. Antun Biloš, zamjenik člana

5. Ana Pap, mag.oec., zapisničar

za obranu završnog rada pod naslovom „PODIZANJE MOTIVACIJE ZAPOSLENIKA

U FUNKCIJI JAČANJA POZITIVNOG IMIDŽA PODUZEĆA“ pristupnice Nataše Uzec na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Marketing posebnih područja“.

Određuje se obrana završnog rada iz točke I. za 05.02.2015. u 11 sati.

 

2.

Imenuje se povjerenstvo u sastavu:

1. prof.dr.sc. Zdravko Tolušić, predsjednik

2. prof.dr.sc. Drago Ružić, član

3. prof.dr.sc. Vladimir Cini, član

4. doc.dr.sc. Davorin Turkalj, zamjenik člana

5. Ivan Kelić, univ.spec.oec., zapisničar

za obranu završnog rada pod naslovom „ULOGA I ZNAČAJ ZAŠTITE ELEMENATA

IDENTITETA MARKE KAO SREDSTVO SMANJENJA RIZIKA U POSLOVANJU“

pristupnice Sanine Jambrek na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Marketing posebnih područja“.

Određuje se obrana završnog rada iz točke I. za 03.02.2015. u 11 sati.

 

3.

Imenuje se povjerenstvo u sastavu:

1. prof.dr.sc. Drago Ružić, predsjednik

2. doc.dr.sc. Davor Dujak, član

3. prof.dr.sc. Mane Medić, član

4. doc.dr.sc. Mladen Pancić, zamjenik člana

5. Jelena Franjković, mag.oec., zapisničar

za obranu završnog rada pod naslovom „ALATI I METODE ZA UPRAVLJANJE

KVALITETOM I NJIHOVA PRIMJENA U SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA“ pristupnika Damira Kovačevića na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Marketing posebnih područja“.

Određuje se obrana završnog rada iz točke I. za 04.02.2015. u 11 sati.

 

4.

Imenuje se povjerenstvo u sastavu:

1. doc.dr.sc. Antun Biloš, predsjednik

2. prof.dr.sc. Drago Ružić, član

3. prof.dr.sc. Branimir Dukić, član

4. doc.dr.sc. Davorin Turkalj, zamjenik člana

5. Ivan Kelić, univ.spec.oec., zapisničar

za obranu završnog rada pod naslovom „MARKETINŠKI ASPEKTI

KONVERGENCIJE MEDIJA NA INTERNETU S POSEBNIM OSVRTOM NA E-
TELEVIZIJU“ pristupnice Zrinke Turalija Kurtak na Poslijediplomskom specijalističkomstudiju „Marketing posebnih područja“.

Određuje se obrana završnog rada iz točke I. za 06.02.2015. u 11 sati.