Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Novosti » Imenovana povjerenstva i određeni termini obrana

Imenovana povjerenstva i određeni termini obrana

LONDON 266

Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Osijeku sukladno čl. 11., 12.,  i 13. Pravilnika o prijavi i obrani završnog rada i polaganja završnog ispita na poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Osijeku na svojoj sjednici održanoj 28.11.2013. godine donijelo je sljedeću

 

O D L U K U

o imenovanju Povjerenstva za obranu završnog rada

na poslijediplomskom specijalističkom studiju

 

I

Imenuje se povjerenstvo u sastavu:

            1. doc.dr.sc. Antun Biloš                    , predsjednik

            2. prof.dr.sc. Drago Ružić                   , član

            3. prof.dr.sc. Zdravko Tolušić             , član

            4. doc.dr.sc. Davorin Turkalj              , zamjenik člana

            5. Ivan Kelić, univ.spec.oec.                 , zapisničar

za obranu završnog rada pod naslovom „PRIMJENA DRUŠTVENIH MREŽA U TURIZMU“, pristupnice Sanje Kršić na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Marketing posebnih područja“.

 

II

Određuje se obrana završnog rada iz točke I. za  16.12.2013. u  11 sati.

_______________________________________________________________________

Imenuje se povjerenstvo u sastavu:

            1. doc.dr.sc. Helena Štimac                    , predsjednik

            2. prof.dr.sc. Drago Ružić                      , član

            3. doc.dr.sc. Davor Dujak                      , član

            4. doc.dr.sc. Marija Ham                        , zamjenik člana

            5. Ivan Kelić, univ.spec.oec.                  , zapisničar

za obranu završnog rada pod naslovom „MARKETINŠKI ASPEKTI SUVREMENOG KOMUNICIRANJA“, pristupnice Ivane Lacković na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Marketing posebnih područja“.

 

II

Određuje se obrana završnog rada iz točke I. za  10.12.2013. u  12 sati.

 ________________________________________________________________________________________

Imenuje se povjerenstvo u sastavu:

            1. prof.dr.sc. Drago Ružić                      , predsjednik

            2. prof.dr.sc. Mane Medić                      , član

            3. doc.dr.sc. Mladen Pancić                   , član

            4. doc.dr.sc. Antun Biloš                        , zamjenik člana

            5. Ivan Kelić, univ.spec.oec.                  , zapisničar

za obranu završnog rada pod naslovom „BRANDIRANJE KAO IZLAZ DRVNE INDUSTRIJE IZ KRIZE“, pristupnice Nikoline Pavičić na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Marketing posebnih područja“.

 

II

Određuje se obrana završnog rada iz točke I. za  10.12.2013. u  10,30 sati.

 ________________________________________________________________________________________

Imenuje se povjerenstvo u sastavu:

            1. prof.dr.sc. Branimir Dukić                 , predsjednik

            2. prof.dr.sc. Drago Ružić                      , član

            3. doc.dr.sc. Marija Ham                        , član

            4. doc.dr.sc. Mladen Pancić                   , zamjenik člana

            5. Ivan Kelić, univ.spec.oec.                  , zapisničar

za obranu završnog rada pod naslovom „ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA U SVRHU UVOĐENJA NOVOG TEKSTILNOG PROIZVODA NA TRŽIŠTE“, pristupnika Zlatka Rešetara na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Marketing posebnih područja“.

 

II

Određuje se obrana završnog rada iz točke I. za  10.12.2013. u  9 sati.

 ________________________________________________________________________________________

Imenuje se povjerenstvo u sastavu:

            1. prof.dr.sc. Branimir Dukić                 , predsjednik

            2. prof.dr.sc. Drago Ružić                      , član

            3. prof.dr.sc. Zdravko Tolušić                , član

            4. doc.dr.sc. Marija Ham                        , zamjenik člana

            5. Ivan Kelić, univ.spec.oec.                  , zapisničar

za obranu završnog rada pod naslovom „MARKETING – MIX NA PRIMJERU ERGELE ĐAKOVO“, pristupnika Pave Sabolskog na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Marketing posebnih područja“.

 

II

Određuje se obrana završnog rada iz točke I. za  09.12.2013. u  11 sati.